Bundenhet till muntligt avtal vid avtalsparts bortgång

Hej, min far gick bort för ett par månader sedan. Han var sambo med en kvinna och de bodde i ett hus som hon ägde sedan innan. Enligt henne förde han över pengar till henne varje månad för hyra samt övriga gemensamma kostnader. Inför bouppteckningen lämnade hon in önskan om ersättning för kostnader och utebliven hyra för tiden strax innan han gick bort, dessa har jag och min syster ersatt henne för. Bouppteckningen är inlämnad, hon valde att inte delta. Nu har hon dock hört av sig och hävdar att hon gått igenom ekonomin med banken och att han inte fört över pengar för hyra vissa månader. De har inget avtal kring detta vad vi vet, har hon någon som helst rätt till ersättning? Tack på förhand,

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad jag förstått det som är det på sin höjd ett muntligt avtal som din pappas sambo ingått med din pappa. Ett muntligt avtal är lika giltigt som ett skriftligt (jfr 1 § Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område [AvtL], där det inte framgår några direkta formkrav). Däremot måste sambon på något sätt kunna bevisa att avtalet faktiskt varit gällande mellan henne och din pappa. Kan inte avtalet bevisas så kan det rimligen inte heller göras gällande. Skulle hon däremot kunna bevisa att avtal var upprättat mellan dem så kan dödsboet var bunden till avtalet, beroende på dess karaktär. Att en person avlider innebär inte nödvändigtvis att ett avtal upphör att gälla. Mest sannolikt har hon emellertid inte rätt till någon ersättning, eftersom ett avtal inte kan påvisas.

Skulle hon däremot kunna bevisa avtalet så kan det argumenteras för att avtalet är oskäligt, varigenom det i så fall kan jämkas (36 § AvtL). Det förhåller sig i sådana fall oskäligt att han ska ha ansetts tillträda en slags försörjande position till en annan vuxen människa utan direkta motprestationer för detta, utifrån hur jag förstår din beskrivning. Däremot framgår för lite av beskrivningen för att kunna göra något ställningstagande i hänseendet.

Med vänliga hälsningar

Amanda LaulumaaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Muntliga avtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000