Kan byggföretag ta mer betalt än överenskommet?

Jag har ett muntligt avtal med ett byggföretag som är inspelat på telefon. Ett byggföretag åtog sig uppdraget att bygga skalet till ett attefallshus: grundarbetet, väggar, fönster, tak, stomme, hängrännor med mera. Priset byggföretaget uppgav var 250 000 kronor, inklusive material och arbete. Jag var tydlig med att jag bara hade 250 000 kronor och att jag inte ville påbörja bygget om de pengarna inte räckte till själva skalet. I telefonsamtalet pratar vi på en detaljerad nivå ("är hängrännor och avvattning medräknat? Och tegel till taket") och jag får jakande svar på att detta är medräknat. Han läser också högt från en offert för materialet, som inklusive fönster ska kosta 120 000 kr. Under byggets gång har han endast frågat om vi vill ha tätare takstolar än den första ritningen, och då har vi sagt ja till detta. Nu när huset är byggt, men utan att fönster varken är betalda eller insatta, så uppger byggaren att han redan är uppe i 280 000 kronor. Detta sätter ju mig i en rätt dålig sits inser jag, men finns det ändå rättigheter man kan hävda juridiskt i detta? Det han uppgett till mig ska kosta 250 000 kr kommer ju nu alltså i själva verket snarare kosta 350 000 kronor - finns det någon övre gräns för hur mycket byggföretag kan lägga på från den ursprungliga överenskommelsen? Jag har tidigare anlitat firman flera gånger, och de har aldrig dragit över särskilt mycket från vår ursprungliga deal, men jag borde förstås ha gjort ett skriftligt kontrakt. Så vad kan jag göra nu?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det viktigaste du behöver veta är att ett muntligt avtal är lika bindande som ett skriftligt (jfr. principen om pacta sunt servanda, avtal ska hållas). I allmänhet är det lättare att hänvisa till ett skriftligt kontrakt, men med tanke på att du har spelat in avtalet mellan dig och företaget borde detta inte vara ett problem.

Företaget kan inte kräva att du betalar mer än det ni avtalat om, så länge du får det ni avtalat om (jfr. 1 § avtalslagen). Om jag har förstått din fråga rätt menar du att det som skulle kosta 250 000 (exklusive ändringen med takstolarna), istället kommer kosta 350 000. Med tanke på att ni reglerade allting så specifikt som du förklarat skulle det därmed bryta mot erat avtal. Firman kan med andra ord inte kräva att du betalar mer än ni avtalat om för det arbete ni avtalat om.

Observera dock att i det fall priset hade angivits som ett ungefärligt pris, har byggföretaget rätt att lägga på upp till 15 %. Detta skulle innebära 287 500 i ditt fall, betydligt mindre än 350 000. Om det överenskomna priset var exklusive moms har de även rätt att lägga till detta, vilket dock inte heller skulle uppstiga till 350 000.

Jag hoppas du fick svar på det du undrade!

Vänligen,

Ellinor Wåhlin DahlbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Muntliga avtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000