Vem ska bevisa om en swish rör sig om en gåva eller ett lån?

2021-10-31 i Muntliga avtal
FRÅGA
Hej. Jag har blivit stämd av en fd vän/pojkvän. Vi ingick ett muntligt avtal om när ett lån skulle återbetalas, han dringde dessutom till en tredje part för att bekräfta avtalets innehåll. Efter en tid när jag ville avsluta kontakten då vi är för olika blev han väldigt arg och krävde pengarna omgående. Jag har redan swishat tillbaka lånet, men nu försöker han omvandla andra Swishöverföringar som varit gåvor (som han frivilligt skickat utan att jag bett om det) till lån. Om avtalet hade fullföljt från hans sida hade han inte fått några extra kostnader som han nu vill att jag ska stå för. Vad kan jag åberopa till mitt stöd? Vilken paragraf, och vilka uttryck bör jag använda mig av? Hittills har jag påpekat avtalsbrott och att man inte kan omvandla gåva till lån när en relation ändras.
SVAR

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga. Jag kommer dela upp svaret gällande lånet samt de andra överföringarna som gjorts.

Lånet

Jag tolkar det som att du uppger att ni ingått ett avtal om lån av pengar muntligen. Muntliga avtal gäller precis som skriftliga, under förutsättning att de accepteras direkt av den som ger anbudet (3 § andra stycket avtalslagen). I detta fall verkar det inte råda tvivel om att ett sådant avtal har uppkommit och du verkar ha betalat tillbaka det som ni kommit överens om. I detta fall spelar det inte någon större roll att en tredje part har bekräftat innehållet eftersom både du och din vän är överens om att ett sådant avtal funnits.

De övriga överföringarna

Du uppger även att din vän swishat dig pengar ett antal gånger utan något krav på att betala tillbaka. Jag tolkar detta som att vännen har överfört pengar till dig som går att likställa som gåvor, men att denne nu försöker inkludera den totala summan av dessa gåvor till det avtal som nämnts ovan.

Hur bedöms båda fallen?

I detta fall använder man sig inte riktigt av uttryckliga bestämmelser utan det är snarare principer och frågor om bevisning som kan ge vägledning. Utifrån tidigare rättsfall som behandlar dessa situationer så upptäcker man att det är den part som kräver betalning som har bevisbördan. Om det däremot är fallet att båda parter är överens om att en överföring gjorts är det den mottagande parten som har bevisbördan över att påvisa att det är en gåva eller ett lån.

Sammanfattning

Utifrån de omständigheter som du angett i frågan har jag ingen riktig information om det innehåll i det avtal som ni har ingått, vilket antagligen kommer vara kärnan i tvisten vad gäller betalningen. Är det exempelvis så att ni kom överens om att du ska betala tillbaka 10 000 kronor är det därför svårt att inkludera andra överföringar in i detta avtal, med hänvisning till just avtalet. Däremot behöver du presentera någon form av bevisning som tyder på att andra överföringar har varit gåvor och inte lån. Ett möjligt argument som hade kunnat användas i denna situation hade varit följande; om det nu ändå har avtalats om ett lån muntligt mellan er och en tredje part har kunnat bekräftat detta är det en viss standard ni båda satt ut för just ett lån. Eftersom detta inte hänt med övriga överföringar kan man på sätt och vis tolka detta som att det enbart var överföringar där avsändaren inte räknade med att få betalning tillbaka. Detta hade man möjligtvis kunnat avläsa utifrån överföringarnas storlek (Exempelvis om lånet var 10 000 kronor men varje övrig överföring var max 300 kronor). Dock är de flesta frågorna om bevisning i dessa fall något som domstolarna får avgöra och jag kommer därför inte kunna ge ett solklart svar på hur en domstol hade kunnat avgöra i denna tvist då jag hade behövt få mer information. Det jag kan rekommendera är att du går igenom dina meddelanden och mejl med den här vännen och säkrar den bevisning som behövs som talar till din fördel vad gäller de övriga överföringarna.

Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med ditt ärende rekommenderar jag dig starkt att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/boka

Hoppas du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan!

Med vänliga hälsningar,

Adam Rajab
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Muntliga avtal (225)
2021-12-30 Har hyresgästen besittningsskydd när ägaren vill sälja huset?
2021-12-14 Har jag öppet köp om en butiksanställd lovar mig det?
2021-12-12 Bundenhet till muntligt avtal vid avtalsparts bortgång
2021-11-30 Är muntliga avtal giltiga?

Alla besvarade frågor (98576)