Är muntliga avtal bindande?

2021-01-21 i Muntliga avtal
FRÅGA
Jag har tagit ett privatlån för att hjälpa en person som inte själv kan ta lånet, pga personen har "en prick i registret" Vi har förövrigt en son tillsammans.Nu kan hon inte betala det fulla månads beloppet därför att hon tydligen varit sjukskriven i 8 mån. Detta är inget som jag har fått reda på av henne därför att hon skäms inför vår son om detta. För drygt ett år sedan så pratade vi om att byta bank till Bynk för att man där kan få 4 stbetalningfria månader/år. Vi kom bara överens muntligt om detta, så vad säger lagen? Är det lika starkt bindande som ett skriftligt avtal?Nu bytte jag lånet till en annan bank än det vi sa för att jag fick bättre villkor där, men då menar hennes advokat att jag gått bakom hennes rygg och om detta, är det straffbart?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om ett avtal blir bindande när det ingås muntligen.

Ett avtal kommer till stånd genom att en part kommer med ett anbud som en motpart antar genom en accept, 1 § avtalslagen. Huvudregeln är att avtal ska hållas. I vissa fall uppställs det krav i lag på att ett avtal ska ingås på ett visst sätt till exempel vid fastighetsköp. Utöver det kan avtal ingås både skriftligen och muntligen vilket alltså betyder att ett muntligt avtal är lika bindande som ett skriftligt avtal. Vid muntliga avtal måste det dock redas ut vad parterna har sagt vi avtalsförhandlingarna, vilket ibland kan medföra problem. Det kan vara svårt att bevisa vad parterna sagt och kommit överens om.

Under förutsättning att ett avtal kommit till stånd så är avtalet i ditt fall bindande även om det ingicks muntligen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Frisk
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Muntliga avtal (219)
2021-05-06 Ska ett muntligt avtal vara gällande?
2021-02-27 Inneboende vägra lämna?
2021-02-20 Är ett löfte om köp bindande?
2021-01-21 Är muntliga avtal bindande?

Alla besvarade frågor (95920)