Muntliga avtal och bevisbördan

2015-10-02 i Muntliga avtal
FRÅGA |Jag har betalat teoriprov och uppkörning för en person som skulle betala tillbaka när denne fick lön. Den här personen vägrar nu att betala tillbaka det. Hur kan jag gå tillväga för att få tillbaka pengarna när vi inte har någon skriftlig överenskommelse?
|Hej och tack för din fråga!Enligt Avtalslagen har du givetvis rätt att få tillbaka dina pengar, då avtal ska hållas. I ditt fall är det tyvärr svårt dock. Detta i och med att du inte har ett skriftligt bevis på att personen har lånat pengar av dig. Enligt lagen så är det du som har bevisbördan att bevisa att personen har lånat pengar av dig, detta eftersom det är du som hävdar det. Det är ofta väldigt svårt att bevisa något när det inte är skriftligt avtalat utan endast muntligt. Har du några vittnen som hört er komma överens om detta så kan det vara till fördel då du i så fall kan hävda det mot personen i fråga. I annat fall finns det tyvärr inte mycket du kan göra åt det, mer än att försöka få tillbaka pengarna av denna person.Vänligen,

Muntligt avtal, ställningsfullmakt, bevisbörda

2015-08-26 i Muntliga avtal
FRÅGA |Jag har varit i kontakt med Telia och beställt ett abonnemang och telefon av dem. Jag spelar av vana in telefonsamtal som är viktiga och i samtalet framkommer det klart och tydligt Telias erbjudande till mig (som var mycket billigt). Dagen efter samtalet ringde jag upp Telia för att kolla att allt var rätt gjort och det fanns inget avtal upprättat med mig enligt dem..... och det skulle vara mycket dyrare. De hävdar att det inte ingåtts ett muntligt avtal med Telia eftersom de inte spelat in och följt sin mall men är inte det muntliga avtalet som säljaren gjorde med mig bindande för Telia? Vad gäller?
Soroosh Parsa |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Generellt gäller den allmänna avtalsrättsliga principen att den som påstår att ett avtalet är ingånget, också har att bevisa det. Det innebär att du måste bevisa att ett muntligt avtal med Telia har kommit till stånd.Ett muntligt avtal är juridiskt sett lika bindande som ett skriftligt. Ett muntligt avtal sätter dig i en svårare position i bevishänseende, men i och med att du har det inspelat, underlättar det bevisläget för dig.Huvudsaken är att det går att identifiera vem som har avtalat med dig. Om det i samtalet framgår vad personen heter och att denne jobbar på Telias kundtjänst, kan jag tycka att det är tillräckligt för en identifiering. Telia kan troligtvis matcha det till en anställd på ett kontor.Kundtjänstpersonal har en fullmakt att avtala med kunder, liksom framtida kunder, om saker som ingår i Telias utbud. Det medför att du inte ska drabbas om personen exempelvis överskrider sin befogenhet genom att erbjuda dig ett lägre pris än vad som är tillåtet enligt dennes arbetsgivare. Det förutsätter att du är i god tro. Jag kan argumentera för att kunden sällan är i ond tro. Med tanke på all konkurrens på marknaden, tenderar kunden inte att tvivla på förekommande låga priser vid en förhandling med ett telebolag. Med detta sagt, talar det inte till din fördel om priset var ovanligt lågt. Då bör du ha misstänkt att någonting inte står rätt till.Jag rekommenderar att du tar kontakt med Telia igen och framför vad jag har skrivit i mitt svar. Får du inte resultat, får jag hänvisa dig till tingsrätten som får avgöra saken. Behöver du hjälp med att upprätta en stämningsansökan eller hjälp med att driva ärendet i övrigt, är du välkommen att kontakta oss på info@lawline.se.Vänligen

Muntligt avtal

2015-06-14 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej! Jag tog på prov över en katt åt en vän och bad henne flera gånger skriva över katten på mig men det gjorde hon aldrig. Det finns inga papper på att katten är min, inget köpeavtal, ingen överlåtelsehandling och i ägarregistret står hennes namn. Nu har jag inte möjlighet att ha kvar katten men hon vägrar ta tillbaka den. Eftersom det inte finns något avtal på att katten är min och den i ägarregistret står på henne, har hon eller jag ansvaret för katten?
Mikaela Nordh |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Huvudregeln inom avtalsrätten är att avtal kan ingås utan att några formkrav är uppfyllda, vilket betyder att även muntliga avtal är bindande. Från denna huvudregel finns vissa undantag, men dessa är inte aktuella i din situation. Ett avtal skapas genom att en part avger ett anbud som den andra parten accepterar. Accepten måste gälla anbudet i sin helhet och utan tillägg eller ändringar för att vara giltig. Det avgörande är alltså vad ni bestämde när du tog över katten. Sa ni att det endast var på prov så är det endast detta som täcks av avtalet men om ni även har sagt att du ska överta katten täcks även detta av avtalet. Ägarregistret för katter är som jag har förstått det inte något tvingande utan syftet med detta är att bortsprungna katter lättare ska återfinnas. Att ägarregistret inte har ändrats är alltså inte självständigt en faktor som gör att katten fortfarande tillhör din vän. I praktiken blir det dock en bevisfråga, då det inte finns något skriftligt avtal kan det bli svårt att bevisa att ett giltigt avtal föreligger. Att katten i ägarregistret fortfarande är skriven på din kompis är något som bevismässigt skulle kunna användas för att påvisa att ett avtal aldrig funnits.

Avtalsbundenhet - muntligt avtal

2015-02-04 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej.Såg på blocket en annons med en motorlyft för bil samt ett motorstativ på en Lördag.Motorlyften ville säljaren ha 900kr för och för stativet 300kr.Jag skrev ett SMS och bjöd 800kr för lyften och att jag kunde hämta när den som helst ifall hon godtog budet.Jag fick tillbaka ett SMS att säljaren är borta. Jag ringer direkt och vi bestämmer kl 16:30 på Måndag att hämta lyften och budet på 800kr är Okej för henne. Hon frågar om jag är intresserad av stativet också. Jag svarar "- inte nödvändigtvist, vill någon annan köpa stativet så sälj det, skulle det finnas kvar på måndagen så köper jag nog det också"På söndag får jag SMS att båda delarna är sålda.Jag svarade på en gång lite argt men säljaren säger att hon helst ville sälja båda delarna.Jag menar på att vi hade ett muntligt avtal. Vad gäller?
Nicole Cai |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag antar att säljaren också är en privatperson och i så fall är det bestämmelserna i avtalslagen som reglerar ert mellanhavande. Enligt vad jag har förstått utav problembeskrivningen så har du och säljaren lyckats träffa ett muntligt köpavtal avseende själva motorlyften. Eftersom du inte uttryckt din vilja att med säkerhet även köpa stativet, får det anses som att säljarens anbud angående stativet, dvs. förfrågan om ditt intresse för köp av stativet, har förfallit i samband med att du initialt avböjt att köpa stativet. Enligt min bedömning finns det i alla fall ett bindande avtal angående motorlyften. Inom avtalsrätten finns det en grundläggande princip om avtalsbundenhet som innebär att en part som ingått ett avtal är skyldig att fullgöra sina skyldigheter i enlighet med avtalsinnehållet. I ditt fal innebär det att säljaren ska hålla motorlyften tillgänglig för avhämtning enligt den tid och den plats som ni har avtalat. Om någon förvägras sina rättigheter pga att dennes motpart inte håller sitt löfte, dvs avtalet, kan denne gå till domstol för att tvinga motparten att prestera i enlighet med avtalet. I ditt fall är en sådan verkan nästan omöjligt att åstadkomma då säljaren redan sålt de utannonserade delarna till någon annan. Detta svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, och om du behöver vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Avtalsbrott, muntligt avtal

2015-09-15 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej!Jag har ett företag som jobbar med olika behandlingar.En maskin som jag köpte av ett företag sa att dem inte skulle sälja en likadan till någon på den ort jag bor. Detta finns även inspelat(ljud)Nu kan det vara så att en konkurrent har dykt upp på samma ort och jag misstänker att denne kommer försöka investera i precis samma maskiner som jag. Om företaget i fråga säljer en likadan maskin till henne hur stor chansa är det att stämma dem och vinna detta mål?
Evelina Lindgren |Hej , och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Muntliga avtal har samma rättsliga bäring som skriftliga. I många fall är dock avtalsbrott av muntliga avtal svårare att bevisa. I fall det, som du nämner, finns inspelat material där det framkommer att du med leverantören av maskinen överenskommit att leverantören inte ska sälja sådana maskiner till någon annan på samma ort och bryter leverantören mot detta går avtalsbrott att bevisa. Den information du tillhandahållit är dock begränsad och eftersom det kan finnas omständigheter som begränsar dina chanser att med framgång stämma leverantören är jag försiktig med att sia om utgången i ett sådant mål.

Formkrav avtal

2015-07-25 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej!Jag undrar om en Bostadsrättsföreningens muntlig överenskommelse med parkeringsbolagen angående parkeringsregler på bostadsområdet är giltig och på vilket sätt föreningens medlemmar ska informeras?Tycker att alla avtal eller överenskommelse borde vara skriftliga eller?
|Hej och tack för din fråga.Enligt avtalslagen (se https://lagen.nu/1915:218) kan avtal slutas såväl muntligen som skriftligen. Ett muntligt avtal har samma verkan som ett skriftligt. Endast ett fåtal avtal kräver skriftlig form, så som när man köper en fastighet, se 4:1 Jordabalken https://lagen.nu/1970:994. Det är givetvis att föredra skriftlig form ur bevishänseende. Ifall avtalen påverkar medlemmarna bör detta framkomma på lämpligt sätt av föreningen.VänligenEmil Forssell

Verkan av muntligt avtal

2015-02-19 i Muntliga avtal
FRÅGA |Muntligt avtal?Hej. Vi flyttade för två månader sen ut ur en hyresrätt. Vi hade tappat bort en av nycklarna till denna. Då kom vi tillsammans med hyresvärden överens om att vi skulle få 14 dagar på oss att hitta nyckeln. Annars skulle vi stå för kostnaden för kopiering av nyckeln. Dagarna gick, vi hittade den aldrig. Varpå hyresvärden i fråga ringde oss och krävde att vi istället skulle betala för byte av låscylindern då den nya hyresgästen ville det. Vi accepterade aldrig detta utan ställde mest frågor angående detta. Därefter fick vi ett sms där dom ville ha våran nya adress så att dom kunde fakturera oss. Nu fick vi hem en faktura på ca 3000:- för byte av cylindern? Trots att vi faktiskt kom överens om att vi bara skulle stå för kopiering av nyckeln. Får man verkligen bryta ett muntligt avtal på det sättet?
Victor Sundh |HejNej, muntliga avtal har samma bärkraft som skriftliga avtal och skall hållas. Det är dock mycket svårare att bevisa innehållet i ett muntligt avtal eftersom ord står mot ord och man inte kan gå in och granska avtalet rent fysiskt. Svaret är alltså: Nej det är inte ok att bryta ett muntligt avtal, men det är väldigt svårt att bevisa vad som egentligen var avtalat.

Muntligt hyreskontrakt

2014-12-10 i Muntliga avtal
FRÅGA |Min nuvarande hyresvärd ringde och kontaktade mig och undrade om jag ville förlänga mitt nuvarande kontrakt, varpå jag svarade ja då jag inte har något annat boende klart. Jag skickade direkt efter samtalet ett mail om du skulle uppstå ett missförstånd angående hur länge jag ville förlänga.Veckan efter svarar hyresvärden att han hyrt ut lägenheten till någon annan från och med 1/2 (mitt kontrakt sträcker sig till 30/1). Om det nu skulle bli en tvist är det mitt ord mot hans eller vad är det som gäller?Tack på förhand.
|Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Det finns inget krav på att hyresavtal ska vara skriftliga, så länge varken hyresgästen eller hyresvärden begär det. Detta framgår av den så kallade hyreslagen, Jordabalken 12 kap 2 § https://lagen.nu/1970:994#K12P2S1. Om telefonsamtalet gick till precis så som du beskriver det, att din hyresvärd undrade om du ville förlänga ditt avtal och att du då svarade ja, är det tveksamt om ett avtal om fortsatt hyra ingicks. Det bör krävas något mer, exempelvis att din hyresvärd bekräftade att du fick fortsätta hyra lägenheten. Om så är fallet har ett juridiskt bindande hyresavtal ingåtts.Även om ett muntligt avtal är lika bindande som ett skriftligt är det tyvärr svårare att bevisa. Ditt mejl (eventuellt tillsammans med den telefon-historik) talar visserligen för att ett sådant avtal har ingåtts. Tyvärr är detta inget vidare starkt bevis, särskilt inte om din hyresvärd inte har svarat mejlet och bekräftat dina uppgifter. Att dra ärendet vidare till domstol riskerar att bli ganska dyrt, om du känner att du har tillräckligt med bevis för att ett avtal har ingått så kan du självklart göra det, men jag skulle snarare råda dig att försöka prata med din hyresvärd och försöka lösa det mellan er. Kanske har han/hon en annan lägenhet du kan hyra? Hoppas du har fått svar på din fråga, tveka inte att höra av dig igen! Lycka till! Vänligen,