Muntligt avtal

Hej Är detta ett ingånget muntligt avtal? "I april någon gång kommer X ut i stallet och viftar med något papper och säger att försäkringsbolaget har varit där och att elen inte är okej. Han frågar om vi behöver ha några lampor i stallet – självklart svarar jag ja. Något prat om betalningsansvar är det dock inte." Så har jag uppfattat situationen, medan X menar att "Jag informerade L.E muntligt om försäkringsbolagets besiktning och vi var överens om att arbetena var nödvändig för att kunna fortsätta med djurhållningen. När elarbetena var utförda informerade jag L.E om att fakturan för elarbetena var på gång. Detta bekräftade hon och vi kom överens om att jag skulle överlämna den till henne för betalning." Som ni ser har vi olika syn på saken. Jag har aldrig hör något om någon faktura eller kommit överens om något ang betalning. Har vi upprättat ett muntligt avtal? Hälsningar Lena

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Avtal kan vara både skriftliga och muntliga och som huvudregel är dessa båda typer av avtal lika giltiga. Problemet med muntliga avtal är att det kan vara svårt att i efterhand bevisa vad som faktiskt har avtalats, eller som i ert fall, om ett avtal har slutits eller inte. För att ett avtal ska ha slutits enligt svensk rätt krävs som huvudregel att en part har riktat ett anbud till motparten och att motparten sedan accepterat detta anbud inom en angiven tid, eller om en angiven tidsfrist saknas, inom skälig tid. Det är din motpart som hävdar att ett avtal slutits i detta fall och därför är det denna person som bär bevisbördan för avtalets existens. Om din motpart inte kan visa att det muntliga avtalet har slutits så kan du självklart inte heller hållas bunden av avtalet. Detta är ett problem med muntliga avtal som inte har fått skriftlig bekräftelse, det kan vara svårt att i efterhand bevisa att ett avtal slutits. Eftersom ord står mot ord i ert fall är det svårt för mig att besvara frågan om ni slutit ett muntligt avtal eller inte och om din motpart i så fall kan uppfylla sin bevisbörda och visa att ett muntligt avtal faktiskt existerar er emellan. När ord står mot ord och inga andra bevis finns så bör det dock, enligt min mening, vara svårt för din motpart att bevis att det föreligger ett avtalsförhållande er emellan.

Vänliga hälsningar,

Hanna Wingren

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Muntliga avtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000