Muntligt avtal vid hundköp

2013-01-01 i Muntliga avtal
FRÅGA
Hej! För snart fem år sedan skaffade jag en hund på fodervärdsavtal, muntligt gicks Svenska kennelklubbens regler för fodervärdsavtal igenom men sen skrev inte överlåtaren av hunden på avtalet. Hur ser man rent lagligt på ett sånt muntligt avtal? Är båda parter bundna att följa dom regler som gicks igenom? Eller kommer det vara "ord mot ord" som gäller vid en eventuell tvist gällande avtalet.
SVAR
Hej!

Tack för din fråga. Huvudregeln inom svensk rätt är att muntliga avtal är lika bindande som skriftliga. Dessutom gäller den latinska grundsatsen ”pacta sunt servanda” som innebär att avtal ska hållas. Svaret på frågan om båda parter är bundna att följa de överenskomna reglerna blir därför ja. Detta förutsätter dock att det vid tidpunkten för avtalsslutandet förekommit en gemensam partsvilja, dvs. att båda parter varit överens om avtalsinnehållet.

Problemet med muntliga avtal är dock att de är svårare att bevisa än skriftliga: både beträffande om avtalet ingåtts eller vad det innehåller. Vilket precis som du skriver kan innebära att det vid en eventuell tvist kommer stå ”ord mot ord”. Bevisbördan för om det muntliga avtalet existerar ligger dock på den som hävdar att ett avtal ingåtts. Med tanke på hur hunden införskaffats kan det finnas möjlighet att bevisa avtalet om det är branschpraxis att man gör detta. Hoppas svaret varit till hjälp!

Med vänlig hälsning,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Muntliga avtal (225)
2021-12-30 Har hyresgästen besittningsskydd när ägaren vill sälja huset?
2021-12-14 Har jag öppet köp om en butiksanställd lovar mig det?
2021-12-12 Bundenhet till muntligt avtal vid avtalsparts bortgång
2021-11-30 Är muntliga avtal giltiga?

Alla besvarade frågor (98676)