Muntliga avtal

2016-12-31 i Muntliga avtal
FRÅGA |Jag bokade en semester till Mexiko i somras 19 december - 4 januari. Kom överens med min fd. granne att hon skulle passa hunden från den 18 december till den 4 januari. Under hösten hade vi kontakt och hon meddelade att hon kunde ha hunden från den 23 december till den 4 januari. Den 14 december meddelar hon att hon inte kan ta hunden pga att hennes man vägrar. Anledningen var att han inte blivit informerad. Han var med vid två av de tillfällen jag och hans fru diskuterade detta med hundpassning. Men det hade han glömt. I och med den korta tiden innan avresa så fanns ingen möjlighet för mig att lösa hundpassningen och Mexico resan går om intet. Flygresan kostar 6.995SEK och boende 5.065SEK. Även om jag haft avbokningsförsäkring så gäller inte den vid utebliven hundpassning. Nu undrar jag om detta går under avtalsrätt och om det finns något jag kan göra?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Som jag förstår din fråga är det överenskommelsen med din fd. granne du undrar om, och inte köpet av flygbiljett. Om jag missuppfattat frågan är det bara att skriva det i kommentarsfältet så svarar jag istället på den andra frågan!Muntliga avtal är giltiga och bindande för båda parterna. Problemet är att de i en eventuell tvist kan vara väldigt svåra att bevisa. Det bevismedel som är mest tänkbart är förmodligen ett vittnesmål. Om någon annan person än du och din fd. granne var närvarande när ni träffade överenskommelsen kan dennes vittnesmål innebära att du kan bevisa att ett muntligt avtal om hundpassning föreligger. Hoppas detta var tillräckligt svar på din fråga!

Är muntligt avtal bindande?

2016-11-30 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej! Jag undrar om mitt muntliga avtal gällande samtycke från styrelsens ordförande som gjordes 1996 gällande samtycke av att jag bor i min fars lägenhet är bindande?
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!I de allra flesta fall är ett avtals giltighet inte beroende av en viss form (ex. skriftligt avtal). Inte heller i ditt fall är avtalet beroende av en viss form, vilket gör att den muntliga överenskommelsen du hade med styrelsen är bindande. Problemet med att du har ett muntligt avtal är att vid en eventuell tvist är ett muntligt avtal givetvis mycket svårare att bevisa.

Måste jag ersätta min far för att han gått i borgen för mitt lån?

2016-11-16 i Muntliga avtal
FRÅGA |Min far gick i borgen för mig när jag köpte en lägenhet, vi ingick i ett vagt muntligt avtal att han skulle få en andel av vinsten vid en försäljning, men han vill nu ha 70% av vinsten, har han rätt till den andelen? Och hur mycket måste jag betala honom nu? Vart kan jag vända mig för att få hjälp med den här tvisten, då hela min familj i princip tvingar mig att betala.
Jonas P. Lind |Hej och tack för att du väljer att rikta din fråga till oss på Lawline.Har din far rätt till ersättning?Gällande huruvida han har rätt till 70 % eller inte kan jag inte svara på. Hur stor del din svar har rätt till beror helt enkelt på ert avtal, och hur mycket han egentligen riskerat. Om det är så att han har fått betala för att han varit borgensman så bör han ersättas för denna delen. Det kan också vara så att han aldrig behövt betala för borgensåtagandet och då har han inte samma rätt till ersättning, men viss ersättning anser jag ändå att han har rätt till eftersom han tagit en ekonomisk risk genom att gå i borgen för din skuld. Det verkar också praktiskt för familjesämjan att till viss del ersätta honom för den ekonomiska risk han tagit.Hur mycket skall han få?Om du felfritt skött dina avbetalningar och din far aldrig behövt betala något till banken så bör hans ersättning bli mindre. Han har egentligen aldrig investerat i fastigheten. Däremot har han tagit en stor ekonomisk risk om du inte kunnat betala och därför bör han få betalt även om han alltså aldrig betalat något till banken. Om så är fallet kanske 10 % känns som en rimligare lösning. Men det beror såklart på vilka belopp vi pratar om och hur stor ekonomisk risk han tog genom att gå i borgen för din skuld.Om det är så att han flera gånger behövt infria sitt borgensåtagande och betala till banken för ditt lån så bör ersättningen till honom bli högre. Hur hög den borde bli beror dock självklart på hur omfattande det är. Om han betalat så skall du ju i första hand ersätta honom med det belopp han betalat för dig samtidigt som han sedan har rätt till viss ersättning för detta. Detta kallas på juridiskt språk för regressrätt eftersom din far har betalat skulder för dig och då har han regressrätt mot dig eftersom han kan kräva tillbaka det beloppet från dig då det var du som från början skulle betalt skulden. Mitt råd:Strikt juridiskt har han egentligen enbart rätt till det belopp han faktiskt betalat till banken och eventuell ränta på det beloppet. Men eftersom ni verkar ha ett avtal om ersättning så känns det svårt att genomdriva att du inte ska behöva ersätta honom alls. Därför tror jag inte du vinner särskilt mycket på att köra stenhårt på den linjen även om det blir svårt för honom att bevisa ett muntligt avtal.Jag rekommenderar därför att du ersätter honom med en rimlig summa för att bevara familjefriden. Vad som är rimligt får du tyvärr själv bestämma. Om familjefriden inte går att upprätthålla kan du dock helt enkelt vägra att betala, din far kommer få väldigt svårt att kräva ut någon ersättning från dig.Viktigt för dig om du väljer att ersätta din far är att du även kontrollerar hur mycket skatt som skall betalas och att du inte ger din far så mycket pengar att du själv står kvar med skatteskulden. Om du ger din far 70 % av försäljningsvinsten så kommer du eventuellt själv stå kvar med 30 % varav 20 % kommer försvinna i skatt. Det känns rätt trist att du, som egentligen ägde lägenheten och betalat räntor o.s.v. enbart ska få behålla 10 % av vinsten för att kunna investera i ny lägenhet.Tyvärr kan jag alltså inte ge dig mer konkreta tips än att du själv får komma överens med din far om vad som är rimligt. Det beror ju på hans risktagande och om han betalat för ditt lån. Med vänliga hälsningar,

Muntligt avtal giltigt?

2016-10-04 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej!Jag undrar om detta muntliga avtal är giltigt:Jättebra, då börjar vi med dagens datum som är (dag/mån/år) Hur är ditt för och efternamn? (XXX XXX) Hur är ditt personnummer? (XXX) Hur är ditt mobil nr som vi snabbast kan nå dig på vid ett eventuellt larm? (XXX) Stämmer det att era adressuppgifter är som följer: (POSTADRESS, POSTNUMMER, POSTORT). (invänta tydligt - JA) Tjänsten har en startavgift på XXX kr, en rabatterad månadsavgift på XXX kr per månad, avtalstiden är 24 månader och då ingår övervakning av vår Larmcentralen 24 timmar per dygn 365 dagar per år. Till tjänsten ingår även lån av 1 enhet för detta betalar du 0 kr. Är detta OKEJ? (invänta tydligt - JA)Enligt svensk lag har du från dagens datum 14 dagars ångerrätt. Om du mot förmodan ångrar dig gör du detta genom att skicka in en ångerblankett som du finner på vår hemsida www.Företaget.se alt kontaktar du vår kundtjänst på 08-Företaget. Är detta OKEJ? (invänta tydligt - JA)Tänk nu på att hämta ut ditt paket när det anländer, om du inte hämtar ut ditt paket kan Företaget komma att debitera 250kr för frakt och administration. Är detta OKEJ? (invänta tydligt - JA)Då vill jag och alla här på Företaget tacka för att ni valt att bli kund hos oss. Jag heter (NAMN SÄLJARE) och det som händer nu är att du redan inom ett par dagar får ett skriftligt bekräftelsebrev skickat till dig.
Josefin Lind |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Avtalslagen har två uppställda krav för att ett avtal ska anses vara ingånget på ett giltigt sätt. För det första krävs ett anbud, det vill säga en offert. För det andra krävs en accept, det vill säga ett godkännande av offerten. Således kan giltiga avtal vara både skriftliga som muntliga. Om parterna blir oeniga om att ett avtal föreligger eller inte, ligger bevisbördan på den som påstår att det finns ett avtal. Det är viktigt att köparen ges en ångerrätt vilket du nämner att köparen har under ert samtal. Ångerrätten stadgas nämligen i 2:10 i lagen om distansavtal. Utöver köparens ångerrätt ska även en bekräftelse skickas hem till köparen där det framgår att ni har ett avtal enligt lagen om distansavtal. Det framgår i 2:4 samma lag som ovan nämnt. Dessa både krav uppfyller du i och med samtalet med köparen. Således kan jag inte säga annat än att det muntliga avtalet är giltigt såvida köparen säger ja till ditt anbud. Jag hoppas att jag kunde bringa en viss klarhet i frågan och om du har någon ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan. Med Vänliga Hälsningar,

Vem har jakträtten? Föreningen eller den före detta jaktledaren som slöt avtalet?

2016-12-31 i Muntliga avtal
FRÅGA |Vi har i en jaktförening haft muntligt avtal om jakträtten på ett mindre markområde som jaktledaren tecknat i som alla trodde föreningens namn. Nu har jaktledaren hoppat av föreningen och bildat nytt jaktlag och nu hävdar han att han tecknat ett muntligt avtal på livstid och att det var ett personligt avtal. Dock har den markägaren avlidet för några år sedan och sonen har tagit över. Den nya markägaren hävdar att det är vi som har den ursprungliga föreningen som skall ha jakträtten och inte förra jaktledaren. Vem har jakträtten?
Jonas P. Lind |Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.Rent spontant så är ju svaret på frågan "Vem har jakträtten?" helt enkelt jaktledaren om avtalet gällde honom och den förre ägaren. Men gällde avtalet föreningen så är det föreningen som har jakträtten. Det som är avgörande i slutändan är dock bevismöjligheterna. Och där får jaktledaren problem...Bevismöjligheterna:Jaktledaren kan ha rätt i att avtalet gällde mellan honom personligen och en förra markägaren, det är dock något som han har svårt att bevisa eftersom några bevis för det saknas, och det dessutom framstått för utomstående som att jaktföreningen haft rätten. Dessutom är det till föreningens fördel att den nye markägaren anser att jakträtten tillhör föreningen. Det är på sätt och vis han som faktiskt har bestämmanderätten här och hade han stått på f.d. jaktledarens sida så hade föreningen haft problem istället. Det är han som så att säga erbjuder en sak som ni båda vill åt. Om Jaktledaren inte kan bevisa att han har ett muntligt livstidsavtal så finns det nämligen inget avtal och då står det markägaren fritt att sluta ett nytt avtal med jaktföreningen. Ett muntligt avtal är av förklarliga skäl svårt att bevisa och därför har ni som förening en klart starkare position här än den f.d. jaktledaren. Lösningen på ert problem är således att den f.d. jaktledaren måste bevisa att livstidsavtalet föreligger, samt att det gäller mellan honom personligen och f.d. markägaren. Något som blir väldigt svårt. När han inte kan bevisa det så är det fritt fram för markägaren att sluta ett nytt avtal med föreningen. Förslagsvis ett skriftligt sådant denna gången. Vad ni skall göra:Ett sätt att göra detta är att den nye markägaren skriver ett skriftligt avtal med jaktföreningen. Om den f.d. jaktledaren vill bestrida detta så får han helt enkelt gå till domstol för att få igenom sitt personliga avtal. Det kostar en hel del och dessutom är hans bevisning förmodligen obefintlig. Om det visar sig att han har ett skriftligt avtal så blir det visserligen problematiskt för er. Men då skulle han nog ha visat det innan domstol.God jaktlycka och Gott Nytt År!Med vänliga hälsningar,

Tvingas betala för hela resan efter att ha "legat ute" med pengar

2016-11-22 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej Jag och en tjej jag träffade bokade en resa tillsammans och jag ligger ute med pengarna för den. Ca en vecka innan resan så gör hon slut och nu blir då resan inte av. Några pengar har jag inte fått för resan och kommer nog inte heller att få. Kan jag anmäla henne för stöld?//A
Desirée Wiberg Hammar |Hej och tack för din fråga!Brottet stöld regleras i 8 kap. 1 § i brottsbalken. En stöld enligt lagens mening föreligger då någon olovligen tager vad annan tillhör, med uppsåt att tillägna sig det. Tillgreppet ska innebära en skada för offret. Om jag tolkar din frågeställning rätt har du tidigare bokat en resa för dig och flickvän, men eftersom ni har gjort slut "brinner nu pengarna inne". Som vi kan utläsa ur lagtexten stämmer inte flickvännens beteende in på rekvisiten för brottet stöld. Med andra ord har hon inte gjort sig skyldig till stöld. Man skulle kunna tänka sig att exempelvis brottet bedrägeri (se 9 kap. 1 §) hade kunnat bli aktuellt, men av informationen i din fråga är det troligtvis inte så. För att bedrägeri ska bli aktuellt krävs det att gärningsmannen medvetet vilseleder sitt offer till antingen handling eller underlåtenhet, samt att detta leder till vinning för gärningsmannen respektive skada för offret. Om flickvännen medvetet lurat dig att betala för en resa, med uppsåt att tillgodogöra sig den utan att betala för sig, hade man eventuellt kunna tala om bedrägeri. Men som sagt låter detta väldigt långsökt i ert fall. Jag tolkar frågeställningen som att hon inte kommer att åka på resan och därmed uppstår heller ingen vinning för henne. Utan att veta några närmare detaljer om er situation, känns det dessutom väldigt otroligt att flickvännen ens skulle haft uppsåt att begå brott. Att göra slut är inget brott. Jag förstår att det måste kännas väldigt tråkigt för dig att du får betala för en resa som inte blir av. Dessvärre ger lagen inte så mycket hjälp i sådana här situationer. Den som "ligger ute" med pengar utan att t.ex. ha upprättat ett skuldebrev tar många gånger en stor risk. Mitt bästa råd till dig nu är att försöka vända dig till reseförmedlaren och förklara din situation. Fungerar inte detta tycker jag du ska höra av dig till din f.d. flickvän och be henne att hjälpa dig med betalningen. Jag förutsätter att ni tidigare har kommit överens om att hon också skulle betala för sin del av resan. I så fall har ni ett muntligt avtal som stadgar hennes betalningsskyldighet gentemot dig. Vägrar hon fortfarande att betala kan man som sista åtgärd lämna in stämningsansökan hos tingsrätten. Jag vill dock påpeka att detta kan kosta mer än det smakar, speciellt med tanke på att ni (antagligen) inte har något skriftligt avtal som stadgar att hon ska betala dig för resan. Jag önskar dig lycka till!Vänligen,

Muntlig avtal - svårt att bevisa

2016-10-31 i Muntliga avtal
FRÅGA |Jag lånade ut 27.000 kronor till en vän som hade problem med skulder hos Kronofogden, Jag förde över 27.000 på personens konto som sedan betalade alla sina räkningar. Personen sa vid tillfället att hon inte kunde betala tillbaks pengarna förrän hon fått jobb och stabiliserat sin ekonomi. Men att hon absolut skulle betala igen pengarna. Det här var i Maj 2012, nu vet jag att personen i fråga hade fortsatta ekonomiska problem ända fram till våra 2015, men nu har personen ett stadigt jobb och troligtvis också har en möjlighet att betala igen pengarna. Vi har inget skriftligt avtal utan det enda som i princip bevisar det jag påstår är just transaktionen från mitt konto till personens där datum och summa framgår, det går ju också att se (borde göra) att personen i samma period betalade motsvarande räkningar till kronofogden. Är det lönt att ens prova få tillbaks pengarna? Hur kan jag göra?Tack
Anna Pieschl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om jag har förstått din fråga rätt har du för ett par år sedan lånat ut 27 000 kr. till en vän.Det finns inget skriftligt avtal rörande lånet, utan det som finns är transaktionen mellan era konton. Nu några år senare vill du ha tillbaka pengarna, men personen betalar inte tillbaka.Dessvärre är jag rädd att det inte finns jättemycket du kan göra. Då det inte finns något skriftligt på att överföringen 2012 var ett lån, något som din vän skulle betala tillbaka är det svårt att göra något tyvärr. Det är därför det alltid är så viktigt att man skriftligt avtalar även när det gäller lån till kompisar.Mitt tips till dig blir att såklart försöka förklara och prata med din vän om att det ju faktiskt var ett lån. Sen skulle jag försöka se om vännen kan tänka sig att betala tillbaka hälften, eller någon annan summa. Så att ni möts halvvägs. I ett sånt här läge kan det ju vara bättre att få tillbaka lite än ingenting alls. Jag är ledsen om mitt svar inte hjälpte din situation, men lycka till!Med vänlig hälsning

Muntligt avtal om köp av bil

2016-09-06 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej! Vi hade lagt ut en blocketannons på vår bil som vi skulle sälja och en köpare hörde av sig och kom och tittade, provkörde och sa på plats att hon ville köpa bilen. Hon skulle komma dagen därpå och betala samt hämta bilen. Vi smsade dagen därpå och bestämde vilken tid hon skulle komma samt hur hon ville betala och med vilken bank. 1.5 timme innan bestämd tid smsar köparen och säger att hon vill backa ur vilket jag säger inte är okej då vi hade ett muntligt avtal på att hon ville köpa bilen. Vad gäller i detta läge? I och med smsen har hon ju även bestämt tid osv när hon ska komma och hur hon ska betala?
Wilhelm Stenvall |Hej!Tack för att Ni vänder er till Lawline med era frågor.Inledningsvis bör nämnas att i svensk rätt gäller en gammal princip om att avtal ska hållas (pacta sunt servanda), vilket kort och gott innebär att parterna blir bundna vid avtalsingåendet och kan som huvudregel inte utan vidare bara dra sig ut. Det görs ingen skillnad mellan muntliga och skriftliga avtal utan dessa är av samma värde avseende giltighet. Avtal ingås genom anbud och accept som ska vara samstämmiga (dvs två olika viljeförklaringar som innehållsmässigt ger samma avtalsinnehåll). När anbudet accepterats är avtal ingånget och båda parterna blir därigenom bundna. Vidare kan det nämnas att de lagar som är aktuella i ert fall är avtalslagen (1915:2018) och köplagen (1990:931). Utifrån informationen i frågan att döma ingick ni ett muntligt avtal med spekulanten och det bestämdes att hon skulle betala dagen efter. Även om det ur bevishänseende är mycket svårt att styrka vad som verkligen sagts och avtalats vid muntliga avtal säger gällande rätt att avtal har ingåtts och att detta är bindande. Spekulanten kan således inte dra sig ut utan hon blir bunden vid avtalets villkor vid avtalsingåendet och är således skyldig att prestera (agera) i enlighet med avtalets innehåll. Problemet blir emellertid att bevisa detta. Ni nämner att SMS har skickats, och om hon via sms (eller på annat håll) bekräftat att hon dagen innan sade att hon ville köpa bilen så borde det inte finnas några större bevissvårigheter. Det faktum att ni bestämt tid och betalningssätt skulle kunna vara tillräcklig bevisning för att muntligt avtal om att faktiskt köpa bilen ingicks dagen innan. Vid en eventuell förhandling kan hon ju dock hävda att hon sade att hon "troligtvis" ville köpa eller på annat sätt uttryckte att hon inte var helt säker och att fullständigt avtal således inte hade ingåtts. Mycket kan vridas och vändas genom argumentationsförmåga och därmed skapa tvivel hos en utomstående part (exempelvis en domstol) som har att avgöra frågan. I slutändan blir det alltså en fråga om bevisning. Trots bevisningsproblematiken är det emellertid solklart rent juridiskt att muntliga avtal gäller och att avtal ska hållas. Jag rekommenderar således att återigen kontakta spekulanten och bestämt hävda att avtal ingicks, att svensk rätt föreskriver att det är bindande och att hon är juridiskt skyldig att köpa bilen. Det kan även vara klokt att lägga fram att ni kan föra en skadeståndstalan mot henne om hon vägrar köpa bilen.Hoppas att Ni har fått svar på era frågor!Vänliga hälsningar,