Giltighet för muntligt avtal och bevisbörda

2016-05-15 i Muntliga avtal
FRÅGA
Hej! Vi använder en programvara som av bekvämlighetsskäl finns installerad på alla våra datorer. Eftersom det inte är mer än ca 25% av de anställda som använder programvaran har vi en muntlig överenskommelse med leverantören att betala licensavgift för motsvarande 25% av antal anställda oavsett hur många installationer vi har. Detta har vi gjort i några år. Nu har det kommit in nya personer hos leverantören som säger att det inte finns något sådant muntligt avtal och att vi bryter mot licensreglerna eftersom de anser att vi betalar för lite. Det är två år kvar på vårt licensavtal och vi vill förstås inte betala mer än vad vi kommit överens om. Det kostar en hel del resurser att avinstallera programvaran från 75% av alla våra datorer så vi vill hela undvika det. Hur som helst kommer det att ta tid att göra det. Hur är vår situation, rent juridiskt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Giltigt avtal?

Inom svensk rätt regleras avtal till viss del av Avtalslagen (AvtL). Lagen kan du hitta här. Eftersom avtalsfrihet är utgångspunkten vad gäller avtal, så gäller reglerna i AvtL bara så långt som ett avtal inte säger emot eller inte reglerar viss fråga. De flesta avtal - bl. a. licensavtal – har inget formkrav, utan parter blir bundna av en ömsesidig överenskommelse oberoende av om det sker muntligt eller skriftligt, AvtL 1 §. Det muntliga avtal som ni har sedan tidigare med leverantören är alltså gällande. Detta förutsätter dock att den juridiska personen som ni ingick avtalet med fortfarande finns. Skulle de nya personerna ha gått in i företaget under sådana omständigheter att bolaget har ombildats, så finns inte längre den juridiska personen – leverantören – som ni ingick avtalet med och det är inte längre giltigt. Jag utgåt i resten av svaret från att leverantören är samma juridiska person.

Bevisbörda för avtal och avtalsinnehåll

Med förutsättning att leverantören förblir densamma trots de nya personerna, så har ni och leverantören alltså ett giltigt avtal som står fast. I detta fall blir problemet för er att bevisa att avtalet finns och dess innehåll, eftersom det är den som hävdar att ett visst avtalsförhållande finns som bär bevisbördan. Ni bör alltså försöka hitta bevis för att det ni hävdar angående avtalet stämmer. En möjlighet är att ta kontakt med de eller den som företrädde leverantören när ni ingick avtalet och be dem intyga att ni har rätt. Ni bör även fundera på om andra saker kan visa att det ni hävdar om avtalet och dess innehåll stämmer. Eftersom förhållandet sträckt sig över flera år, så finns det kanske andra personer eller uppgifter som kan visa att avtalet existerar och att ni får ha programvaran installerad på samtliga datorer trots att ni bara betalar för 25 %. En omständighet som kan användas för att ifrågasätta er är att det kan tyckas underligt att en leverantör självmant låter någon betala endast till 25 % för en tjänst/vara/nyttjanderätt. Av den anledningen kan det vara bra att även kunna visa att det faktiskt inte är mer än 25 % av installationerna som används. Det skulle exempelvis kunna röra sig om att endast 25 % av de anställda har arbetsuppgifter som gör användandet nödvändigt.

Era möjligheter

I ert fall har ni alltså att följa avtalet med leverantören, men ni måste kunna visa att ni har rätt vad gäller avtalets existens och dess innehåll. Jag föreslår att ni först försöker smala uppgifter som kan visa leverantören att era påståenden är korrekta och gör det möjligt för er att komma överens. Det är också möjligt för er att väcka talan vid domstol och få avtalet fastställt, men även i det sammanhanget krävs att ni på ett övertygande sätt kan bevisa att avtalet existerar och att innehållet stämmer överens med vad ni hävdar. En process kostar alltid tid och pengar. Om det brister i bevisningen riskerar ni dessutom att förlora och får då stå kostnader för hela processen och kan bli skyldiga att ersätta det andra företaget för att ni utnyttjat deras programvara i större utsträckning än ni hittills betalat för. Om det inte går att komma överens med leverantören och om det inte går att frambringa övertygande bevis för er sak, så bör ni alltså överväga om det med avseende på kostnader och tidsförlust skulle vara lämpligare att avinstallera programvaran eller ta tvisten till domstol.

Om ni behöver ytterligare rådgivning och mer utförlig information om era möjligheter att ta saken vidare, så kan det vara lämpligt att ta hjälp av en kvalificerad jurist. Du kan enkelt boka tid med en jurist hos oss på Lawline här.

Jag hoppas att du nu har fått svar på din fråga och att ni kan hitta en lösning på ert problem.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Muntliga avtal (213)
2020-11-26 Kan man göra muntliga avtal gällande?
2020-11-21 Kan avtal ingås muntligt?
2020-11-01 Muntligt anställningsavtal - giltigt?
2020-11-01 Är muntliga avtal om lån av pengar giltiga?

Alla besvarade frågor (86656)