Muntliga avtals giltighet

2016-09-05 i Muntliga avtal
FRÅGA |Gäller muntliga överenskommelser/avtal enl. juridiken ? Gäller ett lån.
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten är att avtal kan ingås muntligen (jfr 3 § 2 st avtalslagen där det anges att muntliga anbud kan lämnas och är bindande). Vid vissa avtal kan dock lagen föreskriva att avtalet måste ha viss form för att vara giltigt. I 4 kap 1 § jordabalken anges att formkrav gäller vid köp av fastighet.Ett avtal om lån kan i princip ingås muntligen. Det är dock självfallet inte att rekommendera att ingå ett avtal muntligen, med tanke på bevissvårigheter som kan uppkomma vid en eventuell tvist. Har man avtalet i skrift är det lättare att peka på dokumentet som bevis.Om det är fråga om ett sk. skuldebrev ska det vara skriftligt och helst undertecknat av gäldenären, jfr 1 § skuldebrevslagen. Behöver du hjälp att upprätta ett skuldebrev kan hänvisas till vår tjänst här.Även om du alltså kan ingå ditt avtal muntligen rekommenderar jag dig starkt att få ner avtalets innehåll i skrift. Det går att göra det i efterhand, om ni redan har ett muntligt avtal.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen

Är muntliga hyresavtal genom ombud med muntlig fullmakt giltiga?

2016-08-05 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej. Det är så att min far genom en systers bekant, skulle hyra en lägenhet. Det skulle börja gälla den 1e September, men han har nu ångrat sig. Han har inte skrivit på något, heller aldrig träffat hyresvärden,vet vad han heter eller har fått se lägenheten. All kontakt, den lilla kontakten som varit, har gått igenom min syster. Nu är denne hyresvärd rasande och säger att han kräver min far på 3 månadshyror, detta även utan att de två aldrig har pratat, han har inte fått se lägenheten och knappt vet var den ligger. Låter detta ens vettigt?? Min far har ju inte ens pratat med människan, så ett muntligt avtal kan väl inte gälla när allting har varit så vagt, och han inte ens pratat med hyresvärden i sig? För mig känns det som något desperat från hyresvärden som försöker kräva ut pengar utan att det har varit ett direkt avtal mellan de två.Hoppas på snabbt svar!
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Muntliga hyresavtal är lika giltiga som skriftliga, även om de såklart är svårare att bevisa. Man kan även ingå avtal genom en fullmäktig och en sådan fullmakt behöver inte heller vara skriftlig, se avtalslagen 10§ stycke 1 https://lagen.nu/1915:218#K2. Det din far kan göra är att förneka att fullmakten har innehållit en rätt för din syster eller hennes bekant eller vem det nu var att ingå avtal för hans räkning. Systerns uppgift var t ex endast att fråga saker om lägenheten, möjligtvis att förhandla, se avtalslagen 11§ stycke 2. Han kan även förneka hela fullmakten, men det kanske inte ger ett lika trovärdigt intryck. Eftersom det inte verkar finnas något nedskrivet eller inspelat lär hyresvärden vara chanslös bevismässigt.Problemet då är att det tyvärr blir din syster eller hennes kompis (lite oklart i partställningen där) som blir tvungen att ersätta den tredje mannen, dvs hyresvärden, för eventuell skada som uppstått, se 25§ stycke 1 avtalslagen.Beroende på vad som har sagts mellan systern (fullmäktigen) och hyresvärden så kan alltså ett hyresavtal ha uppstått. Vem av din far eller din syster som i så fall ska svara för det gentemot hyresvärden beror på vad som sagts mellan din far och din syster. Men kom ihåg att om det inte finns vittnen eller skriftlig eller annan bevisning så går ett avtal och dess innehåll inte att bevisa. Ni kan då förneka det hyresvärden säger om ni tycker att det är oriktigt.Lycka till!Med vänlig hälsning,

Giltigheten av muntliga avtal

2016-07-21 i Muntliga avtal
FRÅGA |Vad gäller beträffande giltighet vid muntligt avtal mellan tre personer?
Bartu Bugdayli |Hej och tack för din fråga.I svensk rätt gäller rättsprincipen att avtal ska hållas. Tre personer som som ingår ett avtal blir bundna av det när de uttrycker sina avsikter att binda sig och når en ovillkorad överenskommelse. Muntliga avtal är lika giltiga som skriftliga avtal och ska hållas. En nackdel men muntliga avtal är dock att de är svårare att bevisa vid en tvist. Om en avtalspart säger att han inte har ingått ett avtal kan det vara svårt för motparten att i domstol bevisa att ett avtal faktiskt ingåtts om man inte har annan bevis än den muntliga överenskommelsen.Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline.Hälsningar

Muntligt avtal gällande lån av husbil

2016-07-09 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej! Jag träffade förra året en man och han ville låna ut sin husbil till mig under ca en månads tid. Nu ses vi inte längre och han har helt plötsligt börja sprida bland människor att jag ska betala honom 8300 kronor. Jag lånade inte hans husbil med överenskommelse om att någon summa skulle betalas. Han sa vid flera tillfällen till mig att han kommer stå för kostnader rörande husbilen. Så nu ca ett år senare blir jag väldigt snopen och förvånad när hans bror berättar att han säger jag är skyldig honom pengar. Han säger att jag har erbjudit mig betala honom över ett mail han har fått. Men vad han inte berättar är att han har avböjt fler än en gång att få betalt för nyttjandet av husbilen. Jag har av gott uppförande erbjudit betalning men han har nekat det, då han vill vara snäll. Men nu är han bitter för jag lämnade honom och ska helt plötsligt ha tillbaka sina pengar. Så vad bör jag göra?
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett muntligt avtal medför precis samma giltighet såsom ett skriftligt. Har denna man lånat ut sin husbil utan att kräva eftersättning för lånet är det alltså denna överensstämmelse som ska hållas. Som bekant är dock alltid skriftliga överenskommelser enklare att bevisa och hävdar denna man att du erbjudit dig att betala och han nekat till detta, borde även detta finnas såsom bevis. För att ett avtal ska anses slutet krävs alltid att en accept har skett av förslaget till betalning, vilket det inte har genom att mannen har avböjt dina anbud på betalning. Du har med andra ord ingen skyldighet att betala honom utifrån vad som framgår av den information du gett ovan.

Muntliga avtal bindande?

2016-08-15 i Muntliga avtal
FRÅGA |min son har fått ett rum att hyra kontraktet är inte på skrivet men hon har spelat in att han vill ha denär det bindande eller kan han ångra sig? hon har sagt att det är 3 månaders uppsägningtacksam för svarorolig mamma
Azra Huzejrovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inom avtalsrätten är det vanligtvis så att såväl muntliga som skriftliga avtal är giltiga, m.a.o. bindande. I vissa situationer krävs dock ett skriftligt avtal för att detta ska vara giltigt. I 12 kap. jordabalken (JB) finner du bestämmelserna för hyra av bl.a. bostad. Ett hyresavtal saknar formkrav och behöver m.a.o. inte vara skriftligt för att vara giltigt. Ett muntligt hyresavtal är minst lika giltigt som ett skriftligt, dock svårare att bevisa, detta framgår av 12 kap. 2 § JB. Enligt tidigare nämnda bestämmelse ska/kan ett hyresavtal vara skriftligt om någon av parterna begär det. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Muntligt avtal om överlåtelse av inventarier

2016-07-31 i Muntliga avtal
FRÅGA |Vi har arrenderat ett stall och avslutade vårt kontrakt för sju månader sedan. Den vi hyrde av ville "köpa loss" våra inventarier mot att vi inte betalade sista elräkningen. Nu efter sju månader hör han av sig och vill ha betalt för elen. Allt skedde muntligt. Har han rätt? Ska vi bli tvingade att betala?
Linda Critchley |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett muntligt avtal är lika bindande som ett skriftligt sådant, så om ni har kommit överens om att dina inventarier ska överlåtas till din tidigare hyresvärd mot att hyresvärden står för kostnaden för elen så är den överenskommelsen bindande, 1 kap. 1 § 1 st. lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL) (https://lagen.nu/1915:218#P1S1). Vid muntliga avtal kan det dock uppstå bevissvårigheter vad gäller avtalets innehåll. Om er tidigare hyresvärd vägrar kännas vid att ni ingått ett avtal och väljer att starta en rättsprocess kan det därför vara bra om ni t ex har några vittnen som kan bekräfta avtalets innehåll, eller handlingar som visar att era inventarier överlåtits till hyresvärden.Lycka till!

Lån av lös egendom

2016-07-09 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hur kan man bära sig åt om en tidigare vän vägrar lämna tillbaka grejen den lånat av mig? Personen säger att jag kan hämta det hos en av dens vänner, som också är en tidigare vän till mig, men jag har aldrig ärenden dit (andra sidan stan) och det finns anledningar att jag brutit även med den vännen. Vad kan jag göra för att få tillbaka grejerna?
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Gällande lån av lös egendom (en grej) finns det få regler i svensk lag. Visserligen uttrycker lagtexten att den som lånat något ska ge tillbaka detta i samma skick, men som du har upptäckt i ditt fall, är det svårt att få några påföljder av att någon inte följer ett sådant låneavtal. Eftersom det inte framgår av din fråga vad det gäller för föremål är det svårt att ge dig ett konkret svar, men skulle det exempelvis röra sig om en mobiltelefon med abonnemang registrerat i ditt namn, finns alltid en möjlighet att göra en polisanmälan för stöld utifall du anser att det handlar om en stöld av objektet.

Hävning vid köp på blocket

2016-06-30 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej! Vi sålde vår åkgräsklippare via blocket. Köparen kom hem till oss, de klämde och tittade och startade den. Den stod igång i några minuter utan problem. De var nöjda och åkte hem med gräsklipparen. Nu har köparen ringt och sagt att den dör när den blir varm... Verkar skumt för vi har haft den i 8 år och den har aldrig strulat och det sa vi till dom när de var här. Köparen hade bytt både olja och tändstift Innan denne ringde oss nu ikväll. Vi pratar med denne och köparen skulle testa lite mer. Nu har köparen ring igen och har blåst rent "motorn". Den funkar fortfarande inte. Vad ska vi göra? Har försökt läsa i köplagen. Köapren har ju varit på och skruvat mm på den nu. Lite panik här då köparen vill häva köpet. Handlar om en åkgräsklippare och inga papper är skivna. Köparen har även fått pruta ner priset.Vad kan man göra? Tacksam för svar!
Terese Vestergård |Hej och tack för er fråga!Det är ert muntliga eller skriftliga avtal som gäller i första hand, 3 § Köplagen (1990:931). Har ni inget sådant så gäller köplagen. Nedan följer lite olika delar i Köplagen som kan bli intressanta för er när ni pratar med köparen nästa gång. När det kommer till risken för varan är det något som köparen bär när denne "mekar" på motorn, 12 § - 13 § Köpl. Det är därför inte helt uteslutet, baserat på er berättelse, att det är då som skadan sker på gräsklipparen.Skulle köparen vilja häva köpet lär följande ha blivit uppfyllt, 30 § KöpL: - gräsklipparen ska vara felaktig, 19 § KöpL, i ert fall borde vi kunna anta att ni säljer er gräsklippare i befintligt skick och för att en vara ska anses felaktig krävs det att denna ska vara i sämre skick än vad som kunnat förutsättas med hänsyn till ålder, bruk och pris. Sammanfattningsvis: "Vad kan man ha förväntat sig som köpare av en gräsklippare som är 8 år gammal till det pris som köparen sedan betalar?" Här har köparen själv föreslagit ett lägre pris än utgångspris som rimligt.- Det faktum att köparen undersöker och testar gräsklipparen gör att köparen enbart kan hävda fel om ni som säljare har undlåtit att berätta något, vilket det på din historia låter som att så ej är fallet,20 § KöpL.Dessutom brukar det traditionellt vara så att hävning, 39 § KöpL, sker efter säljaren har fått tillfälle till avhjälpande av felet eller prisavdrag. Men i ert fall är det troligtvis så att gräsklipparen inte är att betrakta som felaktig då köparen har undersökt varan och ni inte har undanhållit information emot köparen om gräsklipparen angående dess funktion. Hoppas ni har fått svar på din fråga!Med varma hälsningar