Muntligt avtal

2016-02-18 i Muntliga avtal
FRÅGA
Hejsan! Om jag har en utebliven betalning från arbetsgivare som är utlovad genom muntligt avtal? Vad ska jag då göra samt hänvisa till ifall denne utebliver?
SVAR

Hej och tack för din fråga till Lawline!

Muntliga avtal är inom svensk rätt lika bindande som skriftliga. Det enda som krävs för att ett bindande muntligt avtal ska uppkomma är två samstämmiga viljeförklaringar, se avtalslagen 1 §. Det finns även en stark princip inom avtalsrätten som kallas "pacta sunt servanda" som betyder just att 'avtal ska hållas'. Svårigheten med muntliga avtal är dock att de är väldigt svåra att bevisa, ord står ofta mot ord. Det är den som vill göra gällande att avtal har kommit till stånd som har bevisbördan, dvs. den som ska visa att ett bindande avtal faktiskt finns. Om du vill göra avtalet bindande är det alltså du som måste bevisa att det finns ett muntligt avtal. Vittnen underlättar bevisningen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Elin Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Muntliga avtal (209)
2020-10-24 är ett muntligt avtal giltigt och hur går man vidare om säljaren bryter mot detta?
2020-09-27 Får mitt barns mamma göra bankärenden utan mitt samtycke?
2020-09-22 Muntligt avtal?
2020-08-19 Gäller ett muntligt ägarbyte av hund?

Alla besvarade frågor (85738)