FrågaAVTALSRÄTTMuntliga avtal13/11/2015

Muntligt avtals giltighet

Hej!

Jag fick erbjudande om en anställning och tackade ja till detta, några veckor senare fick jag reda på vad lönen skulle bli, jag accepterade lönen. Några dagar senare blev jag meddelad att lönen inte skulle bli den som avtalats muntligt. Kan man frångå ett muntligt avtal ?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En mycket viktig regel inom avtalsrätt är pacta sunt servanda som betyder avtal ska hållas. Muntliga avtal ska hållas precis som skriftliga. Problemet med muntliga avtal är att det kan vara svårt att bevisa vad som har avtalats. Den som påstår att något har avtalats är den som ska bevisa att det avtalats.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Isabel FrickRådgivare
Hittade du inte det du sökte?