Skälig uppsägningstid för muntliga, benefika tillsvidareavtal

2016-06-05 i Muntliga avtal
FRÅGA
Hejsan,Sedan dryga 10 år tillbaka i tiden har jag kunnat haft mina hästar hos en grannbonde om somrarna.Det var inget kontrakt skrivet och vi har skrattat om att jag har lisvtids kontrakt.Jag brukar varje sommar prata med bonden och meddela att vi är där för att kolla att stängsel är okej så hästarna kan komma snart. Förra året började vi på att ordna stängslet för han var inte hemma. Han kom dock senare och jag meddelade då vad vi pysslade med (så på sätt och vis "frågade" jag inte denna gången om lov). Nu i år av en händelse passerar jag bonden när jag är ute en sväng i annat ärende har dessutom bekanta med mig som inte är från orten. Då hoppar han på mig och talar om att han hyrt ut det till sin närmaste granne istället som skaffade hästar (för tre år sedan) i en av hans lador, för det var bättre. Då jag tyckte han meddelade i senaste laget så mothugger han att jag kunde bett om lov förra året och vi har knappt pratat på några år (vi brukar prata en gång på våren samt en gång på hösten för överlämnade av hans tack present alltså då ville han inte ha pengar ens). Så detta påhopp kändes oförtjänt. Vet att man inte kommer långt med muntliga kontrakt. Men hade så gärna bara velat vetat vilka "rättigheter" jag egentligen har i detta ärende. Eller har bonden rätt i sin sak? MVH
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Muntliga avtal som huvudregel är lika bindande som skriftliga. Skriftlig form och andra formkrav behövs endast i undantagsfall, exempelvis vid köp av fast egendom. Problemet med muntliga avtal är främst att det ofta är svårt att bevisa deras existens och innehåll.

I ditt fall verkar ni ha ingått ett tillsvidareavtal, eftersom ni inte på allvar kan sägas ha avtalat om en begränsad tid för överenskommelsen. De facto att det verkar som att du egentligen inte har behövt fråga om lov varje år utan att det mest skett av artighet, samt att du haft hästarna där varje år så många år i streck talar också för att ett varaktigt avtal uppstått, konkludent om inte annat. Tillsvidareavtal kan sägas upp med en skälig uppsägningstid. Vad som är skäligt varierar från fall till fall beroende på omständigheterna. I högsta domstolens avgörande T 4509-02 angavs som exempel på omständigheter att beakta om nyttjanderättshavaren lagt ned kostnader för att utnyttja den upplåtna egendomen och hur lång tid upplåtelsen bestått när uppsägning kommer i fråga.

Om bonden då inte iakttar en uppsägningstid kan han bli skadeståndsskyldig, vilket var fallet i ovanstående rättsfall från högsta domstolen. Du kan med fördel läsa det, länk finns http://www.hogstadomstolen.se/Domstolar/hogstadomstolen/Avgoranden/2004/2004-05-25_T_4509-02_dom.pdf

Jag tycker mot bakgrund av ovanstående att bonden borde ha uppmärksammat dig med i vart fall ett par månaders varsel om att han inte längre avser att låta dig ha hästarna hos honom. Dock verkar du inte ha lidit någon större skada av det så länge det finns möjlighet för dig att hitta ett nytt ställe att ha hästarna på denna sommar, varför ett skadeståndskrav kanske inte är så aktuellt.

Med vänlig hälsning,

Alina Borgsén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Muntliga avtal (214)
2020-11-30 Är ett muntligt avtal giltigt?
2020-11-26 Kan man göra muntliga avtal gällande?
2020-11-21 Kan avtal ingås muntligt?
2020-11-01 Muntligt anställningsavtal - giltigt?

Alla besvarade frågor (86861)