Är muntliga avtal giltiga gällande hyreskontrakt?

2017-02-27 i Muntliga avtal
FRÅGA |Jag har varit inneboende fyra månader skulle få hyra lägenheten i andra hand i maj pga att hon som bor där skall flytta utomlands. Hon sa för tre dagar sen att jag måste vara ute ur lägenheten senast sista februari. Vi har bara sagt allt muntligt. Så min fråga är, vad har jag för rättighet? Måste jag flytta redan sista februari eller får jag mera tid till att hitta ett nytt boende?
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!När det kommer till hyreskontrakt är avtalsformen inte baserat på formkrav. Det innebär att alla avtal oberoende av hur de kom till är giltiga. Även muntliga avtal är således giltiga. Jag tolkar det du skriver som att du och din hyresvärd kommit överens om att du ska få hyra lägenheten fram till maj. Du har alltså rätt att hyra lägenheten fram till maj och om denne säger upp avtalet tidigare kan det vara fråga om ett kontraktsbrott. Viktigt att komma ihåg är dock att svagheten med muntliga avtal är att det blir mycket svårare att bevisa innehållet i avtalet. Kontentan är att muntliga avtal när det kommer till hyreskontrakt är lika giltiga som skriftliga kontrakt men problem uppstår ofta kring bevisningen om vad avtalet innehåller.

Brott mot avtalsrätten för muntliga avtal

2017-02-15 i Muntliga avtal
FRÅGA |Jag ingick medlemskap i en golfklubb för två år sedan, jag ska nu börja mitt tredje år. Vid tillfället då jag gick med i klubben så upplystes man om att de tre första åren sker till rabatterad medlemsavgift. Nu när räkningen ska betalas för år 3 så finns helt plötsligt inte rabatten längre utan de inkräver ordinarie pris.Är detta ett brott mot avtalsrätten för ett muntligt avtal?Man har alltså blivit insåld på medlemskap i klubben med en deal för 3 rabatterade år men sedan stryks rabatten innan den haft full effekt.
Malin Brännström |Hej!Regler om avtal finns i Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område(AvtL). I svensk rätt råder den s.k. anbud och acceptprincipen, 1 § AvtL. Det innebär att någon lämnar ett förslag (anbud) som sedan accepteras av en motpart (accept). Ytterligare en grundläggande princip i svensk avtalsrätt är ”pacta sunt servanda” som betyder att avtal ska hållas. Om ni kom överens om att du under de tre första åren av ditt medlemskap skulle betala en rabatterad avgift gäller detta. Muntliga avtal är bindande och i sak har du rätt. Dessvärre råder en tung bevisbörda för dig. Du måste bevisa vad som faktiskt sagts. Lyckas du bevisa detta har du rätt att betala den rabatterade medlemsavgiften och inte den nya avgiften som golfklubben menar att du ska betala. I fortsättningen rekommenderar jag dig att teckna avtal i skrift så att det blir lättare för dig att bevisa vilka villkor som avtalet innehåller. Hoppas att du fått svar på din fråga.Vänligen,

Muntliga avtal

2016-12-31 i Muntliga avtal
FRÅGA |Jag bokade en semester till Mexiko i somras 19 december - 4 januari. Kom överens med min fd. granne att hon skulle passa hunden från den 18 december till den 4 januari. Under hösten hade vi kontakt och hon meddelade att hon kunde ha hunden från den 23 december till den 4 januari. Den 14 december meddelar hon att hon inte kan ta hunden pga att hennes man vägrar. Anledningen var att han inte blivit informerad. Han var med vid två av de tillfällen jag och hans fru diskuterade detta med hundpassning. Men det hade han glömt. I och med den korta tiden innan avresa så fanns ingen möjlighet för mig att lösa hundpassningen och Mexico resan går om intet. Flygresan kostar 6.995SEK och boende 5.065SEK. Även om jag haft avbokningsförsäkring så gäller inte den vid utebliven hundpassning. Nu undrar jag om detta går under avtalsrätt och om det finns något jag kan göra?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Som jag förstår din fråga är det överenskommelsen med din fd. granne du undrar om, och inte köpet av flygbiljett. Om jag missuppfattat frågan är det bara att skriva det i kommentarsfältet så svarar jag istället på den andra frågan!Muntliga avtal är giltiga och bindande för båda parterna. Problemet är att de i en eventuell tvist kan vara väldigt svåra att bevisa. Det bevismedel som är mest tänkbart är förmodligen ett vittnesmål. Om någon annan person än du och din fd. granne var närvarande när ni träffade överenskommelsen kan dennes vittnesmål innebära att du kan bevisa att ett muntligt avtal om hundpassning föreligger. Hoppas detta var tillräckligt svar på din fråga!

Är muntligt avtal bindande?

2016-11-30 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej! Jag undrar om mitt muntliga avtal gällande samtycke från styrelsens ordförande som gjordes 1996 gällande samtycke av att jag bor i min fars lägenhet är bindande?
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!I de allra flesta fall är ett avtals giltighet inte beroende av en viss form (ex. skriftligt avtal). Inte heller i ditt fall är avtalet beroende av en viss form, vilket gör att den muntliga överenskommelsen du hade med styrelsen är bindande. Problemet med att du har ett muntligt avtal är att vid en eventuell tvist är ett muntligt avtal givetvis mycket svårare att bevisa.

Muntliga avtal

2017-02-21 i Muntliga avtal
FRÅGA |2007 ingick jag och min fd sambo ett muntligt avtal om ersättning för mitt arbete på hennes sommarstuga vid separation. Vi separerade 2015 och hon vägrar ersätta mig överhuvudtaget enl avtalet vi ingick. Jag har hela tiden betalt hälften av all utgifter i hushållet efter bästa förmåga Mvh
Ni de Keiser |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Muntliga avtal är bindande, vilket innebär att hon är ersättningsskyldig till dig för det arbete du har gjort på hennes sommarstuga enligt överenskommelse. Det svåra i ditt fall kan dock vara att bevisa existensen av det muntliga avtalet. Vid muntliga avtal står oftast ord mot ord och det kan bli svårt för dig att kunna visa att ni har kommit överens om detta. Hoppas att du har fått svar på din fundering och att det löser sig för dig. Vid ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen tillbaka till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Tecknat abonnemang i annans namn

2017-02-07 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej!En kompis till mig täckande ett abonnemang åt hennes kille då han har skulder och kan inte stå för något abonnemang. Det är ett mobilt bredband vi pratar om. Nu har dom gått isär. Det finns inget avtal dom emellan. Han har postat modemet till henne med såkallade rekommenderat. Så det finns bevis på att hon har modemet nu. Är det bara att gilla läget för min kompis å hoppas hon har lärt sig något av detta eller finns det något hon kan göra? Han vägrar betala en enda krona mer nu å abonnemanget har ca 20 månader kvar som bindningstid.
Anna Runelöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är din kompis som har tecknat avtalet med företaget, därför är det hon som är skyldig att betala abonnemangsavgiften. Företaget har såtillvida ingenting att göra med överenskommelsen mellan din kompis och hennes före detta pojkvän. Det föreligger förmodligen ett muntligt avtal mellan din kompis och hennes före detta pojkvän. Till exempel om de har kommit överens om att hon ska stå på avtalet, men att han ska stå för kostnaderna. Tyvärr är det så att även om ett muntligt avtal är juridiskt bindande så är det väldigt svårt att bevisa. Ord står mot ord helt enkelt. Den bittra sanningen är att din kompis nog måste stå sitt kast. Det enda råd jag kan ge är att din kompis kan ringa upp företaget och se om det finns något att göra åt saken. De har ingen skyldighet enlig lag att häva abonnemanget eller liknande, men kan av andra skäl välja att hjälpa till. Hoppas detta gav svar på din fråga!Vill du ha mer hjälp eller vägledning är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Vem har jakträtten? Föreningen eller den före detta jaktledaren som slöt avtalet?

2016-12-31 i Muntliga avtal
FRÅGA |Vi har i en jaktförening haft muntligt avtal om jakträtten på ett mindre markområde som jaktledaren tecknat i som alla trodde föreningens namn. Nu har jaktledaren hoppat av föreningen och bildat nytt jaktlag och nu hävdar han att han tecknat ett muntligt avtal på livstid och att det var ett personligt avtal. Dock har den markägaren avlidet för några år sedan och sonen har tagit över. Den nya markägaren hävdar att det är vi som har den ursprungliga föreningen som skall ha jakträtten och inte förra jaktledaren. Vem har jakträtten?
Jonas P. Lind |Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.Rent spontant så är ju svaret på frågan "Vem har jakträtten?" helt enkelt jaktledaren om avtalet gällde honom och den förre ägaren. Men gällde avtalet föreningen så är det föreningen som har jakträtten. Det som är avgörande i slutändan är dock bevismöjligheterna. Och där får jaktledaren problem...Bevismöjligheterna:Jaktledaren kan ha rätt i att avtalet gällde mellan honom personligen och en förra markägaren, det är dock något som han har svårt att bevisa eftersom några bevis för det saknas, och det dessutom framstått för utomstående som att jaktföreningen haft rätten. Dessutom är det till föreningens fördel att den nye markägaren anser att jakträtten tillhör föreningen. Det är på sätt och vis han som faktiskt har bestämmanderätten här och hade han stått på f.d. jaktledarens sida så hade föreningen haft problem istället. Det är han som så att säga erbjuder en sak som ni båda vill åt. Om Jaktledaren inte kan bevisa att han har ett muntligt livstidsavtal så finns det nämligen inget avtal och då står det markägaren fritt att sluta ett nytt avtal med jaktföreningen. Ett muntligt avtal är av förklarliga skäl svårt att bevisa och därför har ni som förening en klart starkare position här än den f.d. jaktledaren. Lösningen på ert problem är således att den f.d. jaktledaren måste bevisa att livstidsavtalet föreligger, samt att det gäller mellan honom personligen och f.d. markägaren. Något som blir väldigt svårt. När han inte kan bevisa det så är det fritt fram för markägaren att sluta ett nytt avtal med föreningen. Förslagsvis ett skriftligt sådant denna gången. Vad ni skall göra:Ett sätt att göra detta är att den nye markägaren skriver ett skriftligt avtal med jaktföreningen. Om den f.d. jaktledaren vill bestrida detta så får han helt enkelt gå till domstol för att få igenom sitt personliga avtal. Det kostar en hel del och dessutom är hans bevisning förmodligen obefintlig. Om det visar sig att han har ett skriftligt avtal så blir det visserligen problematiskt för er. Men då skulle han nog ha visat det innan domstol.God jaktlycka och Gott Nytt År!Med vänliga hälsningar,

Tvingas betala för hela resan efter att ha "legat ute" med pengar

2016-11-22 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej Jag och en tjej jag träffade bokade en resa tillsammans och jag ligger ute med pengarna för den. Ca en vecka innan resan så gör hon slut och nu blir då resan inte av. Några pengar har jag inte fått för resan och kommer nog inte heller att få. Kan jag anmäla henne för stöld?//A
Desirée Wiberg Hammar |Hej och tack för din fråga!Brottet stöld regleras i 8 kap. 1 § i brottsbalken. En stöld enligt lagens mening föreligger då någon olovligen tager vad annan tillhör, med uppsåt att tillägna sig det. Tillgreppet ska innebära en skada för offret. Om jag tolkar din frågeställning rätt har du tidigare bokat en resa för dig och flickvän, men eftersom ni har gjort slut "brinner nu pengarna inne". Som vi kan utläsa ur lagtexten stämmer inte flickvännens beteende in på rekvisiten för brottet stöld. Med andra ord har hon inte gjort sig skyldig till stöld. Man skulle kunna tänka sig att exempelvis brottet bedrägeri (se 9 kap. 1 §) hade kunnat bli aktuellt, men av informationen i din fråga är det troligtvis inte så. För att bedrägeri ska bli aktuellt krävs det att gärningsmannen medvetet vilseleder sitt offer till antingen handling eller underlåtenhet, samt att detta leder till vinning för gärningsmannen respektive skada för offret. Om flickvännen medvetet lurat dig att betala för en resa, med uppsåt att tillgodogöra sig den utan att betala för sig, hade man eventuellt kunna tala om bedrägeri. Men som sagt låter detta väldigt långsökt i ert fall. Jag tolkar frågeställningen som att hon inte kommer att åka på resan och därmed uppstår heller ingen vinning för henne. Utan att veta några närmare detaljer om er situation, känns det dessutom väldigt otroligt att flickvännen ens skulle haft uppsåt att begå brott. Att göra slut är inget brott. Jag förstår att det måste kännas väldigt tråkigt för dig att du får betala för en resa som inte blir av. Dessvärre ger lagen inte så mycket hjälp i sådana här situationer. Den som "ligger ute" med pengar utan att t.ex. ha upprättat ett skuldebrev tar många gånger en stor risk. Mitt bästa råd till dig nu är att försöka vända dig till reseförmedlaren och förklara din situation. Fungerar inte detta tycker jag du ska höra av dig till din f.d. flickvän och be henne att hjälpa dig med betalningen. Jag förutsätter att ni tidigare har kommit överens om att hon också skulle betala för sin del av resan. I så fall har ni ett muntligt avtal som stadgar hennes betalningsskyldighet gentemot dig. Vägrar hon fortfarande att betala kan man som sista åtgärd lämna in stämningsansökan hos tingsrätten. Jag vill dock påpeka att detta kan kosta mer än det smakar, speciellt med tanke på att ni (antagligen) inte har något skriftligt avtal som stadgar att hon ska betala dig för resan. Jag önskar dig lycka till!Vänligen,