Muntligt avtal, delat ansvar om samägd hund efter skilsmässa

2017-07-31 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej. Jag och mitt ex är skilda och hade efter 12 års äktenskap 3 barn och en hund gemensamt. Vi gjorde en muntlig överenskommelse om hur barn och hund skulle vara ett delat ansvar med boende halva tiden. Nu vill mitt ex inte längre ta hand om hunden och kräver att jag ska ta honom på heltid. Jag har inte ekonomiska eller praktiska förutsättningar för detta och han vill då att vi gör oss av med hunden. Kan han rent juridiskt frångå vårt muntliga avtal på det här sättet och tvinga mig att ta hunden alternativt att vi gör oss av med honom vilket jag verkligen inte vill?
Victoria Limnefelt Nygren |Hej och jättetrevligt att du vänder dig till Lawline med din fråga! Hur ingås ett avtal? Ett avtal i juridisk mening ingås då två samstämmiga viljor föreligger. Ni har gjort en muntlig överenskommelse om ett delat ansvar av hunden, det vill säga ingått ett avtal om hur ansvaret ska fördelas. Bundenhet vid muntliga avtal och bevisbörda Ett avtal som ingåtts ska hållas, detta brukar uttryckas med ”pacta sunt servanda”, och denna princip finner vi stöd för i 1 § avtalslagen. Att ett avtal ska hållas betyder att du inte kan frångå detta såvida inte din motpart samtycker till det. Vidare är en muntlig överenskommelse precis lika bindande som en skriftlig, undantaget vissa avtal såsom fastighetsköp. Svaret är således nej, rent juridiskt kan han inte frångå ert muntliga avtal, 1 § AvtL. En vägran att fullgöra avtalad förpliktelse utgör ett s.k. kontraktsbrott, vilket kan förenas med påföljder såsom skadestånd för de ekonomiska förluster avtalsbrottet medför för dig. Den som påstår att avtal ingåtts har bevisbördan för det. Till skillnad från skriftliga avtal kan det dock vara svårt att bevisa att muntligt avtal föreligger. Det bästa för dig är att det finns någon form av bevisning som styrker att ett avtal om delat ansvar mellan er föreligger; det blir annars lätt ord mot ord. Vid tvist måste du således kunna bevisa att ett avtal ingåtts. Kan han tvinga dig att ta hunden? En hund är i juridisk mening att betrakta som en lös sak och då ni tillsammans äger hunden och inte är gifta blir samäganderättslagen tillämplig. Först och främst skulle ditt ex kunna skänka sin andel av hunden till dig genom gåva, 2 § gåvolagen. Accepterar du gåvan upphör ansvaret för hunden för ditt ex. Han kan inte tvinga dig att ta emot andelen av hunden, men om du motsätter dig gåvan kan ditt ex i egenskap av delägare vända sig till domstol för att utbjuda hunden till försäljning vid offentlig auktion, 6 § samäganderättslagen. Detta gäller såvida ni inte avtalat om ett försäljningsförbud, det vill säga kommit överens om att hunden inte ska få säljas. Önskar dig lycka till och jag hoppas att svaret bringat dig klarhet i situationen. Skulle du behöva ytterligare hjälp med ditt ärende är du så välkommen att höra av dig till en jurist här på Lawline via www.lawline.se/boka. Du kan även ringa på 08-533 300 04, där tiderna är mån-fre 10-16. Med vänliga hälsningar,

När endast muntligt avtal föreligger

2017-06-29 i Muntliga avtal
FRÅGA |I januari togs muntligt avtal om att jag skulle dela tjänstgöring med en kollega som musiklärare på en nybyggd skola. Jag gav krav på vilka tider jag kunde jobbigt samt vilka tider. I skriftligt mail framförde jag några dagar snart att jag kunde utöka tider något. I juni fick jag mitt schema där jag är schemalagd utanför de tidsramar jag angivit samt på tre dagar. Undrar vårterminen har jag inte fått något info om graden på min tjänstgöring mer än att jag och min kollega ska dela på 50 procent. Ny vill jag hävda att jag inte kan ta tjänsten eftersom den strider med det som var avtal. Vad gäller? Det enda skriftliga är mitt mail där det framförde att jag kan jobbigt två dagar mellan 8:30-13.
Joéla Ehnberg |Hej, tack för din fråga!Det är tyvärr svårt att få igenom ett muntligt avtal. Det är du som har bevisbördan, d.v.s det är du som ska bevisa att ett avtal faktiskt föreligger. I ditt fall verkar det svårt att bevisa detta. Det blir helt enkelt ord mot ord. Därför är det viktigt att redan från början upprätta ett skriftligt avtal, vilket många tyvärr glömmer. Förhoppningsvis förstår kanske din arbetsgivare om du förklarar situationen och vad som skett? Hoppas detta hjälpte dig någorlunda. Lycka till i framtiden!

Försäkringsbolag erbjuder att säga upp sin förra försäkring men gör fel

2017-05-10 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej, Hej, Jag vet inte riktigt om ni kan hjälpa mig men jag mejlar för att fråga om råd. Jag har hamnat i en ganska så konstig situation. Såhär: försäkringsbolag 2 ringde mig i höstas och ville lägga om min hemförsäkring mm. Jag passade då på att låta försäkringsbolag 2 ge mig ett paketpris på hem och villabyggnadsförsäkring samt bilförsäkring. Och fick ett väldigt bra pris av dom så ja tackade ja. Övertagandet av bilförsäkringen skulle ske i april 2017 och försäkringsbolag 2 fick fullmakt att säga upp min gamla bilförsäkring och således teckna en ny på försäkringsbolag 2 from utgångsdatumet på hos det gamla bolaget. Det har nu visat sig att försäkringsbolag 2 tecknat från fel datum och drf är jag skyldig att behålla min gamla försäkring hos försäkringsbolag 1 i ett helt år till. Försäkringsbolag 1 har dessutom chockhöjt min försäkring och jag verkar bli tvungen att dras med den i ett helt år till trots att det är försäkringsbolag 2 som gjort fel och inte jag. Jag tycker försäkringsbolag 2 ska lösa det med försäkringsbolag 1 och överta min försäkring som jag och försäkringsbolag 2 kommit överens om. Men det tycker inte försäkringsbolag 2. Dom säger att dom inte kan göra något utan att jag får betala till försäkringsbolag 1 i ett år till. Vilket blir skitdyrt för mig. Vad ska jag göra? Jag har ju aldrig tackat ja till att fortsätta med försäkringsbolag 1 ändå försöker dom kräva mig på pengar! Jag har tackat ja till försäkringsbolag 2 och dom tar inte ansvar för sitt misstag men har börjat dra pengar från mitt kort.
Emil Danielsson Nykänen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Detta är helt klart en knepig situation du hamnat i.Till att börja med vill jag säga att försäkringsbolaget kan, om du inte säger upp försäkringen i tid, binda dig i ett år till. Det skulle även kunna vara så att de höjer din försäkring om detta är tillåtet enligt avtalet. Jag har inte tittat på ditt avtal så jag kan inte säga vad som gäller. Jag vet inte heller vad ni faktiskt kommit överens om, det kan finnas viss bevisning som gör att vad jag säger inte gäller, som att det faktiskt är du som gett fel datum till försäkringsbolaget. Jag vet som sagt inte detaljerna och kan inte ge detaljerad information.Jag skulle däremot säga rent spontant att du har problem med försäkringsbolag 2. Är det så att försäkringsbolag 2 sa att de skulle säga upp din befintliga försäkring hos försäkringsbolag 1 så är misstaget deras och det ska du inte stå för. De har alltså erbjudit sig att utföra en tjänst till dig och denna har du kunnat förvänta dig ska utföras. Att de inte utfört tjänsten som de sa att de skulle gjort är alltså ett avtalsbrott som inte du ska lida för utan vad som händer för att de gjort fel är något de ska åtgärda. Trots att de sagt något muntligen så ska det gälla, men det kan vara svårt att bevisa.Det verkar som om du försökt ta kontakt med försäkringsbolag 1 utan att det hjälpt. Jag skulle försöka ta kontakt med dem en gång till och den här gången säga att om de inte tar sitt ansvar kommer du gå till allmänna reklamationsnämnden och få målet prövat.Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är till för konsumenter i frågor som dessa. De utreder ärenden gratis så jag rekommenderar att du vänder dig till dem för att de ska kunna göra en utredning. De gör inga bindande avgöranden men seriösa företag tar fasta på vad de har att säga.Du skulle även kunna ta kontakt med SVT:s konsumentprogram plus som tar upp frågor rörande konsumenter och företag. Skulle du höra av dig till dem kan de eventuellt ta upp din fråga i programmet och hjälpa dig med den.Du finner ARN här: http://www.arn.se/ Plus kontaktinformation finner du här: https://www.svt.se/plus/kontakta-oss Jag hoppas du fått svar på din fråga, har du någon fundering så lämna en kommentar här på hemsidan så svarar jag på den så fort jag kan.Vänligen,

Brott mot muntligt avtal

2017-03-06 i Muntliga avtal
FRÅGA |Vi ska gifta oss i sommar och har bokat in en restaurang för mottagningen. Vi har skickat ut inbjudningar och lagt ut pengar på annat som är till mottagningen. Ägaren var väldigt tillmötesgående och försäkrade att lokalen var vår. Det var ett muntligt avtal som hela min familj hörde. Nu har ägaren ringt och sagt att vi inte får ha lokalen för hon har gett den till ett annat bröllopspar som bokade lokalen bredvid för 40 personer och nu blir dom fler och då får dom vår fast dom bara hade avtal för den mindre. Vi har en budget som nu inte kommer hålla pga detta och det är psykiskt påfrestande att börja leta lokal m.m. från början igen. Får hon göra så här? Mvh.
Malin Brännström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler om avtal finns i Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL). I svensk rätt råder den s.k. anbud och acceptprincipen, 1 § AvtL. Det innebär att någon lämnar ett förslag (anbud) som sedan accepteras av en motpart (accept). Ett anbud och en accept bildar tillsammans ett avtal.Ytterligare en grundläggande princip i svensk avtalsrätt är ”pacta sunt servanda” som betyder att avtal ska hållas. Om ni kom överens om att ni skulle få använda lokalen gäller det.Muntliga avtal är bindande och i sak har du rätt. Dessvärre råder en tung bevisbörda för dig. Du måste bevisa vad som faktiskt sagts. Du kan givetvis anföra att det är flera personer som har hört samtalet då ni kom överens om att ni skulle få hyra lokalen. Om du lyckas du bevisa att du haft rätt att använda lokalen har du enligt allmänna avtalsrättsliga principer rätt till ersättning för de kostnader som uppstod p.g.a. att du inte fått hyra lokalen (t.ex. kostnader för att hyra en annan lokal). I fortsättningen rekommenderar jag dig att teckna avtal i skrift så att det blir lättare för dig att bevisa vad som sagts.Hoppas att du fått svar på din fråga. Vänligen,

Muntligt avtals giltighet

2017-07-29 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej,Jag har en fastighet där jag sålt av en del till en köpare.Köparen säger att de gärna vill köpa resten av fastigheten till en viss summa innan ett visst datum.Slutdatumet närmar sig och jag bestämmer mig för att sälja, men nu hävdar köparen att marknaden ändrats och värdet ej är lika högt. Samt att finanserna är slut för att de investerat på annat håll eftersom jag kändes som en osäker säljare.Vad gäller enligt muntliga avtal?Tacksam för återkoppling.
Joéla Ehnberg |Hej, tack för din fråga!Muntliga avtal är svåra att få igenom. Detta eftersom det är du som har bevisbördan, d.v.s det är du som ska bevisa att ett avtal faktiskt föreligger. Det kan lätt bli ord mot ord. Därför är det viktigt att redan från början upprätta ett skriftligt avtal, vilket är lätt att inte tänka på när det väl gäller. Har du bevis på att ett avtal föreligger? Om inte kan det bli svårt att få igenom avtalet. Hoppas du fick svar på din fråga. Om du önskar vidare juridisk rådgivning kan du mejla info@lawline.se.

Muntliga avtal är svåra att bevisa vid tvist

2017-05-30 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej. Jag har en fråga ang en skuld. Jag lånade ut pengar till mitt ex som inte vill betala tillbaka det som återstår 93.000. Jag var så dum att vi inte skrev papper på det. Så nu tänkte jag skicka det till kfm. Min fråga är om det finns någon möjlighet att få det igenom. Vi hade ett muntligt avtal,det går att se alla betalningar elektroniskt. Hon kommer att överklaga,så jag räknar med att det blir tingsrätten. Vad har jag för chans att vinna det?
Jennifer Vestin |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om en person är skyldig dig pengar så kan du, precis som du säger, vända dig till Kronofogden för att få skulden fastställd. Detta sker genom att du ansöker om ett betalningsföreläggande. För att få ansöka om ett sådant krävs att skulden avser pengar, att sista betalningsdagen har passerat samt att det rör sig om en skuld där parterna har rätt att förhandla (lagen om betalningsföreläggande och handräckning 1-2 §).Den du riktar kravet mot får ett föreläggande som den betalningsskyldige sedan har möjlighet att yttra sig om och eventuellt motsätta sig. Motsätter sig den betalningsskyldige betalningskravet kan ärendet på din begäran överlämnas till tingsrätten för fortsatt handläggning (lagen om betalningsföreläggande och handräckning 33 §).Muntliga avtal är lika bindande som skriftliga men väldigt svåra att bevisa. Väljer du att gå vidare till tingsrätt är det du som har bevisbördan för, d.v.s. du som ska bevisa, att ett avtal faktiskt föreligger. Vad jag förstår av din fråga så finns ingen bevisning utan det är endast ord mot ord. Att tidigare betalningar finns lagrade elektroniskt är ingenting som bevisar att ditt ex är skyldig dig ytterligare 93 000 kronor. Förnekar hon skulden i tingsrätten skulle det troligtvis leda till att du förlorar målet vilket i sin tur innebär att du blir skyldig att ersätta motpartens rättegångskostnader (Rättegångsbalken 18 kap 1 §), vilket kan bli väldigt dyrt. För att undvika denna typ av tvist i framtiden rekommenderar jag dig att alltid upprätta avtal i skrift. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Gäller ett muntligt avtal om ingen eller bara en annan person hört det?

2017-03-08 i Muntliga avtal
FRÅGA |Gäller ett muntligt avtal vid avel på hund om en tredjeperson hört det i telefon
Jonas P. Lind |Hej och tack för att du riktar din fråga till oss på Lawline.Sammanfattat svar på din fråga:Ja, avtalet gäller till 100 %. Avtalet är dock svårt att bevisa tyvärr...Varför avtalet är giltigt:Att avtal ska hållas är en viktig rättsprincip. Förmodligen den mest kända av alla och alla jurister känner till den latinska termen "pacta sunt servanda" som betyder just att avtal ska hållas. När det gäller muntliga avtal så är huvudregeln dessutom att de är exakt lika giltiga som skriftliga avtal. Detta framgår av 1 § avtalslagen. Några få undantag finns, exempelvis överlåtelse av fast egendom, som kräver skriftligt kontrakt för att avtalet ska vara giltigt. Hundavel är dock inte ett specialområde som kräver den typen av skriftliga avtal och därför fungerar ett muntligt avtal i praktiken exakt lika bra och är exakt lika giltigt som ett skriftligt avtal.Avtalet är alltså giltigt oavsett om någon annan hört det eller inte.Problemet med muntliga avtal:Anledningen till att man i vissa fall valt att i lagstiftning kräva skriftliga avtal, och anledningen till att exempelvis företag och banken kräver skriftliga avtal är helt enkelt en bevisfråga. Det är klart enklare att bevisa ett skriftligt avtal än ett muntligt avtal i en domstol. Därför föredras skriftliga avtal egentligen i alla sammanhang, även om muntliga avtal tyvärr används i stor utsträckning.Så även om avtalet alltså är giltigt egentligen, så kan det i efterhand vara svårt att bevisa att det över huvudet taget existerar. Om den som slutit avtalet förnekar det så har du helt enkelt inget annat bevis än det som den tredje personen har hört. Då finns ju iallafall ett vittne som kan styrka att det finns ett avtal.Eventuellt kan det räcka i en domstol för att de ska fastställa att ett avtal föreligger, eventuellt räcker det inte. Värt att tänka på:Om vi inte pratar om mycket pengar så kan det dock vara onödigt att ta det här till domstol eftersom domstolskostnader är relativt höga och kostnaderna för ombud tyvärr snabbt äter upp kostnaden för en hund oavsett hur fin den är. Lycka till och jag hoppas att mitt svar kunde hjälpa dig!Med vänliga hälsningar,

Krav på betalning av elfaktura efter arton månader och borgenärs miss

2017-03-03 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hejsan! Jag har en juridisk fråga jag skulle vilja ställa. För ca ett och ett halvt år sedan flyttade jag ifrån en lägenhet som hyrdes ut privat till mig av en bekant. Mitt och hyresvärdens muntliga avtal innefattade att jag skulle föra över pengar till han i form av hyra och el under tiden jag bodde i lägenheten, det finns alltså inget skriftligt avtal skrivet. Samtliga av dessa betalningar från mig har alltid blivit inbetalda i tid. Hyresvärden betalade alltså elen, skickade summan till mig och jag förde över därefter pengarna till honom. Nu ett och ett halvt år senare kräver han mig på pengar för el som han missat i bokföringen i hans företag som låg i anslutning till lägenheten trotts att vårt muntliga avtal innebar att jag betalade de summer han skickade till mig under tiden jag bodde där. Har hyresvärden i detta fallet rätt att ett och ett halv år senare kräva mig på dessa pengar trotts att det motsäger vårt muntliga avtal?Tacksam för svar!
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Ett krav som grundar sig på en fordran, vilket är ett rättsligt anspråk på ekonomisk prestation, får göras gällande inom 10 år från fordringens uppkomst (2 § preskriptionslagen se här). En fordran har många gånger sin grund i ett avtal och tillhörande avtalsskyldigheter. Ett avtal mellan två parter kan ingås muntligen liksom skriftligen. Avtal ska enligt allmänna avtalsrättsliga principer hållas. Det muntliga avtalet har emellertid svårare förutsättningar för bevisning än det skriftliga avtalet. Eftersom det muntliga avtalets fulla och exakta innehåll inte kommit till kännedom genom din fråga kan jag inte göra en fullständig bedömning. Om du vägrar betala enligt borgenärens uppmaning kan han ställa krav genom kronofogdemyndigheten eller direkt genom stämning i tingsrätten. Ett sådant krav ska bevisas. Finns ingen ljud- eller bildupptagning eller trovärdigt vittne för det muntliga avtalet, kan fordringen inte göras gällande mot dig.Domstolar ges nödvändigt utrymme för skönsmässiga bedömningar i deras avgöranden av avtalsrättsliga tvister, när ett rättsförhållande inte uttryckligen regleras i lag eller när domstolen finner det nödvändigt. Det kan tänkas vara aktuellt i ert fall. Skönsmässig bedömning innebär att en domstol fritt bedömer situationen utan att hänvisa till en direkt tillämplig bestämmelse i lagen, istället kan avtalsrättsliga principer tillsammans med tidigare rättsfall ligga till grund för bedömningen. Här kan avtalsinnehållet och avtalsparternas handlingar i förhållande till avtalsskyldigheterna beaktas. Eftersom borgenären gjort ett misstag som givit dig fog för att anta att dina avtalsskyldigheter blivit uppfyllda samt att du tidigare betalat räkningarna enligt borgenärens uppmaning, kan borgenärens rätt att kräva dig på betalning anses vara förverkad. Det finns dock inga garantier alls att det går till på detta sätt.Hoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar