Krav på betalning av elfaktura efter arton månader och borgenärs miss

2017-03-03 i Muntliga avtal
FRÅGA
Hejsan! Jag har en juridisk fråga jag skulle vilja ställa. För ca ett och ett halvt år sedan flyttade jag ifrån en lägenhet som hyrdes ut privat till mig av en bekant. Mitt och hyresvärdens muntliga avtal innefattade att jag skulle föra över pengar till han i form av hyra och el under tiden jag bodde i lägenheten, det finns alltså inget skriftligt avtal skrivet. Samtliga av dessa betalningar från mig har alltid blivit inbetalda i tid. Hyresvärden betalade alltså elen, skickade summan till mig och jag förde över därefter pengarna till honom. Nu ett och ett halvt år senare kräver han mig på pengar för el som han missat i bokföringen i hans företag som låg i anslutning till lägenheten trotts att vårt muntliga avtal innebar att jag betalade de summer han skickade till mig under tiden jag bodde där. Har hyresvärden i detta fallet rätt att ett och ett halv år senare kräva mig på dessa pengar trotts att det motsäger vårt muntliga avtal?Tacksam för svar!
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Ett krav som grundar sig på en fordran, vilket är ett rättsligt anspråk på ekonomisk prestation, får göras gällande inom 10 år från fordringens uppkomst (2 § preskriptionslagen se här). En fordran har många gånger sin grund i ett avtal och tillhörande avtalsskyldigheter. Ett avtal mellan två parter kan ingås muntligen liksom skriftligen. Avtal ska enligt allmänna avtalsrättsliga principer hållas. Det muntliga avtalet har emellertid svårare förutsättningar för bevisning än det skriftliga avtalet. Eftersom det muntliga avtalets fulla och exakta innehåll inte kommit till kännedom genom din fråga kan jag inte göra en fullständig bedömning. Om du vägrar betala enligt borgenärens uppmaning kan han ställa krav genom kronofogdemyndigheten eller direkt genom stämning i tingsrätten. Ett sådant krav ska bevisas. Finns ingen ljud- eller bildupptagning eller trovärdigt vittne för det muntliga avtalet, kan fordringen inte göras gällande mot dig.

Domstolar ges nödvändigt utrymme för skönsmässiga bedömningar i deras avgöranden av avtalsrättsliga tvister, när ett rättsförhållande inte uttryckligen regleras i lag eller när domstolen finner det nödvändigt. Det kan tänkas vara aktuellt i ert fall. Skönsmässig bedömning innebär att en domstol fritt bedömer situationen utan att hänvisa till en direkt tillämplig bestämmelse i lagen, istället kan avtalsrättsliga principer tillsammans med tidigare rättsfall ligga till grund för bedömningen. Här kan avtalsinnehållet och avtalsparternas handlingar i förhållande till avtalsskyldigheterna beaktas. Eftersom borgenären gjort ett misstag som givit dig fog för att anta att dina avtalsskyldigheter blivit uppfyllda samt att du tidigare betalat räkningarna enligt borgenärens uppmaning, kan borgenärens rätt att kräva dig på betalning anses vara förverkad. Det finns dock inga garantier alls att det går till på detta sätt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Muntliga avtal (219)
2021-05-06 Ska ett muntligt avtal vara gällande?
2021-02-27 Inneboende vägra lämna?
2021-02-20 Är ett löfte om köp bindande?
2021-01-21 Är muntliga avtal bindande?

Alla besvarade frågor (94458)