Tvingas betala för hela resan efter att ha "legat ute" med pengar

2016-11-22 i Muntliga avtal
FRÅGA
Hej Jag och en tjej jag träffade bokade en resa tillsammans och jag ligger ute med pengarna för den. Ca en vecka innan resan så gör hon slut och nu blir då resan inte av. Några pengar har jag inte fått för resan och kommer nog inte heller att få. Kan jag anmäla henne för stöld?//A
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Brottet stöld regleras i 8 kap. 1 § i brottsbalken. En stöld enligt lagens mening föreligger då någon olovligen tager vad annan tillhör, med uppsåt att tillägna sig det. Tillgreppet ska innebära en skada för offret. Om jag tolkar din frågeställning rätt har du tidigare bokat en resa för dig och flickvän, men eftersom ni har gjort slut "brinner nu pengarna inne". Som vi kan utläsa ur lagtexten stämmer inte flickvännens beteende in på rekvisiten för brottet stöld. Med andra ord har hon inte gjort sig skyldig till stöld.

Man skulle kunna tänka sig att exempelvis brottet bedrägeri (se 9 kap. 1 §) hade kunnat bli aktuellt, men av informationen i din fråga är det troligtvis inte så. För att bedrägeri ska bli aktuellt krävs det att gärningsmannen medvetet vilseleder sitt offer till antingen handling eller underlåtenhet, samt att detta leder till vinning för gärningsmannen respektive skada för offret. Om flickvännen medvetet lurat dig att betala för en resa, med uppsåt att tillgodogöra sig den utan att betala för sig, hade man eventuellt kunna tala om bedrägeri. Men som sagt låter detta väldigt långsökt i ert fall. Jag tolkar frågeställningen som att hon inte kommer att åka på resan och därmed uppstår heller ingen vinning för henne. Utan att veta några närmare detaljer om er situation, känns det dessutom väldigt otroligt att flickvännen ens skulle haft uppsåt att begå brott. Att göra slut är inget brott.

Jag förstår att det måste kännas väldigt tråkigt för dig att du får betala för en resa som inte blir av. Dessvärre ger lagen inte så mycket hjälp i sådana här situationer. Den som "ligger ute" med pengar utan att t.ex. ha upprättat ett skuldebrev tar många gånger en stor risk. Mitt bästa råd till dig nu är att försöka vända dig till reseförmedlaren och förklara din situation. Fungerar inte detta tycker jag du ska höra av dig till din f.d. flickvän och be henne att hjälpa dig med betalningen. Jag förutsätter att ni tidigare har kommit överens om att hon också skulle betala för sin del av resan. I så fall har ni ett muntligt avtal som stadgar hennes betalningsskyldighet gentemot dig. Vägrar hon fortfarande att betala kan man som sista åtgärd lämna in stämningsansökan hos tingsrätten. Jag vill dock påpeka att detta kan kosta mer än det smakar, speciellt med tanke på att ni (antagligen) inte har något skriftligt avtal som stadgar att hon ska betala dig för resan.

Jag önskar dig lycka till!

Vänligen,

Desirée Wiberg Hammar
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Muntliga avtal (208)
2020-09-27 Får mitt barns mamma göra bankärenden utan mitt samtycke?
2020-09-22 Muntligt avtal?
2020-08-19 Gäller ett muntligt ägarbyte av hund?
2020-07-23 Vem bär bevisbördan vid muntligt avtal om lån?

Alla besvarade frågor (85278)