Brott mot avtalsrätten för muntliga avtal

2017-02-15 i Muntliga avtal
FRÅGA
Jag ingick medlemskap i en golfklubb för två år sedan, jag ska nu börja mitt tredje år. Vid tillfället då jag gick med i klubben så upplystes man om att de tre första åren sker till rabatterad medlemsavgift. Nu när räkningen ska betalas för år 3 så finns helt plötsligt inte rabatten längre utan de inkräver ordinarie pris.Är detta ett brott mot avtalsrätten för ett muntligt avtal?Man har alltså blivit insåld på medlemskap i klubben med en deal för 3 rabatterade år men sedan stryks rabatten innan den haft full effekt.
SVAR

Hej!

Regler om avtal finns i Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område(AvtL). I svensk rätt råder den s.k. anbud och acceptprincipen, 1 § AvtL. Det innebär att någon lämnar ett förslag (anbud) som sedan accepteras av en motpart (accept).

Ytterligare en grundläggande princip i svensk avtalsrätt är ”pacta sunt servanda” som betyder att avtal ska hållas. Om ni kom överens om att du under de tre första åren av ditt medlemskap skulle betala en rabatterad avgift gäller detta.

Muntliga avtal är bindande och i sak har du rätt. Dessvärre råder en tung bevisbörda för dig. Du måste bevisa vad som faktiskt sagts. Lyckas du bevisa detta har du rätt att betala den rabatterade medlemsavgiften och inte den nya avgiften som golfklubben menar att du ska betala.

I fortsättningen rekommenderar jag dig att teckna avtal i skrift så att det blir lättare för dig att bevisa vilka villkor som avtalet innehåller.

Hoppas att du fått svar på din fråga.

Vänligen,

Malin Brännström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Muntliga avtal (219)
2021-05-06 Ska ett muntligt avtal vara gällande?
2021-02-27 Inneboende vägra lämna?
2021-02-20 Är ett löfte om köp bindande?
2021-01-21 Är muntliga avtal bindande?

Alla besvarade frågor (94348)