Muntliga avtal bindande?

min son har fått ett rum att hyra kontraktet är inte på skrivet men hon har spelat in att han vill ha den

är det bindande eller kan han ångra sig? hon har sagt att det är 3 månaders uppsägning

tacksam för svar

orolig mamma

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inom avtalsrätten är det vanligtvis så att såväl muntliga som skriftliga avtal är giltiga, m.a.o. bindande. I vissa situationer krävs dock ett skriftligt avtal för att detta ska vara giltigt.

I 12 kap. jordabalken (JB) finner du bestämmelserna för hyra av bl.a. bostad. Ett hyresavtal saknar formkrav och behöver m.a.o. inte vara skriftligt för att vara giltigt. Ett muntligt hyresavtal är minst lika giltigt som ett skriftligt, dock svårare att bevisa, detta framgår av 12 kap. 2 § JB. Enligt tidigare nämnda bestämmelse ska/kan ett hyresavtal vara skriftligt om någon av parterna begär det.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Azra HuzejrovicRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”