Muntliga avtal bindande?

2016-08-15 i Muntliga avtal
FRÅGA
min son har fått ett rum att hyra kontraktet är inte på skrivet men hon har spelat in att han vill ha denär det bindande eller kan han ångra sig? hon har sagt att det är 3 månaders uppsägningtacksam för svarorolig mamma
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inom avtalsrätten är det vanligtvis så att såväl muntliga som skriftliga avtal är giltiga, m.a.o. bindande. I vissa situationer krävs dock ett skriftligt avtal för att detta ska vara giltigt.

I 12 kap. jordabalken (JB) finner du bestämmelserna för hyra av bl.a. bostad. Ett hyresavtal saknar formkrav och behöver m.a.o. inte vara skriftligt för att vara giltigt. Ett muntligt hyresavtal är minst lika giltigt som ett skriftligt, dock svårare att bevisa, detta framgår av 12 kap. 2 § JB. Enligt tidigare nämnda bestämmelse ska/kan ett hyresavtal vara skriftligt om någon av parterna begär det.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Azra Huzejrovic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Muntliga avtal (215)
2020-12-07 Kan byggföretag ta mer betalt än överenskommet?
2020-11-30 Är ett muntligt avtal giltigt?
2020-11-26 Kan man göra muntliga avtal gällande?
2020-11-21 Kan avtal ingås muntligt?

Alla besvarade frågor (88079)