Giltigheten av muntliga avtal

2016-07-21 i Muntliga avtal
FRÅGA
Vad gäller beträffande giltighet vid muntligt avtal mellan tre personer?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

I svensk rätt gäller rättsprincipen att avtal ska hållas. Tre personer som som ingår ett avtal blir bundna av det när de uttrycker sina avsikter att binda sig och når en ovillkorad överenskommelse. Muntliga avtal är lika giltiga som skriftliga avtal och ska hållas. En nackdel men muntliga avtal är dock att de är svårare att bevisa vid en tvist. Om en avtalspart säger att han inte har ingått ett avtal kan det vara svårt för motparten att i domstol bevisa att ett avtal faktiskt ingåtts om man inte har annan bevis än den muntliga överenskommelsen.

Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline.

Hälsningar

Bartu Bugdayli
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Muntliga avtal (212)
2020-11-21 Kan avtal ingås muntligt?
2020-11-01 Muntligt anställningsavtal - giltigt?
2020-11-01 Är muntliga avtal om lån av pengar giltiga?
2020-10-24 är ett muntligt avtal giltigt och hur går man vidare om säljaren bryter mot detta?

Alla besvarade frågor (86450)