Muntligt avtal om köp av bil

2016-09-06 i Muntliga avtal
FRÅGA
Hej! Vi hade lagt ut en blocketannons på vår bil som vi skulle sälja och en köpare hörde av sig och kom och tittade, provkörde och sa på plats att hon ville köpa bilen. Hon skulle komma dagen därpå och betala samt hämta bilen. Vi smsade dagen därpå och bestämde vilken tid hon skulle komma samt hur hon ville betala och med vilken bank. 1.5 timme innan bestämd tid smsar köparen och säger att hon vill backa ur vilket jag säger inte är okej då vi hade ett muntligt avtal på att hon ville köpa bilen. Vad gäller i detta läge? I och med smsen har hon ju även bestämt tid osv när hon ska komma och hur hon ska betala?
SVAR

Hej!

Tack för att Ni vänder er till Lawline med era frågor.

Inledningsvis bör nämnas att i svensk rätt gäller en gammal princip om att avtal ska hållas (pacta sunt servanda), vilket kort och gott innebär att parterna blir bundna vid avtalsingåendet och kan som huvudregel inte utan vidare bara dra sig ut. Det görs ingen skillnad mellan muntliga och skriftliga avtal utan dessa är av samma värde avseende giltighet.

Avtal ingås genom anbud och accept som ska vara samstämmiga (dvs två olika viljeförklaringar som innehållsmässigt ger samma avtalsinnehåll). När anbudet accepterats är avtal ingånget och båda parterna blir därigenom bundna.

Vidare kan det nämnas att de lagar som är aktuella i ert fall är avtalslagen (1915:2018) och köplagen (1990:931).

Utifrån informationen i frågan att döma ingick ni ett muntligt avtal med spekulanten och det bestämdes att hon skulle betala dagen efter. Även om det ur bevishänseende är mycket svårt att styrka vad som verkligen sagts och avtalats vid muntliga avtal säger gällande rätt att avtal har ingåtts och att detta är bindande. Spekulanten kan således inte dra sig ut utan hon blir bunden vid avtalets villkor vid avtalsingåendet och är således skyldig att prestera (agera) i enlighet med avtalets innehåll.

Problemet blir emellertid att bevisa detta. Ni nämner att SMS har skickats, och om hon via sms (eller på annat håll) bekräftat att hon dagen innan sade att hon ville köpa bilen så borde det inte finnas några större bevissvårigheter. Det faktum att ni bestämt tid och betalningssätt skulle kunna vara tillräcklig bevisning för att muntligt avtal om att faktiskt köpa bilen ingicks dagen innan. Vid en eventuell förhandling kan hon ju dock hävda att hon sade att hon "troligtvis" ville köpa eller på annat sätt uttryckte att hon inte var helt säker och att fullständigt avtal således inte hade ingåtts. Mycket kan vridas och vändas genom argumentationsförmåga och därmed skapa tvivel hos en utomstående part (exempelvis en domstol) som har att avgöra frågan. I slutändan blir det alltså en fråga om bevisning.

Trots bevisningsproblematiken är det emellertid solklart rent juridiskt att muntliga avtal gäller och att avtal ska hållas. Jag rekommenderar således att återigen kontakta spekulanten och bestämt hävda att avtal ingicks, att svensk rätt föreskriver att det är bindande och att hon är juridiskt skyldig att köpa bilen. Det kan även vara klokt att lägga fram att ni kan föra en skadeståndstalan mot henne om hon vägrar köpa bilen.

Hoppas att Ni har fått svar på era frågor!

Vänliga hälsningar,

Wilhelm Stenvall
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Muntliga avtal (218)
2021-02-27 Inneboende vägra lämna?
2021-02-20 Är ett löfte om köp bindande?
2021-01-21 Är muntliga avtal bindande?
2020-12-07 Kan byggföretag ta mer betalt än överenskommet?

Alla besvarade frågor (91129)