Muntliga avtals giltighet

2016-09-05 i Muntliga avtal
FRÅGA
Gäller muntliga överenskommelser/avtal enl. juridiken ? Gäller ett lån.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten är att avtal kan ingås muntligen (jfr 3 § 2 st avtalslagen där det anges att muntliga anbud kan lämnas och är bindande). Vid vissa avtal kan dock lagen föreskriva att avtalet måste ha viss form för att vara giltigt. I 4 kap 1 § jordabalken anges att formkrav gäller vid köp av fastighet.

Ett avtal om lån kan i princip ingås muntligen. Det är dock självfallet inte att rekommendera att ingå ett avtal muntligen, med tanke på bevissvårigheter som kan uppkomma vid en eventuell tvist. Har man avtalet i skrift är det lättare att peka på dokumentet som bevis.

Om det är fråga om ett sk. skuldebrev ska det vara skriftligt och helst undertecknat av gäldenären, jfr 1 § skuldebrevslagen. Behöver du hjälp att upprätta ett skuldebrev kan hänvisas till vår tjänst här.

Även om du alltså kan ingå ditt avtal muntligen rekommenderar jag dig starkt att få ner avtalets innehåll i skrift. Det går att göra det i efterhand, om ni redan har ett muntligt avtal.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Muntliga avtal (218)
2021-02-27 Inneboende vägra lämna?
2021-02-20 Är ett löfte om köp bindande?
2021-01-21 Är muntliga avtal bindande?
2020-12-07 Kan byggföretag ta mer betalt än överenskommet?

Alla besvarade frågor (91261)