Är muntliga hyresavtal bindande?

2016-05-23 i Muntliga avtal
FRÅGA
Om hyresgästen inte undertecknat kontraktet. Gäller det ändå?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Generellt inom avtalsrätten gäller att muntliga avtal är lika giltiga som skriftliga, även om man alltid rekommenderas att skriva ner avtalet om det skulle uppstå meningsskiljaktigheter kring vilka skyldigheter parterna har. Ibland krävs dock att ett avtal är skriftligt för att det ska vara giltig, t ex vid köp av fastighet. Reglerna för bostads- och lokalhyra finns i 12 kap. Jordabalken. Av 2 § framgår att ett hyresavtal ska vara skriftligt om antingen hyresvärden eller hyresgästen begär det. Ett muntligt avtal om hyra är alltså giltigt även om det är muntligt, och gäller på samma sätt som om det vore skriftligt.

Såväl hyresvärden com hyresgästen kan när som helst under avtalet begära att de ska upprätta ett skriftligt avtal (som då mest är en bekräftelse på vad som redan har avtalats). Det händer att hyresvärdar ingår muntliga hyresavtal i tron att hyresgästen då skulle ha ett svagare skydd än vad som gäller vid skriftliga avtal, något som är felaktigt.

En annan sak är att om det uppstår en tvist huruvida ett avtal alls har ingåtts är det normalt den som hävdar detta som har bevisbördan för det. Det är bland annat av denna anledning som man alltid rekommenderar att teckna ett skriftligt avtal, även i de fall då ett muntligt avtal är bindande. Men avtalet ska alltså gälla mellan avtalsparterna, och de är skyldiga att iaktta lagens regler om uppsägningstid och liknande.

Hoppas att du fick svar på din fråga, om inte är du välkommen att höra av dig igen!Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Muntliga avtal (218)
2021-02-27 Inneboende vägra lämna?
2021-02-20 Är ett löfte om köp bindande?
2021-01-21 Är muntliga avtal bindande?
2020-12-07 Kan byggföretag ta mer betalt än överenskommet?

Alla besvarade frågor (91059)