Ansvar under lån av djur

2017-12-07 i Muntliga avtal
FRÅGA |Har en tik som lånats ut till en kennel (låneavtal finns) för en kull valpar. Muntligt avtal mellan oss att tik och valpar skulle vara hos mej till ca 7veckor. När valparna var ca 3 v händer en olycka. Tiken hoppar in i valphagen och skadar en valp. vi vet inte vad som hände. Valpen gick inte att rädda. Jag har stått för vet kostnader och nu kräver kenneln att jag ska betala valpen. Är jag skyldig?Om tiken och valparna hade varit hos låntagaren hade jag varit skyldig att ersätta valpen om samma olycka hade hänt där?Fråga. är inte låntagaren ansvarig om nått händer oavsett var? Eller är det jag som tikägare ansvarig?Tacksam om ni kan hjälpa med. Detta var en fruktansvärd händelse och tvisten mellan oss är så jobbig.mvh ingrid
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!11 kap 1 § Handelsbalken reglerar lån och stadgar att den som lånar något ska ge tillbaka det i samma skick som det var när det lånades. Tappas den lånade saken bort (eller i detta fall avlider), är den som lånat saken skyldig att ersätta utlånaren om detta har berott på vårdslöshet hos den som lånat saken. Visserligen var det en olyckshändelse, men låntagaren föreskrivs ett visst ansvar när den har lånade saker i sin besittning - att exempelvis lämna något värdefullt utan uppsikt är att anse som vårdslöst. Eftersom valparna har varit i din besittning när de har varit hos dig, har du haft ett ansvar för att se till att lämna tillbaka "lånet" i det skick det var i när det lånades.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Avtalsbrott vid muntligt avtal

2017-11-27 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej,När mina föräldrar skilde sig så blev jag lovad 26000kr av min pappa om jag rensade hela huset.När dagen kom och arbetet var utfört så nekas jag pengarna.Och min fråga är då rent juridiskt har han rätt att göra så? Jag anser att detta var ett muntligt avtal och jag har verkligen slitit för de pengarna.Hur kan jag rent lagligt få honom att ge mig pengarna?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det stämmer att ni har ingått ett muntligt avtal. I den svenska avtalsrätten finns det en princip som kallas för "pacta sunt servanda" som betyder "avtal ska hållas" på latin. Principen finns inte uttryckligen i lagen men ska ändå följas. Det innebär att avtalet som har ingåtts är juridiskt bindande för både dig och din pappa.Du kan föra tvisten till tingsrätten för att få din pappa att ge dig pengarna. Detta gör du genom att du skickar in en stämningsansökan. Du som hävdar att det finns ett avtal har också att bevisa detta vid en tvist. Eftersom det är ett muntligt avtal kan det vara svårt att bevisa att ett avtal har slutits samt innehållet i avtalet. Min rekommendation är att du undviker en kostsam och tidskrävande domstolsprocess, och istället försöker prata med din pappa för att reda ut situationen. Annars rekommenderar jag dig att ta kontakt med en jurist för att få hjälp med att driva ärendet. Här kan du boka en av våra jurister.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Är muntligt avtal lika bindande som skriftligt avtal?

2017-10-25 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hejsan!Min fråga lyder:När jag och min sambo gå skilda vägar, så har hon rätt till 50% av lägenheten, men om vi kommer överens att dela 50/50 på vinsten och inte hela lägenheten så mina lån löses upp. Måste vi då skriva ett avtal att vi delar 50/50 så hon inte i efterhand kan komma och säga att hon vill ha mer pengar? Eller gäller muntligt avtal med varandra.Tack!
Johanna Matsdotter |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Er muntliga överenskommelse är lika giltig som en skriftlig men kan vara väldigt svår att bevisa om det skulle uppstå en tvist mellan er. Det är därför alltid bäst att skriva ner en överenskommelse som denna i ett skriftlig avtal. Då har ni ett bevis för att överenskommelsen existerar och vilka villkor ni kommit överens om.Min rekommendation är därför att ni skriver ett avtal som reglerar er överenskommelse. Ni kan få hjälp med detta genom att boka en tid med en av våra jurister, ring oss på 08-533 300 04.Vänligen,

Muntliga avtal är lika giltiga som skriftliga

2017-10-14 i Muntliga avtal
FRÅGA |I ett avtal som har upprättats mellan kund och entreprenör så framgår det klart och tydligt att kunden är skyldig att hålla en körbar väg runt byggnationen för montering av byggnad. Muntligt kom parterna överens om att detta inte behövdes då stommen och väggar kunde resas inifrån byggnaden. Tyvärr så levererades och monterades det fel betongväggar på ena gaveln och för att kunna byta ut dom var man tvungna att göra detta utifrån. Därmed var kunden tvungen att ordna en körbar väg utanför byggnaden. Har kunden rätt till ersättning för att han ordnade körvägen och sen fick ta bort den, eftersom de hade kommit överens muntligen att det inte behövdes någon körväg runt byggnaden?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Muntliga avtal är lika giltiga som skriftliga avtal. Det är alltså inte självklart att ett skriftligt avtal ska gå före ett muntligt avtal. Detta är en viktigt utgångspunkt, det ska ju dock hållas i åtanke att innehållet i muntliga avtal kan vara svåra att bevisa vid en tvist.Om kunden och entreprenören hade kommit överens om att en körbar väg utanför byggnaden inte skulle behöva upprättas av kunden, men en sådan ändå behövde upprättas på grund av entreprenörens misstag, har ett avtalsbrott begåtts. För detta avtalsbrott har kunden rätt till ersättning.Det viktiga för kunden i denna situation är ju att lyckas bevisa att det faktiskt finns ett muntligt avtal som säger att det inte behövdes en körbar väg runt byggnationen, annars finns ju bara det skriftliga avtalet som du skriver innehåller en skyldighet att upprätta en sådan väg.Om innehållet i det muntliga avtalet lyckas bevisa till kundens fördel har denne rätt till ersättning för det avtalsstridiga beteendet som ledde till att kunden var tvungen att upprätta en körbar väg.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Innehållet av individuella överenskommelser fastställs av avtalsparterna eller av domstolen.

2017-11-28 i Muntliga avtal
FRÅGA |Jag har betalat en faktura för inköp av en möbel som levererades till min f.d pojkvän. Han betalade fordonsskatten på en bil som jag är ägare till för att han skulle låna den. Nu är bilen avställd och skatten kommer att återbetalas till mig. Har jag rätt att behålla dom pengarna för att täcka kostnaden för hans möbel?
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den som har rätt till återbetalning av fordonsskatt från Transportstyrelsen är ägaren. Enligt lagen har du rätt att behålla pengarna. Frågan handlar egentligen om huruvida det finns ett avtal mellan er som ger rätt till honom att kräva pengarna från dig och, om ett sådant avtal finns, om det finns någon klausul i samma eller något annat avtal som ger rätt till dig att vägra att betala pengarna eftersom du har fått täcka möbelkostnaderna. Denna fråga är inte reglerad i lagen och det beror på innehållet av era överenskommelser. Utgjorde fakturan du betalade för hans möbler ett lån eller en gåva? Under vilka villkor? Betalade han fordonsskatten för att få tillbaka den eller som ett slags hyra för att låna bilen? Det är dessa frågor som endast är reglerade i de underförstådda avtalen mellan er och som endast ni får bestämma över. Kan ni inte komma överens om svaren på dessa frågor får man vända sig till domstolen för att fastställa avtals innehåll. Alternativt kan en jurist förklara hur det fungerar med rättigheter och skyldigheter och hjälpa er att fastställa innehållet i efterhand. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

måste accept ske omedelbart vid muntliga anbud?

2017-11-26 i Muntliga avtal
FRÅGA |Om jag får ett muntligt anbud, kan accepten ske senare via mejl?
Matilda Hetlesaether |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller avtal är huvudregeln att avtalsingåendet får ske formlöst. Detta innebär att det kan göras skriftligen, muntligen eller genom att man agerat som att ett avtal har slutits [konkludent handlande]. Däremot brukar det vara så att när ett muntligt anbud ges, ska även accepten ges omedelbart [3 § andra stycket, avtalslagen]. Därmed skulle jag vilja säga att det är svårt för dig att ge en accept via mejl, om ni inte har kommit överens om att du ska ge ett svar via mejl.Det är också givetvis möjligt för dig att ni fortsätter diskutera situationen via mejl och därefter nå ett avtal genom anbud och accept.Hoppas situationen blev klarare för dig!Med vänlig hälsning,

Muntligt avtal om lön

2017-10-17 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej! Om ett muntligt avtal har inrättats av chef och medarbetare (jag) angående vilken lön som ska gälla (byte till annan klinik med samma arbetsgivare) och HR meddelar chef om att de har en policy att man inte får konkurrera vad gäller lön mellan olika kliniker på sjukhuset. Chefen drar då tillbaka lönen som vi kommit överens om på grund av policyn. Vad gäller i detta läge, har inte jag som arbetstagare rätt till den lön som man kommit överens om muntligen.
Simon Wikström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten är att muntliga avtal, liksom skriftliga, är bindande för parterna. Det innebär att den lön som du och din chef avtalat om ska gälla. Problemet med muntliga avtal är att sådana är svåra att bevisa i en eventuell tvist. Den som påstår att ett avtal har ingåtts måste bevisa detta. Om du och din chef inte kommer överens rekommenderar jag att du kontaktar ditt fackförbund om du är medlem i ett sådant. Med vänlig hälsning,

Arbetsgivare bryter avtal om förmån

2017-10-10 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej! Min mamma har under ett och ett halvt år blivit lovad en förmånsbil av företagsledningen i företaget som hon jobbar för. I maj hade de sin första löneförhandling på de nästan tre år som gått sedan hon började där. Där kom de äntligen överens (muntligt avtal) i löneavtalet om att hon nu skulle få en förmånsbil och en mindre löneökning. Bilen beställdes i augusti och ska levereras om en vecka. Igår var hon i möte med sin arbetsgivare som nu bestämt sig för att hålla bilen inne tillsvidare då det enligt henne "inte kommer se bra ut i ögonen på företagets övriga anställda" om hon får en bil just nu, så hon har tagit beslutet att låta bilen stå tillsvidare, den kommer att levereras till företagsägarna men den kommer inte att komma min mor tillhanda. Är det okej av chefen att bryta det avtalet eller ska hon egentligen ha rätt till bilen?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Avtal om tjänsteförmåner kan träffas muntligen. Din mamma har alltså rätt att börja nyttja bilen från det datum det avtalats att hon ska erhålla sin tjänstebil. Att ett muntligt avtal har ingåtts medför dock bevissvårigheter. Din mamma måste nämligen kunna bevisa att bilen som levererats till företaget är hennes tjänstebil. I detta fall är det av stor betydelse, om din mamma har någon dokumentation från mötet, eller om det finns något vittne som kan intyga att hon och arbetsgivaren avtalat om tjänstebil. Jag skulle i detta fall råda din mamma, att kontakta sin fackförening, som kan hjälpa henne att föra förhandlingar med arbetsgivaren.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen