Är en muntlig överenskommelse giltig och hur bevisar man att en sådan finns?

Hej,

Jag och min ex-fru har en överenskommelse om att hon ska föra över våra två gemensamma barns barnbidrag till sparkonton i deras namn och att dom ska få tillgång till dessa pengar när dom blir myndiga.

Vi har delad vårdnad, men dom är skrivna hos henne, därför betalas barnbidragen ut till henne.

Nu vet jag att så inte sker och inte har skett de senaste åren, eftersom jag har begärt ut kontoutdrag från dessa konton.

Jag anser att min ex-fru har brutit mot vår muntliga överenskommelse, håller det Juridiskt?

Att hon brutit mot ett muntligt avtal...

Och vad kan jag göra juridiskt för att barnen ska få tillbaka sina pengar?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Ja, muntliga avtal är som huvudregel precis lika giltiga som skriftliga avtal i Sverige.

Problematiken som uppstår vid muntliga avtal är dock att de är svårare att bevisa. Rent generellt och något förenklat är det nämligen så att den som påstår något i en civilrättsligt tvist också har bevisbördan för att det denne påstår stämmer. Det innebär att om du skulle gå till domstol för att t.ex. fastställa att din fru har en skuld till dina barn så måste du också bevisa att det överhuvudtaget har funnits ett avtal.

Bevis behöver inte bara vara ett skriftligt avtal

Om du klarar av att bevisa detta går inte att avgöra utifrån de uppgifter du har lämnat. Kanske finns det någon person som känner till er överenskommelse? Eller så kanske vissa betalningar har kommit in på konto medan andra inte har gjort det? Även andra omständigheter skulle kunna tala till din fördel.

Rekommendation

Mot bakgrund av den möjliga bevisproblematiken, blir min rekommendation därför att du försöker komma överens med din fru om någon typ av överenskommelse där hon får betala tillbaka barnbidragen till era barn i den takt detta är möjligt. Kanske kan ni även komma överens om att pengarna ska sättas in på ett konto som ni båda lätt har tillgång till, så att du kan följa upp att avbetalningarna kommer in som de ska.

Det är naturligtvis också möjligt att stämma din exfru i er lokala tingsrätt. Detta rekommenderar jag dock inte i första hand och om du väljer detta alternativ, så bör du kontakta juridiskt biträde. Vår juristbyrå företräder ofta klienter i liknande tvister och du når dem enklast på info@lawline.se

Hoppas du fått svar på din fråga. Ha en fortsatt trevlig höst!

Med vänlig hälsning

Erik JohanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Muntliga avtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000