Det muntliga avtalets giltighet

2017-08-29 i Muntliga avtal
FRÅGA
Hejsan Jag har överlåtit min halva i huset till min ex och vi har kommit överens muntligt om att hon ska betala till mig 1000 kr i månaden men nu tänker hon svika för hon har inte råd att vara utan dom pengarna.Vi var alltså överens om att jag skulle få 50.000 kr för min halva i huset med 1000 kr i månaden i 50 månader.Detta kom vi överens om för att hon skulle slippa och ta ett lån.Huset är nu skrivit på min ex och jag får tydligen ingen ersättning.Så min fråga är: Har jag någon möjlighet att få mina 50.000?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns inga formkrav för låneavtal. Ett muntligt avtal är alltså fullt giltigt och ersätter rättsligt sett det skriftliga avtalet. Det muntliga avtalet är dock svårt att referera till ur ett bevishänseende. Ett skriftligt avtal skapar däremot ett bevis på ett att en överenskommelse faktiskt har ingåtts mellan dig och din före detta partner. Situationen visar på vikten av att, så långt det är möjligt, teckna ett skriftligt avtal just för att senare undvika sådana meningsskiljaktigheter som du beskriver i din fråga.

Sammantaget är det svårt att bevisa att det muntliga avtalet om summan av 50.000 kronor har ingåtts förutsatt att det inte finns något annat som kan peka på att detta avtal faktiskt har blivit upprättat.

Hoppas att detta gav svar på din fråga! Om det uppstår några oklarheter kan du alltid vända dig till Lawline igen via de olika tjänsterna vi erbjuder.

Vänligen,

Anastasia Matveeva
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Muntliga avtal (219)
2021-05-06 Ska ett muntligt avtal vara gällande?
2021-02-27 Inneboende vägra lämna?
2021-02-20 Är ett löfte om köp bindande?
2021-01-21 Är muntliga avtal bindande?

Alla besvarade frågor (94368)