Muntliga avtal är lika giltiga som skriftliga

2017-10-14 i Muntliga avtal
FRÅGA
I ett avtal som har upprättats mellan kund och entreprenör så framgår det klart och tydligt att kunden är skyldig att hålla en körbar väg runt byggnationen för montering av byggnad. Muntligt kom parterna överens om att detta inte behövdes då stommen och väggar kunde resas inifrån byggnaden. Tyvärr så levererades och monterades det fel betongväggar på ena gaveln och för att kunna byta ut dom var man tvungna att göra detta utifrån. Därmed var kunden tvungen att ordna en körbar väg utanför byggnaden. Har kunden rätt till ersättning för att han ordnade körvägen och sen fick ta bort den, eftersom de hade kommit överens muntligen att det inte behövdes någon körväg runt byggnaden?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Muntliga avtal är lika giltiga som skriftliga avtal. Det är alltså inte självklart att ett skriftligt avtal ska gå före ett muntligt avtal. Detta är en viktigt utgångspunkt, det ska ju dock hållas i åtanke att innehållet i muntliga avtal kan vara svåra att bevisa vid en tvist.

Om kunden och entreprenören hade kommit överens om att en körbar väg utanför byggnaden inte skulle behöva upprättas av kunden, men en sådan ändå behövde upprättas på grund av entreprenörens misstag, har ett avtalsbrott begåtts. För detta avtalsbrott har kunden rätt till ersättning.

Det viktiga för kunden i denna situation är ju att lyckas bevisa att det faktiskt finns ett muntligt avtal som säger att det inte behövdes en körbar väg runt byggnationen, annars finns ju bara det skriftliga avtalet som du skriver innehåller en skyldighet att upprätta en sådan väg.

Om innehållet i det muntliga avtalet lyckas bevisa till kundens fördel har denne rätt till ersättning för det avtalsstridiga beteendet som ledde till att kunden var tvungen att upprätta en körbar väg.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!
Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Muntliga avtal (219)
2021-05-06 Ska ett muntligt avtal vara gällande?
2021-02-27 Inneboende vägra lämna?
2021-02-20 Är ett löfte om köp bindande?
2021-01-21 Är muntliga avtal bindande?

Alla besvarade frågor (95951)