Vad gäller för en muntlig överenskommelse?

2017-08-26 i Muntliga avtal
FRÅGA
Hej, ponera följande: A skriver ett avtal med B om att hyra ut prylen X, det är dock löst formulerat och alla uppgifter finns inte med i handlingen (såsom vad prylen ska kosta, hur länge, till vilket konto, etc) men båda skriver under.Dagen därpå, kommer de muntligt överens om att avtalet ej ska användas. A säger att B får använda prylen kostnadsfritt istället.Ett år passerar, och nu väljer plötsligt A att vifta med avtalet de pratat om ett år tidigare. Han säger att B är återbetalningsskyldig och måste betala avgifter för ett helt år.B förstår ingenting, de hade ju en överrenskommelse och sa att avtalet var ogiltigt. Ett helt år har passerat utan ett ord har sagts om att betala något, trots regelbunden kontakt med varandra.Vad gäller? Kan A begära att få betalt, trots muntlig överrenskommelse att avtalet är ogiltigt?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Det finns inga formkrav för låneavtal och det muntliga avtalet är alltså fullt giltigt och ersätter rättsligt sett det skriftliga avtalet. I egentlig mening har B alltså rätt att använda prylen kostnadsfritt. Om A begär att få betalt och viftar med det skriftliga avtalet kommer det emellertid att uppstå en bevissituaion som blir jobbig för B. A kan ju visa upp avtalet inför en domstol och hävda att det fortfarande är giltigt mellan parterna. Då tippar bördan över på B som ska bevisa att de ingått ett nytt avtal, vilket förmodligen inte kommer att lyckas utan vittnen och liknande.

I ett sådant läge kommer alltså A troligen att vinna, trots att B är den som "egentligen har rätt". Situationen visar på vikten av att, så långt det är möjligt, teckna ner avtal i skrift just för att undvika missförstånd eller meningsskiljaktigheter senare. B borde också i det här fallet ha begärt att det skriftliga avtalet revs eller förstördes.

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Muntliga avtal (219)
2021-05-06 Ska ett muntligt avtal vara gällande?
2021-02-27 Inneboende vägra lämna?
2021-02-20 Är ett löfte om köp bindande?
2021-01-21 Är muntliga avtal bindande?

Alla besvarade frågor (94603)