Bevisbörda angående bindningstid i muntligt avtal

2017-09-19 i Muntliga avtal
FRÅGA
Hej jag går en medium utbildning. Den är på två år. Jag har inte skrivit på något avtal eller papper om det. Nu tänkte jag hoppa av utbildningenme men hon som håller i den påstår att den är bindande. Är det bindande utan att jag har skrivit på några papper. Jag betalar var månad via Swich till föreningen.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Även ett muntligt avtal är (som huvudregel) ett bindande avtal. Det ni muntligen kommit överens om ska alltså gälla även om ni inte bekräftat avtalsinnehållet genom en påskrift. ATT du och föreningen ingått något slags avtal är således inte en tvistig fråga.

Frågan är dock VAD som avtalats, vilket endast kan besvaras utifrån de bevis som respektive part kan lägga fram. Det är vanligt i samband med muntliga avtal att möjligheten till att skaffa fram bevis om vad som avtalats är mycket liten. Om den här tvisten skulle gå ända till domstol hade rätten sannolikt löst problemet genom att tillämpa bevisbörderegler. Bevisbörda innebär att om en fråga inte kan klargöras kommer en av parterna få bära bördan för detta. En av parterna förlorar alltså på att en viss fråga inte kan bevisas. Frågan är då såklart var man placerar bevisbördan för ett specifikt faktum/påstående.

En vanligt förekommande bevisbörderegel inom civilrätten innebär (lite förenklat) att den part som typiskt sett har lättast att bevisa ett visst faktum har bevisbördan för ett sådant påstående. Generellt är det lättare att bevisa ett positivt faktum (ATT NÅGOT HÄNT) än att bevisa ett negativt faktum (ATT NÅGOT INTE HÄNT). Därför bör t.ex. den som betalar för något begära underlag (t.ex. kvitto) på att man betalat.

Om man tillämpar bevisbörderegeln på ditt fall får det sannolikt konsekvensen att det är föreningen som har bevisbörda för påståendet om att det finns en bindningstid. Det borde nämligen typsikt sett vara lättare att säkra bevis om att man har avtalat om en bindningstid än att säkra bevis om att man INTE avtalat om bindningstid.

Sammanfattningsvis: Du och föreningen har ingått ett avtal. Huruvida avtalet innehåller en klausul om bindningstid tycks vara oklar. Sannolikt kommer föreningen få bevisbördan för sitt påstående om att bindningstid finns. Om de misslyckas med att skaffa tillräcklig bevisning i den frågan kommer domstolen döma till din fördel (om det här skulle gå ända till rättegång).

Hälsningar

Viktor Lennartsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Muntliga avtal (222)
2021-11-30 Är muntliga avtal giltiga?
2021-10-31 Vem ska bevisa om en swish rör sig om en gåva eller ett lån?
2021-09-30 Hur gör man om part inte lever upp till muntligt avtal?
2021-05-06 Ska ett muntligt avtal vara gällande?

Alla besvarade frågor (97583)