Frånträda avtal som ingåtts på telefon

2018-02-04 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Jag har blivit uppringd av vad jag trodde var [företag X] som skulle hjälpa mig bevaka abonnemang så att de avslutades direkt bindningstiden gått ut, men det var tydligen [företag Y].Nu hävdar de att jag ingått ett avtal och skickar en faktura på 58000 kr. De ringde upp och ville komplettera inspelningen? Jag har hävdat att jag inte ingått avtal men de svarar att jag inte kan ångra mig. Mitt företag har ingått avtal? Jag har f skattsedel så mitt namn är mitt företag vilket innefattar 30ha skog som jag äger tillsammans med far och bror. 0kr i omsättning 2017. Hjälp!
Rebecca Lundmark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår i mitt svar från att din uppgörelse med [företag Y] härrör till ditt privata mobilabonnemang och att du därmed agerat i egenskap av konsument i din kontakt med dem. Detta gör att distansavtalslagen blir tillämplig på ditt fall (se 1 kap. 1 §, samt 2 § 3p). Trots karaktären av ditt företag kan du inte binda ditt företag till något avtal om du agerar i egenskap av privatperson och uträttar ärenden för din egen räkning. I 2 kap. 2 § framgår den information som näringsidkaren är skyldig att lämna innan avtal ingås. Det är oklart huruvida informationsmöjligheterna ska betraktas vara begränsade vid ett telefonsamtal, men näringsidkaren är oavsett skyldig att lämna uppgifter åtminstone avseende det företag de företräder, varan eller tjänsten, såsom pris och huvudsakliga egenskaper, avtalets löptid samt möjligheter att säga upp avtalet (2 kap. 3 § 2st.). All information som näringsidkaren lämnar ska lämnas på ett klart och begripligt sätt som är anpassat för kommunikationen som näringsidkaren använder sig av (2 kap. 3 § 1st). Efter avtal ingåtts via t.ex. telefon ska konsumenten få en bekräftelse på avtalet, exempelvis via post, som ska innehålla den övriga informationen som krävs enligt 2 kap. 2 § (2 kap. 4 §). Ett avtal som ingåtts enligt lagen har konsumenten möjlighet att ångra och frånträda inom 14 dagar, genom att meddela näringsidkaren om detta (2 kap. 10 §). Ångerfristen avseende en tjänst börjar enligt huvudregeln löpa från och med den dag som avtal ingås (2 kap. 12 §), i ditt fall i och med telefonsamtalet. En förutsättning för att ångerfristen ska börja löpa är att information om ångerfristen (2 kap. 2 § 9p) lämnats enligt reglerna i 2 kap. 3 §, alltså på ett klart och tydligt sätt anpassat till kommunikationsmedlet. Kommer informationen om ångerfristen först i och med den skriftliga bekräftelsen börjar ångerfristen löpa först då. Ångerrätten löper dock som längst ett år efter det att ångerfristen löpt ut om information hade getts på föreskrivet sätt. SammanfattningSom konsument har du rätt att få viss information vid ingående av avtal genom telefonsamtal. Du har alltid rätt att frånträda ett avtal inom 14 dagar från dess att du fått information om ångerfristen. Jag skulle råda dig att först kontakta [företag Y] med denna information. Förhoppningsvis kan ni lösa problemet redan där. Vägrar företaget låta dig frånträda avtalet skulle jag råda dig att ta kontakt med en jurist för att sedan ta saken vidare till domstol, om det är så att du inte fått den information du har rätt till. Detta kan vi på Lawline hjälpa dig med! Boka tid med en jurist på http://lawline.se/boka. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Har en konsument ångerrätt vid köp av begagnade varor via internet?

2017-12-24 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Jag har en fundering på att starta ett HB som säljer begagnad träningsutrustning på nätet. Gäller ångerrätten för kunderna precis som vid försäljning av nya varor?
Vega Schortz |Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!Distansavtalslagen gäller även när en näringsidkare säljer begagnade varor via internet till konsumenter. Huvudsakligen gäller en ångerrätt på 14 dagar från det att konsumenten mottog varan, se 2 kap. 10 §. Denna rättighet kan näringsidkaren inte avtala bort, se 1 kap. 4 §. Däremot kan avtalsformen göra det möjligt för näringsidkaren att undslippa ångerrätten, om försäljningen inte uteslutande sker via nätet och det är fråga om en auktion. Auktioneras varorna ut och bud även kan lämnas i näringsidkaren affärslokaler så konsumenterna ges möjlighet att granska varan i verkligheten innan köpet, behöver inte näringsidkaren erbjuda en ångerrätt på 14 dagar, se 2 kap. 11 § 10 punkten. Jag vill uppmärksamma dig om att distansavtalslagen syftar till att skydda konsumenterna. Det är inte meningen att en näringsidkare ska kunna kringgå reglerna om ångerrätt genom att hävda att det också går att lämna ett bud i affärslokalen. Avgöranden från Allmänna reklamationsnämnden visar på att är möjligheten att lämna bud i lokalen krångligt och avsevärt svårare än att delta i internetbudgivningen är näringsidkaren tvungen att ge konsumenten rätt att ångra köpet inom 14 dagar. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

När börjar ångerrätten löpa?

2017-11-23 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej,Jag ingick i ett avtal per telefon 26/9 med ett företag om en brandvarnare som kopplas upp mot mobilernummer i familjen så att man på det viset ska bli uppringd vid rökutveckling i ens hem. Mannen i telefonen lovade mig att jag skulle få skriftlig information hemskickad inom ett par dagar så att jag i lugn o ro med familj kunde gå igenom informationen. Han pratade så fort att jag inte förstod riktigt vad han sa. Detta påtalade jag flera gånger under samtalet, eftersom jag har hörselproblem. Jag fick ingen information hemskickad, och trodde att de glömt av mig, men min familj och jag hade ändå bestämt att vi inte ville ha någon brandvarnare av den typen. Om informationen kommit hade vi kunnat kolla adressen och telefonnummer och se hur man ska göra för att ångra sig. Först den 17 oktober kom paketet fram. Jag hämtade det så fort jag kunde och skickade korrekt e-mejl om att jag ångrat mig. Företaget hävdar dock att jag skulle gjort det innan den 9 oktober och att jag nu måste betala räkningar på 235:-/månad i 2 år vilket jag naturligtvis inte vill göra. Jag ringde och bekräftade vart jag skulle skicka brandvarnaren också och skickade den med rek i retur 21 oktober. Min fråga är måste jag verkligen betala deras räkningar i 2 år framöver? Finns det inget i lagen som skyddar mig från detta? Vilka lagar ska jag isåfall hänvisa till så att de förstår detta?Vänligen
Soroosh Parsa |Hej,Tack för din fråga.Ångerrätten gäller i 14 dagar. Tiden börjar löpa först från och med den dag då konsumenten får varan i sin besittning (2 kap. 12-13 §§ lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler). Ångerrätten börjar alltså inte löpa förrän konsumenten faktiskt har löst ut varan från poststället. Det spelar ingen roll om konsumenten avsiktligt hämtar ut paketet sent (proposition 2004/05:13 s. 138). Konsumenten får stå för kostnaden för returkostnaden om inte säljaren har erbjudit sig att stå för det.Du bör understryka att din ångerrätt om 14 dagar började löpa den 17 oktober (eller den dag du hämtade ut paketet) och att företaget har missuppfattat hur ångerrätten fungerar. Använd texten och/eller hänvisningarna ovan. Du rekommenderas att inte betala något mer till företaget. Bestrid eventuella fakturor med hänvisning till att beställningen är ångrad. Får du brev från inkassoföretag eller Kronofogdemyndigheten bör du bestrida av samma anledning. Företaget måste ansöka om stämning i domstol och vinna målet för att framgångsrikt kräva pengarna från dig. Lawlines juristbyrå hjälper dig gärna bestrida kraven mot företaget i det fall du känner att du behöver hjälp. Hör av dig om det är av intresse så får du prisförslag för vidare arbete eller annars om något är oklart i svaret. Min mailadress är soroosh.parsa@lawline.seMed vänlig hälsning,

Uppsägningstid för abonnemang hos teleoperatör

2017-11-14 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej Ingick ett abbonemang med Canaldigital 2016-02-06 ,, det går alltså snart ut, Nu till frågan jag har ? . Dom menar att jag har 3 månaders uppsägningstid (Maj 2018 ) . Jag hävdar 1 månad enligt lagen om elektroninsk kommunikation,, Vad gäller? Vem har rätt ?
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag delar din uppfattning om att den maximala uppsägningstiden i detta sammanhang är en månad. Av lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 5 kap. 15b § framgår att "Den som tillhandahåller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster får i avtal med en konsument inte ställa upp villkor som innebär att uppsägningstiden för konsumenten är längre än en månad." Förarbetena (prop. 2013/14:79 s. 13) till denna reglering förstärker intrycket av att en månad är den maximala uppsägningstid som ska gälla av ett antal skäl. Jag har även hittat andra källor som styrker denna uppfattning. LEK förnyades dock 2014 och således kan längre uppsägningstider förekomma om avtalet ingicks innan maj 2014; detta är dock inte tillämpligt på ditt fall.Jag tycker mig alltså med säkerhet kunna konstatera att en maximal uppsägningstid på en månad gäller i detta sammanhang. Det ter sig därmed märkligt att din operatör skulle påstå att din uppsägningstid är längre än så. Eftersom bindningstider kan vara betydligt längre kanske du eller din operatör förväxlat din bindningstid med din uppsägningstid? Jag rekommenderar att du kontaktar din operatör och hänvisar till dessa regleringar. Om de trots detta skulle hävda en längre uppsägningstid rekommenderar jag att du ber dem att hänvisa till de regleringar de baserar sina påståenden på. Skulle de enbart hänvisa till avtalsvillkor är min uppfattning att dessa villkor inte är giltiga i förhållande till LEK.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning

Vad för information måste en bekräftelse på ett distansavtal innehålla?

2018-02-03 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej ! Jag ingick i juli 2017 i ett tillstånd av tillfällig sinnesförvirring avtal via internet med ett företag där jag beställde en nyhetstjänst för 365 kr/år. Prenumerationen skulle löpa tillsvidare med 3 månaders uppsägningstid. Jag har den 1 februari 2018 sagt upp avtalet. I samband med detta meddelade säljaren att abonnemanget är bundet i ett år och att jag kommer att få fyra kvartalsfakturor. När avtalet ingicks fick jag endast en kortfattad SMS bekräftelse med det som säljaren ansåg vara det viktigaste. Det meddelades inte att jag tecknade ett avtal som löpte med en bindningstid på ett år. Är detta OK ? Med vänlig hälsning
Natalie Accord |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När du som privatperson beställer varor eller tjänster av ett företag över internet är du en konsument, och lagen om distansavtal blir tillämplig (1 kap 2 §). Enligt lagens bestämmelser har säljaren en skyldighet att ge dig information om vissa uppgifter innan avtalet ingås (2 kap 2 §). Dessutom ska den här informationen ges på ett klart och tydligt sätt (2 kap 3 §). Bland annat gäller att säljaren ska ange:- sitt namn, organisationsnummer, telefonnummer och telefaxnummer samt sin adress och e-postadress- varans eller tjänstens pris, inbegripet skatter och avgifter och om avtalet löper på obegränsad tid eller avser en prenumeration, ska även kostnaderna per faktureringsperiod och per månad anges- konsumentens rätt att reklamera och var denne ska vända sig- huruvida och under vilka förutsättningar det finns en ångerrätt, tidsfristen och övriga villkor för ångerrätten, hur ångerrätten utövas samt att det finns ett standardformulär för utövande av ångerrätten och hur konsumenten kan ta del av det- avtalets löptid- villkoren för att säga upp avtalet, om det gäller tills vidare eller förnyas automatisktEfter att ni ingick avtalet har säljaren en skyldighet att skicka en bekräftelse, och jag tolkar din fråga som att det är vad du fått. Bekräftelsen ska innehålla den information jag räknade upp i listan, som inte redan getts på ett tillräckligt tydligt sätt (2 kap 4 §). Lägg särskilt märke till att avtalets löptid måste anges, alltså hur lång tid du är bunden av prenumerationen. Det är dock inte nödvändigt att säljarens bekräftelse av avtalet innehåller alla de här villkoren om de gjorts tydliga innan avtalet ingicks. Det kan nog därför bli svårt för dig att angripa bekräftelsen i sig. Men som sagt framgår det av lagtexten att bindningstiden måste framgått tydligt för dig innan avtalet ingicks, för att avsaknaden i den informationen i bekräftelsen ska vara okej. Är det så att bindningstiden aldrig framgick för dig och inte finns lätt tillgänglig på hemsidan du beställde ifrån går det alltså att angripa. Det kan dock vara värt att nämna att villkoret kan anses ha lagts fram tydligt trots att du missade det i det här fallet. För att få mer specifik hjälp i ditt fall och om du kan rikta några anspråk mot företaget kan du vända dig till din konsumentvägledningen i den kommun där du bor. Kontaktuppgifter kan du söka efter här. Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar

Måste jag betala för en behandling jag inte varit på?

2017-12-19 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej,Jag har via bokadirekt gjort en bokning via nätet gällande tid hos fransstylist, denna fransstylist utför arbetet in hemmet (om det spelar någon roll), dock eget bolag. Jag fick information vid tidsbokningen att avbokning ska ske senast 24 timmar innan bokad tid. Samma morgon som behandling ska ske, fick jag akuttid hos veterinären och kunde inte komma på utsatt tid. Hörde av mig till fransstylist vid 10.30 och påpekade detta. Hon menar dock att jag måste betala för den utsatta behandlingen som ska ske 13.45. Jag påpekande om hon hade möjlighet att annonsera ut min tid för att fylla luckan eftersom ja inte kan komma. Hon menar nu att jag måste betala för utebliven behandling. Har jag någonstans rätt inte betala fakturan?
Vega Schortz |Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!Var fransstylisten bedriver sin verksamhet spelar ingen roll. Däremot har förhållandet att du är en konsument och fransstylisten en näringsidkare betydelse för vilka rättsliga regler som blir gällande. Konsumenter är generellt sett skyddade och särskilt när de beställer tjänster via nätet, se 1 kap. 1 § distansavtalslagen. Dock finns en gräns för hur långt detta skydd sträcker sig och näringsidkaren kan å sin sida också ha giltiga orsaker att inte behöva acceptera avbokningar för nära inpå bokad tid. Till och med inom vården ställs krav på att avbokning måste ske senast 24 timmar innan bokad tid för att patienten ska undgå att betala en symbolisk summa för besöket. Även om fransstylisten, som du riktigt anger, hade möjlighet att annonsera ut din tid kan administrativa kostnader uppkomma för fransstylisten p.g.a. din avbokning. Det finns stränga regler för bokföring i Sverige och sådant kostar både tid och pengar. Det kan ifrågasättas om fransstylisten verkligen har rätt att kräva att du ska betala för hela behandlingen. Distansavtalslagen är tvingande till konsumentens förmån vilket innebär att avtalsvillkor som strider mot lagen är utan verkan, se 1 kap. 4 §. Fr.o.m. dagen för bokningen har du som konsument 14 dagar på dig att ångra din bokning, se 2 kap. 12 § 1 stycket. Ångrar du beställningen inom 14 dagar ska du inte behöva betala för behandlingen, se 2 kap. 10 §. Dock kan villkoret att avbokningen måste ske inom 24 timmar för att betalningsskyldigheten ska bortfalla tolkas som ett avtalat skadestånd. Du kan vara tvungen att ersätta fransstylisten för de merkostnader som denne är tvungen att utstå p.g.a. din avbokning. Som tidigare angett kan dessa merkostnader bestå i t.ex. administrativa kostnader. Innan du betalar fakturan bör du kräva en förklaring till varför du ska behöva betala hela beloppet för behandlingen. Förmodligen är eventuella administrativa kostnader avsevärt lägre än själva behandlingen. I sådana fall kan du hävda att skyldigheten att betala ett så högt belopp är oskälig. Stöd för att sätta ner beloppet finns med grund i 36 § avtalslagen. Denna bestämmelse är särskilt ägnad att tillämpas när villkor i konsumentförhållanden är orättvisa med hänsyn till hur betungande det är för konsumenten i jämförelse med det behov näringsidkaren har av villkoret. Det finns vissa avtalsrättsliga principer som befriar en avtalspart från att t.ex. betala för en behandling vid uppkommen krissituation men dessa är verkligen undantagsfall. Ett veterinärbesök borde inte vara tillräckligt. Sammanfattningsvis bör du argumentera utifrån distansavtalslagen och avtalslagen och hävda att du inte är tvungen att betala mer än de faktiska merkostnader som näringsidkaren faktiskt fått p.g.a. din avbokning. Be denne redovisa grunderna för att kräva dig på hela kostnaden för behandlingen. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,

Ångerrätt av brandvarnare (telefonförsäljning)

2017-11-20 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej,Jag har gjort allt jag kan för att ångra ett ingått telefonavtal med ett företag som säljer brandvarnare. Jag blev uppringd i slutet av september, blev lovad skriftlig information per vanliga snigel posten som aldrig kom fram till mig, fick besked om att varan kommit 17/10 och gick till posten direkt och hämtade ut den för att få returadressen. Jag mejlade företaget min ånger 18/10 och skickade tillbaks föremålet (brandvarnaren) 21/10 med rekommenderat brev.Jag undrar om lagen, om att jag kan ångra mitt avtal med en telefonförsäljare inom 14 dagar från det att jag fått varan i min hand/kännedom om att den finns på posten att hämta ut, gäller även om det står i företagets egna avtalsparagrafer att ångerrätten träder i kraft vid telefonsamtalet när avtalet ingicks? Jag har nu börjat att få fakturor från företaget som menar att jag ska betala dessa i 2 år framöver, kan det vara riktigt? Kan jag på något vis påtala min rätt till ånger från det att jag fick varan i min hand? och kan/får jag helt enkelt strunta i att betala fakturorna och vad händer om jag gör det? Vad kommer företaget att göra? Och hur ska jag bete mig mera formellt sett?Tack på förhand för ert engagemang.HälsarM
Richard Fiskesund |Hej,Tack för du vänder dig till Lawline!Om jag förstår dig rätt så gäller din fråga huruvida du kan ångra ett köp som gjorts via telefon där det säljande bolaget gjort gällande i sina egna avtalsparagrafer att ångerfristen börjar löpa vid avtalets ingående, d.v.s. vid telefonsamtalet. Jag utgår ifrån att du är en privatperson som handlat i rollen som konsument. Det innebär att det finns vissa skyddsregler i Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DAL) som gäller vid telefonförsäljning. Se lagen härÅngerrätt enligt distansavtalslagen Utgångspunkten enligt 2 kap. 10§ är att konsumenten har rätt att frånträda avtalet (ångerrätt) genom att till näringsidkaren lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag som anges i ångerfristen. Ångersfristen enligt 2 kap. 12§ samma lag börjar löpa den dag då konsumenten får varan i sin besittning (det vill säga när du hämtade den från posten). Detta förutsätter dock att det handlar om en vara. Ifall det rör sig om en tjänst börjar ångerfristen löpa den dag då avtalet ingås (vid telefonsamtalet). Utifrån informationen du angett verkar det röra sig om en vara (brandvarnare). Dock finns det en hint av att det kan röra sig om en tjänst i och med att det finns en 24 månaders bindningstid. Isåfall kan tjänsten påbörjas vid avtalet vilket innebär att ångerfristen kan ha löpt ut. Det viktiga här är att se vad som egentligen har avtalats och vad produkten egentligen är. TelefonsamtaletDet som först borde undersökas är vad som egentligen har avtalats. Vad sa telefonförsäljaren? Rör det sig om en tjänst? Du bör ta reda på ifall samtalet var inspelat, isåfall har du rätt till ljudfilen enligt personuppgiftslagen. När försäljning sker genom telefon kräver det att du under samtalet blivit informerad om huruvida och under vilka förutsättningar det finns en ångerrätt, tidsfristen och övriga villkor för ångerrätten, hur ångerrätten utövas samt att det finns ett standardformulär för utövande av ångerrätten och hur du kan ta del av det. Detta ska ha skett på ett klart och begripligt sätt. (se 2 kap. 3§ och 2 kap. 2§ första stycke 9. punkt DAL).Har inte detta skett börjar ångerfristen inte löpa ännu och du borde fortfarande kunna ångra köpet då den inte börjar löpa förrän informationen om ångerfristen getts genom samtalet, dock max 1 år. Detta i enlighet med 2 kap. 12§ kap. DAL. Företagets egna avtalsparagraferEtt avtal bygger på det båda parterna ömsesidigt avtalar fram. Därför är det viktiga vad som avtalats mellan er och inte vad företaget själv har för egen policy eller egna avtalsparagrafer som du inte gått med på eller haft tillgång till vid avtalets ingående. Informationsbrev och bekräftelseInformationsbrevet kanske inte kom fram, eller så skickades det aldrig. Det finns en plikt för företaget att ge dig en en bekräftelse samt information i läsbar och varaktig form enligt 2 kap. 4§ DAL. Dock finns det inte några riktiga påföljder som du kan dra nytta av. Enligt 2 kap. 6§ DAL kan företaget drabbas av en marknadsstörningsavgift ifall de aldrig skickade informationen. Slutlig kommentarDet viktiga i detta fall är huruvida du reklamerat inom ångerfristen. Det beror först och främst på vad som avtalats men även ifall företaget gett dig den viktiga informationen om ångerrätten. Att brandvarnaren kommer först mer än en halv månad efter att avtalet ingåtts ställer en del frågetecken. Kom ni överens om att brandvarnaren skulle komma inom en viss kort tid? Var den försenad? Ifall du och företaget inte kommer överens och vill ta det vidare kan du bestrida fakturorna, då ligger det i företagets hand ifall de vill ta det vidare. Du kan även anmäla till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som kostnadsfritt prövar tvister mellan konsumenter och näringsidkare.Hoppas det var till någon hjälp!Vänligen

Är felaktig fakturering grund för hävning?

2017-11-11 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hejsan.Jag köpte en produkt via en telefonförsäljare.I avtalet sas det att varannan månad skulle jag få en vara för endast 199kr.När första försändelsen kom fanns där en fraktavgift på priset som aldrig framgick.Detta ringde jag och påpekade till företaget, vi lyssnade igenom inspelningen och jag fick rätt i mitt påstående. Priset skulle korrigeras till nästa försändelse, dvs att frakten skulle tas bort i de 4 nästa försändelserna samt att de skulle dra av priset för den frakt jag betalade.I den nya försändelsen är priset halvt korrigerat, dock får jag en faktura där jag ska betala mer än vad som är avtalat.Är detta grund till att kunna häva avtalet?
Amanda Blomberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Avtal som ingås via telefon regleras i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Näringsidkarens informationsskyldighet vid avtal på distansEn näringsidkare ska innan ett avtal ingås ge konsumenten information om bland annat kostnader för leverans (2 kap. 2 § 4 punkten). Vidare ska konsumenten informeras om varans pris och om avtalet avser en prenumeration, ska kostnaderna per faktureringsperiod och per månad anges (2 kap. 2 § 3 punkten). Näringsidkaren ska också informera om villkoren för att säga upp avtalet (2 kap. 2 § 16 punkten).Är felaktig fakturering grund för hävning?I lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler finns bestämmelser om ångerrätt (2 kap. 10–15 §). Det finns dock inga bestämmelser som reglerar grunder för hävning av avtal. Detta regleras istället i avtalet som ingicks mellan konsumenten och näringsidkaren.I konsumentköplagen (KköpL) finns dock bestämmelser som är tvingande till konsumentens fördel. Avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i konsumentköplagen är till nackdel för konsumenten är utan verkan mot denne, om inte annat anges i lagen (3 § KköpL). Grund för hävning är dessvärre inte felaktig fakturering. Grunder för hävning är istället säljarens dröjsmål (13 § KköpL) och fel på varan (28 och 29 § KköpL).Att du blivit felaktigt fakturerad är inte grund för att häva avtalet enligt lag. Du får istället se vad avtalet mellan dig och försäljaren säger om villkoren för hävning av avtalet.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!Med vänlig hälsning