Är avtalet ogiltigt pga felaktigt pris?

FRÅGA
Hej! Bokade en resa via internet som var till ett otroligt bra pris, betalade och fick tom biljetter. Nu avbokar de min resa och erbjuder att betala tillbaka för att de hade fel pris på sin hemsida. De hänvisar till lagen om "ond tro". Har de rätt att göra så? Jag får erkänna att priset är orimligt lågt. Som jag ser det så har vi ingått I ett avtal, hade jag ex skrivit fel namn så hade jag fått betala för att ändra.Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Avtalslagen (AvtL) reglerar den svenska avtalsrätten. Ett avtal bygger enkelt på ett anbud och en accept (1 § AvtL).

I ditt fall har du köpt en resa via internet och eftersom det finns särskilda bestämmelser i Distansavtalslagen (DAL), så ska den lagen tillämpas. DAL är tvingande till konsumentens fördel (1 kap. 4 § DAL)

Enligt 2 kap. 4 § DAL framgår att ett avtal ska anses ingånget när konsumenten fått en bekräftelse. Således har du och resebolaget ingått ett bindande avtal.

Av 32 § första stycket avtalslagen framgår däremot att: "Den, som avgivit en viljeförklaring, vilken i följd av felskrivning eller annat misstag å hans sida fått ett annat innehåll än åsyftat varit, vare icke bunden av viljeförklaringens innehåll, där den, till vilken förklaringen är riktad, insåg eller bort inse misstaget."

Ett ingånget avtal kan alltså förklaras ogiltigt om ett felaktigt pris angivits och köparen förstått eller borde ha förstått att priset var felaktigt. Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har i ett flertal fall bedömt när köparen borde förstått att priset var felaktigt. I ditt fall håller du med om att priset är "orimligt lågt". Det finns således fog för resebolaget att frångå avtalet med hänvisning till "ond tro".

Om den angivna köpesumman inte är orimligt låg och konsumenten efter omständigheterna inte borde insett säljarens misstag bör emellertid avtalet stå fast eftersom avtal ska hållas (pacta sunt servanda).

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Ayub Akbari
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Distansavtal (Internet, telefon m.m.) (149)
2020-07-14 Ångerrätt vid digitalt ingånget avtal om hyra av lokal mellan konsument och näringsidkare
2020-07-07 Hur länge gäller öppet köp och hur länge är presentkort giltiga?
2020-06-30 ångerrätt elavtal
2020-06-29 Ångerrätt avseende distansavtal

Alla besvarade frågor (82723)