FrågaAVTALSRÄTTDistansavtal (Internet, telefon m.m.)31/10/2019

Hur kan jag ångra ett köp av telefonförsäljare?

Hej! Min pappa har blivit uppringd av telefonförsäljare som säljer brandsläckare. Han säger till försäljaren att han inte är intresserad då han redan har flera släckare. Nu har han fått en räkning på 3000:-. Gäller ångerrätten då han äger en jordbruksfastighet, jordbruket är nerlagt sen 24 år tillbaka. Han har inte fått någon brandsläckare ännu.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga har tre angreppssätt. Jag kommer nedan redogöra för dem och sedan avsluta med att sammanfatta mitt svar och ge dig ett konkret råd.

Inget köpeavtal har ingåtts

Du säger att din pappa inte var intresserad av någon brandsläckare och inte ville köpa någon. Ett köpeavtal förutsätter anbud och accept, dvs. att din pappa accepterar anbudet på att köpa (1 kap. 1 § avtalslagen).

Eftersom han inte har accepterat köpet finns inget köpeavtal och han är inte skyldig att betala fakturan. I vissa fall kan köpeavtal ingås genom så kallat konkludent handlande, dvs. att man handlar som om ett köpeavtal ingåtts och därigenom accepterar det. Det är dock inte säkert att det kan bli aktuellt i detta fall.

För säkerhetsskull kan det vara bra att bestrida fakturan genom att höra av sig till telefonförsäljaren. Din pappa ska då förklara att han inte har beställt brandsläckarna och därför inte är skyldig att betala någonting.

Bedömningen ändras inte av att någon brandsläckare skickas och tas emot av er. Den ändras inte heller av om din pappa agerat som konsument eller näringsidkare.

Konsumentköp kräver skriftlig bekräftelse för att vara giltigt

Som sagt så har inget avtal ens ingåtts. Skulle det dock vara fallet finns en skyddsregel för konsumenter. Har din pappa (i så fall) köpt brandsläckare som konsument omfattas han av köpet. Konsument är man om man köper varor till sig privat och inte till ens näringsverksamhet (1 kap. 2 § 4 st. distansavtalslagen).

Är jordbruket nedlagt och har din pappa ingen annan näringsverksamhet är han en konsument. Dessutom kan han lika gärna ha inhandlat en brandsläckare för att ha privat i sitt bostadshus.

Skyddsregeln innebär att ett avtal måste bekräftas skriftligen av konsumenten för att vara giltig. Om så inte sker är köpet ogiltigt och konsumenten behöver inte betala (2 kap. 3 a § 3 st. distansavtalslagen). Det gäller bara för köp över telefon där telefonförsäljaren tog initiativet till att ringa konsumenten.

Ångerrätten gäller för konsumenter

Om ett köpeavtal ingåtts på distans mellan en näringsidkare och en konsument gäller distansavtalslagen (2 kap. 1 § distansavtalslagen). Det ger konsumenten 14 dagar på sig att ångra köpet räknat från den dag då konsumenten får varan (2 kap. 10 och 12 §§ distansavtalslagen).

Det här blir egentligen inte aktuellt eftersom din pappa inte köpt någon brandsläckare och därför inte ingått något köpeavtal. Men om han hade gjort det så hade han haft 14 dagar på sig att ångra köpet.

Ett ångrande görs genom att skicka meddelande om det till telefonförsäljaren. Det är meddelandet som ska ha skickat inom 14 dagar (2 kap. 10 § distansavtalslagen).

Ett ångrande innebär att brandsläckaren ska skickas tillbaka på konsumentens bekostnad (2 kap. 13 § distansavtalslagen). Säljaren ska betala tillbaka köpeskillingen (2 kap. 14 § distansavtalslagen).

Mitt råd till dig är att bestrida fakturan hos telefonförsäljaren. Din pappa har inte ingått något avtal om köp och är därför inte heller skyldig att betala. Man kan inte tvingas att köpa någonting.

Skulle det framkomma att din pappa visst accepterat brandsläckare och han gjort det som konsument är köpet ändå ogiltigt om han inte bekräftat köpet skriftligt. Då behöver han inte heller betala.

Skulle han ha bekräftat köpet skriftligen har han 14 dagar på sig att ångra köpet från och med då han får varan.

Sammanfattningsvis har din pappa inte ingått något avtal och är därför inte skyldig att betala någonting. Bestrid fakturan och informera telefonförsäljaren om det. Kan inte telefonförsäljaren visa på att din pappa har accepterat köpet har han ingen skyldighet att betala. Kan de via på att han accepterat köpet så måste den accepten ha varit skriftlig. Annars är den ogiltig om din pappa handlat som en konsument. Skulle de kunna visa på en skriftlig accept har din pappa ändå 14 dagar på sig att ångra köpet. Det räknas från dagen då han mottar brandsläckaren och innebär att han inte behöver betala.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen med en ny!

Vänligen,

David Naud BjörklundRådgivare
Hittade du inte det du sökte?