FrågaAVTALSRÄTTDistansavtal (Internet, telefon m.m.)01/08/2019

Gäller distanslagen vid försäljning av abonnemang i annat företags lokaler?

Hur gäller Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler?

Enligt 1 kap 2 §: Avtal utanför affärslokaler: avtal som ingås

-då näringsidkaren och konsumenten samtidigt är närvarande på någon annan plats än i näringsidkarens fasta eller rörliga affärslokal eller.....

I mitt fall ett avtal mellan mig och Viasat AB - i lokalen som tillhör Elgiganten AB. Enligt Viasats allmänna villkor, punkt 17: Ångerrätt, enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, har konsumenten rätt att ångra sitt abonnemang inom 14 dagar, den så kallade ångerfristen.

Jag har ångrat skriftligen inom 14 dagar, men Viasat AB vidhåller att Elgigantens lokaler är lokaler som tillhör näringsidkaren Viasat AB.

För mig är Elgigantens lokaler marknadsplatser utanför näringsidkaren Viasat AB fasta affärslokal. Därför vill jag veta om ovan nämnda lag 2005:59 gäller vid försäljning av Viasat ABs tjänster i Elgigantens affärslokaler?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att du tecknat ett abonnemang med Viasat och nu undrar om Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distanslagen) är tillämplig.

När är distanslagen tillämplig?

Distanslagen blir tillämplig när du som konsument handlar av en näringsidkare antingen på distans eller utanför dennes affärslokaler. Eftersom ditt avtal inte är ett distansavtal blir då frågan, precis som du är inne på, om det rör sig om ett avtal utanför näringsidkarens affärslokaler.

Är det ett avtal som ingåtts utanför näringsidkarens affärslokaler?

Affärslokal syftar i det här sammanhanget på en lokal som näringsidkaren använder som fast eller vanlig plats för sin försäljning. Det avgörande vid bedömningen är hur regelbunden verksamheten är på den aktuella platsen. Det ska även tas hänsyn till om det kan ses som naturligt för konsumenten att söka upp den aktuella lokalen för köpet.

Eftersom försäljningen av Viasat-abonnemang med största sannolikhet sker regelbundet i Elgigantens butiker är min bedömning att distanslagen inte är tillämplig i det här fallet. Enbart det faktum att du tecknat ett abonnemang med Viasat hos Elgiganten gör alltså inte att distanslagen blir tillämplig, även om det kan låta så när man läser lagen.

Övriga möjligheter

Skulle det vara något fel på abonnemanget eller liknande har du möjlighet att reklamera tjänsten.

Mina rekommendationer

Enligt min bedömning är distanslagen inte tillämplig i ditt fall eftersom försäljningen av Viasat-abonnemang regelbundet sker i Elgigantens lokaler. Min rekommendation är ändå att du hör av dig till Viasat igen och hänvisar till punkt 17 i deras allmänna villkor och säger att du vill säga upp ditt avtal. Eftersom det är svårt att veta vad som gäller i den här situationen som konsument finns det en möjlighet att Viasat går med på att säga upp ditt avtal. De är dock inte skyldiga enligt lag att göra detta.

Hoppas du fått svar på din fråga! Ifall du har ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig på axel.bellander@lawline.se.

Vänliga hälsningar

Axel BellanderRådgivare
Hittade du inte det du sökte?