Är jag bunden av avtalet med telefonförsäljaren?

FRÅGA
Jag gick med på att få Omega 3 kapslar hemsänt till mig, jag fick information av telefonförsäljaren från X att jag kunde avbryta abonnemanget när jag ville.När jag ringde till dem och ville avbryta sa de att jag måste ta emot 11 leveranser enligt de avtal de påstår jag godkänt. Den informationen gav telefonförsäljaren mig inte. Då skulle jag sagt nej om hon berättade det. När jag ringde för att säga upp abonnemanget svarade de att jag skulle ha sagt upp avtalet inom 14 dagar enligt regler för telefonförsäljning.Det är förskräckligt hur de ringer upp och lurar människor.Har jag någon rättslig möjlighet att avbryta abonnemanget?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Jag beklagar att du känner dig lurad av företaget som har sålt Omega 3-kapslarna till dig. Förhoppningsvis kommer mitt svar att vara dig till hjälp.

Om jag har förstått dig rätt så undrar du om du kan avbryta abonnemanget i fråga, som bygger på ett avtal som du ingick med X när du var i kontakt med företaget via telefon.

Jag tolkar det du har skrivit som att du blev uppringd av X och att du inte fick möjlighet att bekräfta ert avtal skriftligt – vare sig i pappersform eller på elektronisk väg. Jag utgår även från att ni ingick avtalet efter den 1 september 2018.

Jag kommer att hänvisa till distansavtalslagen (DAL) i mitt svar. Den gäller i ditt fall eftersom du ingick avtalet med X över telefon, vilket gör ert avtal till ett distansavtal (1 kap. 1-2 § DAL).

Avtalet är inte giltigt

Sedan den 1 september 2018 kan du som konsument inte bli bunden av ett avtal över telefon, om du inte har bekräftat i skrift att du vill ingå avtalet. En förutsättning för avtalets ogiltighet är att det var du som blev uppringd av försäljaren, vilket jag som nämnt ovan utgår från att du blev.

Ditt avtal med X är alltså ogiltigt, eftersom X ringde dig och du inte bekräftade avtalet skriftligen efter ert telefonsamtal (2 kap. 3 a § första och tredje stycket DAL).

Därmed är du inte är skyldig att betala för de kapslar som X har skickat till dig (2 kap. 3 a § tredje stycket, andra meningen DAL). Du är inte heller rättsligt bunden till abonnemanget på kapslarna.

Om du redan har betalat något till X har du rätt att få tillbaka pengarna.

Du kan anmäla företaget till Konsumentverket

Företaget X:s invändningar om att du inte har någon ångerrätt saknar betydelse, eftersom ert avtal är ogiltigt. Dock var X skyldigt att informera dig om ångerrätten redan innan ni ingick det ogiltiga avtalet (2 kap. 2 § första stycket, nionde punkten DAL), vilket företaget inte verkar ha gjort enligt vad du har skrivit. X följde alltså inte lagen i kontakten med dig som konsument.

På grund av den uteblivna informationen kan du anmäla X till Konsumentverket, som på så sätt kan uppmärksammas på att X inte följer lagen. Det kan potentiellt förebygga att andra råkar ut för samma sak som du. Du kan läsa mer om hur du gör en sådan anmälan på Konsumentverkets hemsida.

Sammanfattning och råd

Du är inte rättsligt bunden till abonnemanget på Omega 3-kapslarna, eftersom avtalet är ogiltigt till följd av att du inte bekräftade det skriftligen. Därför är du inte skyldig att betala någonting till X. Företaget har också brustit i sin skyldighet att ge dig fullständig information om avtalet, vilket gör att du kan anmäla X till Konsumentverket.

Jag vill råda dig att ta kontakt med en konsumentvägledningstjänst för att få stöd i hur du kan agera till följd av att avtalet med X är ogiltigt. Till exempel kan du vända dig till Hallå Konsument, som går att kontakta på flera olika sätt. Du kan också vända dig till konsumentvägledningen i din kommun, om kommunen har en sådan. På Hallå Konsuments hemsida kan du kolla om det finns konsumentvägledning där du bor.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Du är alltid välkommen att kontakta oss på Lawline om du behöver mer rådgivning – du kan skicka in en ny fråga, ringa till vår telefonrådgivning eller boka en tid hos våra duktiga jurister via hemsidan.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Johanna Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Distansavtal (Internet, telefon m.m.) (149)
2020-07-14 Ångerrätt vid digitalt ingånget avtal om hyra av lokal mellan konsument och näringsidkare
2020-07-07 Hur länge gäller öppet köp och hur länge är presentkort giltiga?
2020-06-30 ångerrätt elavtal
2020-06-29 Ångerrätt avseende distansavtal

Alla besvarade frågor (82779)