Kan säljaren kräva att konsumenten ska stå för returfrakten enligt distansavtalslagen?

2017-03-22 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej,Jag beställde hem ett skal från Fyndiq, till min Macbook air. Tyvärr motsvarade produkten ej min förväntan utifrån infon som fanns på produktsiden. Skalet är alldeles för tungt, då macen viks bakåt eller framåt om skärmen ej har en 90 graders vinkel. Jag vill ha mina pengar tillbaka. Kan säljaren kräva returfrakt?
Jens Ödman |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Inledningsvis, eftersom du beställt via internet blir distansavtalslagen aktuell. Av 2 kap.13 § distansavtalslagen följer att om konsumenten utövar sin ångerrätt, ska konsumenten utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar på egen bekostnad lämna eller sända tillbaka varan till näringsidkaren. Om näringsidkaren har gått med på att stå för kostnaden för återsändande av varan eller inte har gett konsumenten information enligt 2 kap. 2 § första stycket 10 på det sätt som anges i 2 kap. 3 § eller 2 kap. 5 §, ska kostnaden bäras av näringsidkaren.Sammanfattningsvis innebär ovanstående att näringsidkaren kan kräva att du betalar returfrakten, förutsatt att näringsidkaren innan avtalets ingående tydligt har informerat dig om att du som konsument ska stå för eventuell returfrakt. Om du vill utöva din ångerrätt, och således få pengarna du erlagt för varan tillbaka, glöm då inte att detta måste göras genom att sända ett meddelande till näringsidkaren senast 14 dagar efter det att du fått varan i besittning (se härom, 2 kap. 10 § och 2 kap. 12 §). Slutligen, notera att ångerrätten inte gäller för avtal utanför affärslokaler, om det pris som konsumenten sammanlagt ska betala understiger 400 kronor, detta enligt 2 kap. 1 § 3 st. Distansavtalslagen återfinns här! Hoppas du fick klarhet i din fråga! Vänligen,

Avtal ingånget över telefon utan vetskap

2017-02-13 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |HejJag blev häromdagen uppringd av mitt telefonbolag som såg att bindningstiden på mitt abonnemang håller på att löpa ut och frågade om jag ville teckna ett nytt och få en telefon på köpet. Jag avböjde och sa tydligt att jag inte vill sluta avtal över telefon. "okej, då lägger jag på en trogen kund rabatt" sa dom och lade på. När jag gick in och skulle kolla vilket datum bindningstiden löper ut såg jag att jag var bunden ännu ett år. När jag ringde för att fråga hävdar de att jag ingick ett avtal när jag gick med på trogen kund rabatten. Nu undrar jag två saker, har jag verkligen ingått ett avtal? Jag har inte lämnat någon accept. Och även om jag lämnat accept, kan jag då ingå ett avtal med bindningstid om de inte säger någonting om det? Det enda de nämt är att de ska lägga på en rabatt, hur kan jag då gå med på att binda mig till det företaget i ett år?
Victor Åkerfeldt |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline för din fråga.Köp över telefon lyder under relativt stränga regler som syftar till att skydda konsumenten. Det innebär att du i detta fallet kommer kunna ångra köpet utan några påföljder.Till att börja med kan det konstateras att försäljaren har gjort helt fel och att avtalet faktiskt inte ens är giltigt. I 2§ 2 kap (2:2) "Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler" Stadgas en lång lista på den information säljaren måste ge dig som konsument, däribland avtalets löptid och vad som gäller för uppsägande. Detta tycks hen inte har gjort. Villkoren ska dessutom ges "klart och begripligt" - 2:3 ovanstående lagSamtal spelas in vid telefonförsäljning och det kommer alltså vara enkelt för dig att påpeka bristerna i avtalet om du kontaktar företaget.Det enklaste sättet för dig är däremot att använda dig av ångerrätten du har vid köp över telefon.Enligt 2:10, 2:12 lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har du rätt till 14 dagars ångerrätt från den dag då avtalet ingåtts. Du kan alltså kontakta företaget och säga att du ångrar dig, sålänge det är inom 14 dagar från telefonsamtalet så kommer tjänsten att avbrytas.Sammanfattningsvis - Om det ännu inte gått 14 dagar bör du omgående kontakta företaget och hävda din ångerrätt. Om det gått mer än 14 dagar kan du kontakta företaget och hävda att avtalet ingåtts under felaktiga omständigheter. Om företaget inte går med på detta bör du kontakta konsumentombudsmannen för ytterligare hjälp.Med vänliga hälsningar

Ångerrätt avseende specialtillverkade Adidasskor

2017-02-03 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej beställde ett par skor från adidas på internet genom deras designprogram miadidas, de är sena nu och jag har hört någonstans att man får ångra sig inom två veckor stämmer det?
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Aktuella lagrum för konsumentköp på nätet återfinns i konsumentköplagen (KKL) (1990:932) se här och distansavtalslagen (DAL) (2005:59) se här.Du har enligt 2 kap. 10 och 12 §§ DAL en ångerrätt för varor som du köpt på nätet, vilken är aktuell i två veckor framåt från det att du erhållit varan i din besittning. Specialtillverkade skor såsom miadidas konstruerade via deras designprogram på hemsidan faller däremot under ett av de undantagen för ångerrätten som uppställs i 2 kap. 11 § 3 p. DAL. Denna undantagsregel föreskriver att ångerrätten inte avser varor som tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller som fått en tydlig personlig prägel, vilket visserligen har skett eftersom denna vara utgör en specialtillverkad sko utifrån dina anvisningar.Om en vara avlämnas för sent och det inte beror på något förhållande utanför säljarens kontroll, ska dröjsmål på säljarens sida anses föreligga enligt 9 § KKL. En snabb titt på designprogrammet visar att det tar 4-6 veckor att få en specialtillverkad sko från Adidas. Utifrån förutsättningarna i din fråga går emellertid inte att avgöra huruvida varan är sen. Härvid kan tilläggas att det inte heller går att avgöra huruvida dröjsmålet inte beror på något förhållande utanför säljarens kontroll. Det som däremot går att konstatera är att du har rätt att kräva att säljaren fullgör köpet, se 12 § KKL. Skulle säljaren ändå inte avlämna varan inom skälig tid efter att du framställt ditt krav, har du rätt att häva köpet enligt 13 § tredje stycket KKL. Inkluderar du en tilläggstid i ditt krav inom vilken du vill ha skorna levererade och det inte är oskäligt kort får du också häva köpet enligt 13 § andra stycket KKL om säljaren inte levererar skorna inom denna tid.Rätten till skadestånd vid dröjsmål förutsätter att du som konsument lidit en skada på grund av säljarens dröjsmål. Ingen skada bedöms vara aktuell i ditt fall, varför skadeståndskrav är uteslutet.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Ångerrätt vid telefonförsäljning av tidningsabonnemang

2016-12-17 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |jag blev erbjuden ett abonnemang på min lokaltidning per telefon som jag gick med på men har ångrat mig sen, är det bindande trots inga påskrifter elle ingen angiven autogirotjänst.
Ahmet Ercin | HejTack för att du vänder dig till LawlineGrundregeln inom svensk avtalsrätt är att pacta sunt servanda (avtal ska hållas). Detta gäller oavsett om avtalet är muntligt eller skriftligt. Du har alltså ingått ett avtal om abonnemang på lokaltidningen.Eftersom avtalet slutits via telefon och säljaren är näringsidkare samt du är konsument innebär det att lagen om distansavtal och avtal utan affärslokaler (distansavtalslagen) aktualiseras. Du har enligt 2 kap. 10 § första stycket distansavtalslagen en 14 dagars ångerrätt. Ångerrättsfristen räknas enligt 2 kap. 12 § första stycket distansavtalslagen från och med den dagen du får din första tidning hemskickad. Min rekommendation är att du inte bryter förseglingen av eventuell utskickad tidning och snarast möjligt meddelar säljaren att du avser att bruka din ångerrätt.Hoppas du fick svar på din frågaMvh

Rätt att kräva ut ljudinspelning från telefonförsäljare?

2017-02-17 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Har jag rätt att ta del av inspelade telefonsamtal?Bakgrunden är att en telefonsäljare spelat in samtal mellan denne och mig. Jag fick i efterhand veta att inspelning skett. Nu har jag bett att få ta del av ljudfilerna. Är detta något jag kan kräva?Finns det några krav på det aktuella företaget att arkivera inspelade samtal?Hälsningar
Jonas P. Lind |Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.Rätt att kräva ut ljudinspelningen?Det korta svaret är helt enkelt att du inte har rätt att få ut den inspelningen. Privata företag har ingen upplysningsplikt mot kunder. En offentlighetsprincip finns mot myndigheter. Mot privata företag finns det inte ett liknande behov av skydd och därför finns inget krav på att bolaget ska lämna ut ljudfiler till dig. Måste företaget arkivera ljudinspelningar?Det finns inte några som helst krav på att företaget skall arkivera inspelningen. Anledningen till att de gör det är dock för att det är deras bevis för att ett avtal föreligger om företaget och kunden senare börjar bråka om avtalet. Det finns inte några juridiska problem för bolaget att spela in samtalet, det är fritt fram att spela in samtal man själv deltar i. Eventuellt kan problem uppkomma genom personuppgiftslagen o.s.v. men det är rent spekulativt och lite långsökt här eftersom inspelningen berör personuppgifter. Så länge företaget bara har de personuppgifter de behöver för avtalet så är det inte något problem. Har du aldrig slutit avtal med företaget?Om anledningen till att du försöker få ut ljudinspelningen är att du inte anser att ett avtal inte föreligger så kan du välja att helt enkelt inte betala det som företaget kräver. Det är då kronofogde eller domstol som kommer behöva ta ställning till om inspelningen är giltig eller inte. (Om det handlar om ett bolag som du aldrig pratat med så kommer de antagligen inte ta det så långt eftersom de då inte har några bevis alls och därför bara ådrar sig kostnader genom att blanda in kronofogde eller domstol).I det långa loppet så medför det inga problem att de har inspelningen egentligen, eller att de inte delar med sig av den till dig. För att kunna kräva dig på pengar med hjälp av domstol eller kronofogde så behöver de till slut dela med sig av ljudinspelningen ändå. Men det är enbart för att bevisa att avtalet finns. Annars har de helt enkelt inget bevis alls. Har de ingen ljudfil kan de därför inte kräva dig för då kommer kronofogde eller domstol konstatera att någon fordran inte finns emot dig. Du kan därför välja att inte betala. Det är företaget som ska bevisa att ni har ett avtal för att få betalt. Du behöver inte bevisa någonting.Med vänliga hälsningar,

Risken för varan återsändande vid distansavtalsköp

2017-02-06 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Jag är involverad i en e-handel som bland annat säljer äktahårsperuker. Dessa kostar från 2000 kr och uppåt. Vi skickar alltid dessa Rekommenderat för att ha spårbarhet och för att verifiera att varan kommit fram. Köparen har förstås sedvanlig ångerrätt. I detta fall har en köpare ångrat sitt 2.500 kronorsköp och säger sig ha returnerat varan. Den har dock inte kommit tillbaka till oss, avsändaren. Och köparen skickade varan som vanlig post, ej rekommenderat eller spårbart. Men trots att varan försvunnit kräver köparen tillbaka sina pengar. Har köparen rätt till det?
Philip Söderberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av systematiken i lagstiftningen följer att det är konsumenten som står risken för varans återlämnande, ni är alltså inte skyldiga att betala tillbaka förrän varan emottagits från konsumenten.Enligt 2:13 DAL ska konsumenten återsända varan inom 14 dagar på egen bekostnad, om inte ni som näringsidkare åtagit er att hämta varan (se st. 2). Huvudregeln för återbetalningen är enligt 2:14 att den ska ske skyndsamt och senast 14 dagar efter att konsumenten meddelade utnyttjandet av sin ångerrätt. Enligt 2:14 st. 2 framgår dock undantaget att, vid köp av varor, återbetalning inte behöver ske förrän näringsidkaren mottagit varan från konsumenten. Har näringsidkaren åtagit sig att hämta varan gäller dock huvudregeln om att betalning ska ske senast 14 dagar från att konsumenten meddelade utnyttjandet av sin ångerrätt (så har inte skett i fallet vad jag förstår).Behöver du ytterligare stöd och råd är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Ångerrätt efter använd tjänst

2017-01-31 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej!Vi har en fråga angående ångerrätt.Om en konsument hör av sig till företaget för att nyttja sin ångerrätt efter beställd tjänst, och man istället kommer överens med denne om att korrigera avtalet så att denne får ett annat upplägg, och sedan nyttjar sagda avtal/tjänst. Har konsumenten efter 7 månader rätten att ångra sig, trots användande av tjänsten?Information om ångerrätt har inte getts ut, men påverkar utnyttjandet av tjänsten detta?Tack på förhand,
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Aktuella regler återfinns i distansavtalslagen (DAL) (2005:59) se här.För att en konsument vid distansavtal ska kunna utnyttja sin ångerrätt krävs att tidsfristen för ångerrätten ej utgått. Ångerrätt för tjänster är aktuell i 14 dagar efter det att konsumenten ingått distansavtalet. En konsument har efter sju månader således ingen ångerrätt vad gäller distansavtal. Se 2 kap. 12 samt 13 §§ första styckena DAL.En konsument kan i vissa fall förverka sina möjligheter att åberopa ångerrätten. Ångerrätten gäller enligt 2 kap. 11 § DAL inte för avtal som avser en tjänst som har fullgjorts. Detta förutsätter enligt regeln att konsumenten samtyckt till att tjänsten påbörjas och att ångerrätten då anses ha blivit förverkad. Konsumenten och företaget har som jag förstått det varit införstådda på att fullgöra avtalet genom att bl.a. ha korrigerat detta och sedan påbörjat och nyttjat den avtalade tjänsten.Företaget behöver härvid inte iaktta konsumentens ångerrätt eftersom en sådan rätt inte bedöms vara aktuell.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Distansavtals uppkomst och betalningsskyldighet

2016-11-28 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |om jag tagit kontakt med en online tjänst och påbörjat en tjänst men utan att skrivit under eller accepterat något avtal och inte heller betalat fakturan, måste jag betala fakturan eller kan jag avbryta denne utan att bli återbetalningsskyldig?
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att kunna ge ett säkert svar på en sån här fråga måste hänsyn tas till alla omständigheter i det enskilda fallet och det blir därför svårt att säga något definitivt om din betalningsskyldighet. Avgörande är frågorna om huruvida det har ingåtts ett avtal i rättslig mening eller inte och – med förutsättning att det har ingåtts ett avtal – finns möjlighet att ångra avtalet eller få det jämkat. Jag utgår från att du har påbörjat tjänsten privat som konsument och hänvisar därför till lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DistAvtL) samt avtalslagen (AvtL). Jag kommer redogöra övergripande för de regler som ger ledning i frågorna och vad det kan få för konsekvenser. Sist i svaret hittar du en kortare sammanfattning och råd på vad du kan göra.Har avtal ingåtts?Som utgångspunkt har ett avtal ingåtts när två parter ger uttryck för en samstämmig vilja genom ett anbud och en accept (AvtL 1 §). Exakt hur ett anbud och en accept lämnas och hur de utformas regleras inte i lag och ett avtal kan därför uppkomma på väldigt många sätt. I princip räcker det att ett företag på en hemsida lämnar uppgifter om och erbjudande att köpa en viss tjänst och att en kund tackar ja till erbjudandet på något sätt samt godkänner köpevillkor. Det kan i princip ske genom att klicka i en ruta för godkännande av villkor eller någon annan enkel åtgärd. Avtal om onlinetjänster sluts typiskt sätt genom att uppge kontaktinformation och genom ett tryck godkänna villkor för tjänsten som ofta finns att läsa via en länk. Det är i vissa fall inte helt enkelt att uppfatta att man faktiskt godkänner ett sådant avtal, men ett giltigt avtal kan likväl komma till stånd. Om ett distansavtal sluts på en webbplats blir en konsument bunden av en beställning som leder till betalningsskyldighet endast om betalningsskyldigheten klargjordes innan beställningen och konsumenten uttryckligen åtagit sig förpliktelsen (DistAvtL 2:9).Avtalets giltighet måste bedömas utifrån om och hur tydligt parternas villkor och godkännande har kommit till uttryck. Om ett avtal inte har kommit till stånd, så finns inte någon plikt att betala. Har ett avtal faktiskt kommit till stånd, så måste en konsument betala den tjänst som konsumenten enligt avtalet ska få.Ångerrätt och jämkningsmöjligheter vid avtalOm ett avtal har ingåtts, så har konsumenter som huvudregel en ångerrätt på 14 dagar från dagen då avtalet om tjänsten sluts. Inom 14 dagar kan konsumenten kontakta motparten och meddela att hen vill göra gällande sin ångerrätt (DistAvtL 2:10 och 2:12). När en konsument gör gällande sin ångerrätt ska avtalet som utgångspunkt bortses från och parterna behöver inte längre tillhandahålla tjänster eller betala i enlighet med avtalet. Den här rätten kan dock avtalas bort vid köp av exempelvis onlinetjänster (DistAvtL 2:11) och konsumenten kan i sådana fall inte längre göra ångerrätten gällande.Ett avtal kan jämkas eller helt lämnas utan avseende om det på något sätt är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheter när det ingicks eller omständigheter som uppkommit senare. Detta betyder att till exempel ett orimligt högt pris, otydliga avtalsvillkor eller undanhållande av viss information innan ett avtal sluts kan göra att en domstol bedömer att ett avtal inte ska anses giltigt (AvtL 36 §). Just när det gäller avtal med konsumenter på distans har näringsidkaren en långtgående skyldighet att ge tydlig information om sådant som avtalets omfattning, priser, ångerrätt m.m. Om en näringsidkare inte fullgör den här plikten och konsumenten på grund av detta ingår ett avtal som denne annars inte skulle ha ingått, så bör det finns grund för att kunna jämka eller helt bortse från avtalet och på så sätt begränsa eller bortse från betalningsskyldigheten.Tvist om avtal, jämkning och betalningOm du väljer att inte betala din faktura utan att vidta några andra åtgärder, så kommer du få betalningspåminnelser och förr eller senare få meddelande från kronofogden. Du ges då möjlighet att invända betalningsskyldigheten på grunden att du inte har ingått ett avtal. Detta kommer leda till en rättsprocess där du måste kunna bevisa att ett avtal inte har ingåtts. Om du inte kan visa detta kommer du bli skyldig att betala fakturan samt processkostnader och avgifter för dröjsmål.Du kan själv väcka talan hos domstol innan det har gått så långt. Du kan då av domstol få fastställt att avtalet inte är giltigt och att du inte är betalningsskyldig. Du kan också föra talan om att ett avtal har kommit till stånd, men bör jämkas på grund av att det är oskäligt. Det här kräver dock att du driver processen i domstol. Utfallet av en sådan talan blir helt beroende på bevisläget och risken att förlora och förlora både pengar och tid på processen bör noga vägas mot intresset av att undgå betalningsansvaret.SammanfattningFör att ett avtal ska anses ha uppkommit måste två parter på något sätt ha gett uttryck för en gemensam viljeförklaring. Om detta inte har skett kan inte någon part bli betalningsskyldig. Ibland är avtal – särskilt avtal som sluts online – inte helt klara och det kan vara svårt att förstå avtalets omfattning. Även om ett avtal har ingåtts, så finns det i vissa fall en ångerrätt och det finns också möjlighet att få avtalet jämkat. Att vägra betala kommer till slut leda till en tvist om betalningsskyldigheten och det leder i värsta fall till höga processkostnader och kostnader för betalningsdröjsmål. Om den betalningsskyldige vill få ett avtal ogiltigförklarat eller jämkat måste hen själv gå till domstol och driva en process, vilket också kan leda till höga processkostnader och ta mycket tid. Det är alltså viktigt att väga fördelar med driva frågan och på så sätt i bästa fall slippa betalningsskyldigheten mot de risker för höga kostnader och tidsspillan som kan komma av agerandet.Slutliga rådEftersom jag inte kan ta ställning till om det föreligger ett avtal eller om ett avtal skulle kunna jämkas i detta fall, så kommer jag ge dig några allmänna råd för hur du kan agera. Om det inte har gått 14 dagar sedan det eventuella avtalet ingicks, så bör du kontakta leverantören av tjänsten och uppge att du först och främst inte anser dig ha gått med på ett avtal och i andra hand vill göra gällande din ångerrätt. Även om det har gått 14 dagar eller om de skulle hävda att du har avtalat bort din ångerrätt, så råder jag dig att prata med leverantören och förklara din inställning och i vart fall begära att få säga upp avtalet, så att du inte får några fler fakturor för en fortsatt tjänst.Om du inte når någon framgång i kontakten med leverantören, så kan du ta kontakt med konsumentverket eller konsumentrådgivningen inom din kommun. Du kan hitta information och kontaktuppgifter här. De kan dels ge svar på frågor om dina avtalsvillkor, hur avtal ingicks och hur du kan gå vidare med frågan.Om det rör sig om en större summa kan det kännas värdefullt att lägga ner mer tid och pengar på att driva saken, vilket blir lättare att göra med mer kvalificerad juridisk hjälp. Du kan boka personlig rådgivning med Lawline här.Om tjänsten som du påbörjat inte är legitim och du misstänker att det rör sig om någon form av bluffaktura, så är det dessutom motiverat att göra en anmälan hos polisen. Du hittar kontaktuppgifter till polisen här.Jag hoppas att du med den här informationen och de här olika tillvägagångssätten kan gå vidare med och hitta en lösning på problemet.Vänliga hälsningar,