Gäller ångerrätten vid förnyelse av försäkring?

FRÅGA
Undrar om man vid en löpande försäkring(bil) där ett nytt avtalsår börjat (i detta fall 18/3) har ångerrätt?Försäkringen har funnits i samma bolag sedan bilens inköp.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag att utgå från att du är en privatperson som handlar för egen räkning, och därmed anses vara en konsument. Försäkringsbolaget som du har tecknat bilförsäkringen hos är en näringsidkare som handlar för ändamål som har samband med sin näringsverksamhet. Jag kommer dessutom att utgå från att du tecknat avtalet på distans, antingen via telefon eller internet, varpå i Lag (2009:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DAL) blir tillämplig.

I detta fall är lagens tredje kapitel tillämpligt, då det bland annat ska tillämpas på distansavtal om försäkring (3 kap. 1 § DAL).
Av 3 kap. 7 § DAL framgår att konsumenten har rätt till 14 dagars ångerrätt. Ångerfristen börjar löpa den dag då avtalet ingås (3 kap. 8 § DAL).
Av din fråga framgår att det rör sig om en förnyelse och inte en nytecknad försäkring. Dessvärre gäller inte ångerrätten vid denna typ av situation. Ångerrätten började löpa vid det tillfälle du tecknade bilförsäkringen och har och således passerat.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Aksinja Rönnlund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Distansavtal (Internet, telefon m.m.) (120)
2019-05-24 Kan företag kräva fullföljande av köp vid distansavtal?
2019-05-05 Har man ångerrätt på presentkort köpt online?
2019-04-25 Ångra elavtal på grund av att avtalet inte stämde överens med vad företaget sa
2019-04-17 Bredbandsabonnemang för dyrt. Försutten ångerrätt. Finns det någon lösning?

Alla besvarade frågor (69970)