Avtal vid internetauktion

2019-11-04 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej.Mitt namn är Bo H------n och jag har några frågor om vad som gäller ev. avtalsbrott i auktionen nedan.Jag lade in ett maxbud på ca. 24000:- i en auktion på tradera och vann auktionen för 16055:- vid utgångstiden, 2019-10-28 kl. 05.17.Jag fick den senare under dagen ett sms från säljaren där han svarar: "Hej Bosse. Jag kan tyvärr inte sälja motorn till dig. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt för allt besvär. Du får gärna ringa mig om du vill."Jag ringde upp honom och frågade vad han menade med detta och han hävdar då att han missat att sätta ett reservationspris, vilket enligt honom skulle innebära att då jag inte nått upp till det pris han tänkt sig, så fick jag inte köpa motorn.Då vi efter ytterligare en liten stund inte kan komma överens, säger jag att jag kommer att kontakta tradera och han meddelar att han försökt, men inte kunnat nå dem.När jag sedan talar med traderas support (0771392000) så ställer de sig helt på min sida och att säljaren förbundit sig att säkerställa att alla villkor som ska gälla i auktionen finns med där, vilket de även meddelar säljaren via e-post.Då detta gäller mellan privatpersoner, kunde varken konsumentverket eller kommunens vägledare hjälpa mig, så jag hoppas att jag här kan få svar på om detta är ett avtalsbrott eller ej. Jag kan såklart komplettera med fler detaljer om det behövs.
Adam Novak |Hej!Tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga.Din fråga rör dels huruvida avtal har ingåtts i och med auktionens avslutande, dels om ett avtalsbrott har skett.Avtal har ingåttsDet har ingåtts ett avtal, eftersom du har uppfattat ett anbud som du har accepterat. Detaljerna har befästs i praxis från bland annat Högsta domstolen, men även i den juridiska facklitteraturen. 1.Man är ansvarig för anbud man har avgivit även om det inte varit ens avsikt att göra det. De är giltiga och kan accepteras. Deras utformning går inte att ändra på när de väl ingåtts utan motpartens godkännande. Då gör man ett nytt avtal om ändring av det gamla(Adlercreutz, Gorton, Avtalsrätt I (13 u. 2011)).2.Man ingår avtal när man vinner en auktion. När "klubban faller" ingås ett avtal, även på internet (NJA 2016 s. 1195). Detta förutsätter att reglerna för auktionsförfarandet inte har uttryckligen sagt något annat. Avtalets utformningAvtalets utformning utgör ett färdigt anbud enl. Traderas regler skriver du i din fråga, vilket innebär att han har förbundit sig att svara för sin skrivelse. Det har alltså ingåtts ett avtal så som han har skrivit. Du kan hålla fast vid avtalet och stämma din motpart för att tvinga honom till den prestation som han har, förvisso av försumlighet, förbundit sig.Om du har fler frågor är vi alltid tillgängliga att ställa frågor tillMed vänlig hälsning

Krävs det en accept för ett bindande avtal?

2019-10-23 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej, om jag som privatperson får en katalog från ett företag med ett erbjudande om att köpa en soffa för 15 000kr men jag bara vill betala 12000kr för soffan. Kan företaget bli bundet genom underlåtelse när jag skickar in ett köpeanbud på 12000kr för soffan, då de inte svarar på mitt anbud?
Axel Helgesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt avtalslagen så krävs som utgångspunkt ett anbud och en accept för att ett avtal ska bli bindande (1 § avtalslagen 1 stycket). I vissa undantagssituationer kan en så kallad "tyst accept" bli bindande. En tyst accept är när man, som företaget i din fråga, inte ger något svar alls på ett anbud. Detta är dock inte en sådan undantagssituation, vilket innebär att företaget måste meddela dig att de accepterar ditt anbud för att ett bindande avtal ska komma till stånd. Företaget är alltså inte bundet av ditt anbud.Hoppas detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar

Att ångra ett accepterat anbud är bägge parterna är överens

2019-07-30 i Anbud och accept
FRÅGA |Om man har accepterat ett anbud, vad gäller då om man ångrar sig och anbudsgivaren skriver att det är okej?
|Hej!Den som accepterar ett anbud är regelmässigt också bunden av detta. Men att en anbud har accepterats hindrar inte parterna till överenskommelsen från att i ett senare skede komma överens om någonting annat. Den svenska avtalslagen bygger på principen om den gemensamma partsviljan. Detta betyder att så länge parterna är överens så får dom som utgångspunkt gå in och ut ur avtal precis hur dom vill. Om du ångrar ett anbud och anbudsgivaren accepterar detta så ersätter denna nya överenskommelsen den gamla i enlighet med den tidigare nämnda principen. Med andra ord är ni ej längre bundna till varandra.Med vänliga hälsningar

Muntliga avtal

2019-07-28 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej,Jag köpte ett gymkort i veckan på en av deras anläggningar men skrev aldrig på något avtal (de glömde att ge mig det). Så nu har de bara dragit pengarna från mitt konto. Jag gick förbi dem för att ångra mitt köp men de sa att det inte gick (dock ville de förstås att jag snabbt skulle skriva på avtalet - vilket jag inte gjorde).Har jag rätt att ångra mitt köp iom att inget avtal är påskrivet?Varma hälsningar
Carl Jansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om du är bunden till gymkortet även om avtal inte skrivits under. För att besvara din fråga kommer jag utgå från två principer som har etablerats inom juridiken vad gäller bundenhet av avtal. För det första är ett muntligt avtal lika bindande som ett skriftligt, såvida det inte rör sig om ett köp som omfattas av formkrav (ex. köp av hus). Du som köpare är alltså bunden av ditt köp trots att du inte skrivit på avtalet, så länge du fick all information och sedan slutförde köpet genom betalning. En tolkning av din betalning är ju att du trots allt ville gå vidare med köpet. Muntliga avtal är lika bindande som skriftliga, men det är svårt att ur bevissynpunkt hävda att någon är bunden av ett avtal om det inte finns bevis för detta. Man brukar prata om att det krävs anbud och accept för att bundenhet ska uppstå. När du betalar för gymkortet skulle detta kunna klassas som en accept av villkoren (såsom kostnad, öppettider etc.). Hoppas du fick svar på din fråga!

Hur ingås ett avtal?

2019-10-30 i Anbud och accept
FRÅGA |En fortum försäljare haffade mig på stan och jag gav honom mitt telefonnummer för att få en matbutiks check på 300 kr och han pitchade om att byta elleverantör. Jag gav inget muntligt eller skriftligt medgivande överhuvudtaget utan sa att jag skulle gå hem och fundera på det. Har jag ändå gett mitt medgivande genom att ge ut mitt telefonnummer? Kan han nu byta min elleverantör eller göra något annat?
Alexander Hedblom |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige tillämpas löftesprincipen vilket innebär att ett anbud som du gör är bindande för dig under en viss tid. Om motparten accepterar ditt anbud inom betänketiden uppstår ett bindande avtal. Många avtal ingås också muntligen och för de allra flesta avtalstyper går det utmärkt.Med detta sagt är min bedömning av din situation att du sagt att du ska gå hem och fundera på det inte är att anse som en giltig accept i lagens mening även om säljaren tycks ha gett ett legitimt anbud. Jag rekommenderar att du hör av dig till säljaren eller en ansvarig på Fortum och för säkerhets skull.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Ingår man ett avtal om man väljer att inte svara?

2019-10-14 i Anbud och accept
FRÅGA |Om en person riktar sig till 31 personer och säger till de, att om ni inte vill vara med och åka studentflak så måste ni säga nej till mig senast kl 23:59 ikväll. Om man aldrig någonsin i denna process har sagt att man vill åka studentflak eller liknande och inte heller har accepterat det jag förmodar är ett anbud ovan?, har man ändå ingått ett avtal? För 3 dagar efter sa jag att jag inte vill åka studentflak och därav inte tänker betala de pengar denne person vill ha. Har vi ingått ett avtal? Eller har jag rätt att göra så?
Ebba Alkehag |Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar att din fråga gäller om du är skyldig att betala priset för att åka med på studentflaket då du inte meddelade personen innan den avsagda tiden att du inte ville detta. För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av Avtalslagen och hur man i allmänhet ser på avtalsbildning. För att ett avtal som huvudregel ska anses vara giltigt krävs det att någon ger ett anbud om någonting som en annan part sedan accepterar (1 § Avtalslagen). Detta kallas anbud-acceptmodellen. Som exempel för att enklare förstå denna modell är att man ger anbud om man att man vill betala 100 kr för en bil som ligger ute till försäljning och säljaren sedan accepterar detta anbud genom att säga att man säljer bilen för det priset. Då har ett avtal mellan säljaren och köparen ingåtts. I ditt fall ser jag det som att personen du berättar om har gett en typ av anbud men att du sedan väljer att förhålla dig passiv genom att inte svara personen. Passivitet (att inte svara någonting alls) anses i vissa fall inom avtalsrätten ses som något som kan binda en part vid avtalet i alla fall. Dessa undantag handlar dock om situationer där det exempel har lämnats ett anbud, där personen som accepterar anbudet lägger till någon litet (så kallad oren accept). Om den första anbudsgivaren då väljer att förhålla sig passiv blir denna bunden av avtalet.I ditt fall har du inte avlagt något motanbud till personen som du pratar om. Hen har bara uttryckt en form av "önskan" – denne vill att personer som inte ska åka med på flaket ska säga detta. Någon plikt hos dig att svara på detta föreligger alltså inte. Att du väljer att meddela 3 dagar senare att du inte vill åka med är ingenting som påverkar slutsatsen i detta utan ska enbart ses som att du gjorde ett val att meddela detta och alltså ingenting du hade behövt göra.Slutsatsen blir kortfattat att nej, du har inte ingått något avtal och kommer inte att behöva betala priset för studentflaket utan du har agerat på ett sätt som är helt okej.Hoppas att detta gjorde det lite klarare för dig! Hoppas du får en kul framtida student.Ha det så bra! Mvh

Behöver man skriva avtal när inneboende flyttar in hos en?

2019-07-29 i Anbud och accept
FRÅGA |HejBehöver jag skriva något avtal, då min gamla far flyttar in i min villa som jag äger till 100 %. Jag har även 3 barn, som är skrivna hos mig. Syftet är att jag tar hand om min far, men jag har även ett fulltidsarbete. Min far kommer betala för mat och delade räkningar under 4000 kr.
Linn Lindelöf |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Din fråga är av avtalsrättslig karaktär och regleras bl.a. i lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL). Muntliga avtalMuntliga avtal är precis lika giltiga som skriftliga avtal. För att ett avtal ska bli giltigt krävs nämligen ett anbud och att någon accepterar detta (1 § AvtL). Ert muntliga avtal om att din far ska betala vissa räkningar är alltså giltigt. Problemet med muntliga avtal är att det är svårt att bevisa att de existerar, om det nu skulle bli något problem. Ur en bevissynpunkt är det därför bra att ha ett skriftligt avtal om det skulle bli problem i framtiden. Kort sagt: du behöver inte skriva ett avtal, men det kan vara bra att göra det om det skulle uppstå problem i framtiden. Hoppas detta var till hjälp för dig.

Avtalsbundenhet och fullgörelse

2019-07-23 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej!Nyligen så lade jag ut en annons på blocket där jag ville sälja min säng. Efter ett tag så hörde ett par av sig till mig och lade ett bud på 14 000 kronor. Jag antog anbudet och vi bestämde att dem skulle komma nu under veckan och hämta sängen. Samma dag som paret skulle komma och hämta sängen får jag ett meddelande av paret där dem skriver att ''efter att ha dubbelkollat så är medium max 85kg istället för 95 så vi måste hoppa detta. Beklagar...'' Jag undrar nu om jag har rätt att kräva att paret ska fullfölja köpet samt om avtalsbundenhet har uppkommit?
Jesper Eng |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Avtal sluts enligt anbud-acceptmodellen. Någon kommer med ett anbud, vilket paret som vill köpa din säng har gjort. Detta anbud besvaras med en accept, vilket du har lämnat. Det framgår av 1 § avtalslagen att sådana anbud och accepter är bindande för parterna, om ingen av paragraferna 2–9 i samma lag är tillämpliga. Exempelvis gäller inte din accept av deras anbud på 14 000 kr om du svarar med att du bara accepterar det priset om de själva ombesörjer transporten av sängen, eller något i den stilen. Jag kan dock inte utläsa ur din text att någon sådan situation skulle vara för handen, utan kan bara utgå ifrån att anbudet accepteras såsom de avgett det. I sådana fall följer det av 1 § och av principen om att avtal ska hållas att avtalsbundenhet mycket riktigt har uppkommit. Det framgår vidare av 51 § och 52 § köplagen att du får kräva att paret fullföljer köpet. Märk dock att det finns ett undantag från den rätten i 53 § köplagen, men jag kan inte se att undantaget skulle vara tillämpligt i detta fall (det ska mycket till). Jag rekommenderar att du snarast meddelar paret om dina intentioner.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!