Har avtal uppkommit? - Fråga om anbud och accept

2020-03-19 i Anbud och accept
FRÅGA
Jag undrar,när jag och min ex fru va tillsammans så hade vi hennes pappas bil, han betalade bensinen osv och när vi kunde så skickade vi pengar varje månad mellan 500-1500kr tillbaka till honom , ibland kunde vi inte skicka.Men min fråga är :Kan han kräva tillbaka pengar rent lagmässigt, för han har aldrig sagt rakt ut att det är ett lån av något slag, och vi har varken skrivit något kontrakt på att pengar han har skickat har varit ett lån , varken skriftligt eller muntligt
SVAR

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Avtalsfrihet

I Sverige råder avtalsfrihet. Avtalsfriheten kan sägas innefatta tre delar: (1) rätt att välja avtalspart, (2) rätt att välja avtalsinnehåll och (3) rätt att avstå från att ingå avtal. Det finns dock vissa begränsningar till avtalsfriheten i till exempel konsumentförhållanden, men några sådana begränsningar är inte aktuella i ditt fall. Avtalsfriheten innebär alltså att du (och din motpart) får välja om du vill ingå avtal, när du vill ingå avtal, med vem du vill ingå avtal och vad du vill avtalet ska innehålla.

Finns det något avtal i ditt fall?

Det är avtalet som grundar ett rättsförhållande mellan två parter, vilket ofta innebär både rättigheter och skyldigheter för båda parterna. Frågan i ditt fall är om det kan anses finnas ett avtal som säger att du/ni är skyldiga att betala tillbaka de bensinpengar som din före detta frus pappa betalade. En grundläggande regel i svensk avtalsrätt är att ett avtal förutsätter ett anbud och en accept. Om det inte har funnits något konkret anbud där det framgick att din före detta frus pappa skulle betala bensin i utbyte mot att dessa pengar betalades tillbaka av dig vid ett senare tillfälle, och om du inte har accepterat något sådant anbud, har jag svårt att se att ett avtal ingåtts. Precis som du skriver har det aldrig nämnts någonting om att det skulle vara ett lån som skulle betalas tillbaka, och då finns det inte något anbud som hade kunnat accepteras.

Eftersom det inte finns något avtal mellan dig, din före detta fru och hennes pappa som säger att du/din före detta fru ska betala tillbaka bensinpengarna så har det rent avtalsrättsligt inte uppkommit några skyldigheter för dig/din före detta fru, och därför kan han inte kräva tillbaka pengarna.

Med vänliga hälsningar,

Jonathan Lengyel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (353)
2022-01-19 Meddelanderisken vid reklamation vid sen accept
2021-12-23 Ramavtal med SOW
2021-12-03 Kan man ingå avtal med en kund genom SMS?
2021-11-30 Finns bindande avtal fastän man inte uttryckligen sagt "ja"?

Alla besvarade frågor (98671)