Anbud, Accept och Utbud

Hej!

Ärendet gäller en affär mellan två privatpersoner via blocket.

Om säljaren gett köparen en "deadline" att genomföra köpet men att tiden har passerat. Har säljaren rätt att häva "avtalet" då?

Och om säljaren sagt till flera personer att de får köpa. Vad gäller då? Förste man som genomför köpet eller hur funkar det?

Med vänlig hälsning,

Daniel

Lawline svarar

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga! Det är oklart i din första fråga huruvida du menar ifall säljaren har rätt att häva ett redan upprättat köpeavtal på grund av att köparen inte har genomfört köpet, eller ifall du menar att köparen inte har svarat inom den tidsfrist som säljaren har gett köparen, dvs. den tid som köparen har på sig att bestämma sig om man vill ingå ett köpeavtal eller ej. Jag kommer att redogöra får båda scenarion i svaret nedan. Slutligen kommer jag även svara på din fundering gällande de fall där köparen har sagt till flera personer att de får köpa, huruvida "först till kvarn" gäller i sådana fall.

Scenario 1: Om ett köpeavtal redan har upprättats

I det förstnämnda scenariot utgår jag ifrån att varan är lös egendom (exempelvis en bil, TV, bok etc.). I sådana fall är det köplagen (KöpL) som ska tillämpas då båda parterna är privatpersoner (1 och 4 § KöpL). Detta antagande görs då de allra flesta affärer som sker via Blocket, sidan du nämnde i din fråga, är just om lös egendom.

Köplagens bestämmelser är dispositiva (3 § KöpL) vilket innebär att man i första hand tittar på vad avtalet mellan köparen och säljaren har att säga. Om det nu stadgas i köpeavtalet att säljaren har rätt att häva köpet om inte köparen genomför köpet inom X antal dagar, så är det alltså detta som gäller. Det är dock oklart utifrån den information som du har angett i din fråga ifall både säljaren och köparen under köpeavtalets ingående har kommit överens om att "deadline" innebär att säljaren har rätt att häva avtalet. Jag kan dessvärre inte vidareutveckla detta scenario utifrån den information som jag har fått.

Scenario 2: Innan ett köpeavtal har upprättats

I det andra scenariot rör det sig om anbud och utbud mellan en köpare och en säljare. Alltså är det lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, även kallad för avtalslagen (AvtL) som ska tillämpas.

I Sverige gäller löftesprincipen när det kommer till avtalsslutande. Vad den innebär är att den som avger ett anbud är bunden av anbudet och på motsvarande sätt är den som avger en accept bunden av accepten (1 § första stycket AvtL).

Betänketiden som en säljare ger till en köpare kallas i svensk avtalsrätt för acceptfrist. I första hand utgår man alltså från den acceptfrist som anbudsgivaren (säljaren i detta fall) har bestämt (2 § första stycket AvtL).

Har säljaren exempelvis i ett mejl den 1 mars angett att "jag vill ha ett svar senast den 10 mars" så ska svaret från köparen komma säljaren till handa senast den 10 mars. Vad "till handa" innebär är att svaret ska vara tillgängligt hos köparen senast den 10 mars. Om vi fortsätter med exemplet ovan så ska ett mejl innehållandes ett svar från köparen vara i säljarens inkorg i e-postlådan senast den 10 mars. Det är inget krav på att säljaren ska ha läst brevet, utan bara att det finns tillgängligt för säljaren inom den angivna tiden. Har köparen i sitt svar accepterat anbudet så har alltså ett bindande avtal upprättats.

När säljaren uppmanar flera personer att lägga anbud

När en privatperson lägger ut en säljmarknad på internet (såsom Blocket) utgör annonsen i sig inte ett anbud utan istället är det att betrakta som ett utbud (9 § AvtL). Vad detta innebär är att den som lägger upp annonsen "uppmuntrar" personer att avge ett anbud för varan, men annonsen binder alltså inte säljaren juridiskt sett.

Däremot har säljaren en svarsplikt när någon avger ett anbud för varan. Säljaren har alltså här en frihet att välja mellan de personer som lagt ett anbud på varan för fortsatt förhandling och eventuellt ingående av köpeavtal, men i vart fall måste säljaren svara nej till de anbud hen inte är intresserad av. Detta för att slippa bli "passivt bunden" av anbuden. Detta ska göras utan oskäligt uppehåll.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan

Med vänliga hälsningar,
Adam RajabRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Anbud och accept? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”