Acceptfrist

2020-03-29 i Anbud och accept
FRÅGA
För en månad sedan fick jag ett mycket attraktivt erbjudande från en bokklubb. I brevet stod det att jag skulle svara inom 10 dagar. Jag fick brevet den 10 mars och skickade in mitt svar den 17 mars att jag ville ta del av erbjudandet. Efter ett par dagar får jag ett svar från bokklubben att mitt brev inkommit för sent och att jag inte får ta del av erbjudandet. Erbjudandet var i och för sig daterat 5 mars i brevhuvudet. Vilket datum är det som gäller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor som rör avtals ingående regleras i avtalslagen (AvtL).

Ett avtal utgörs av ett anbud och en accept. I ditt fall är det tydligt att ett anbud föreligger, frågan är huruvida du accepterat anbudet i rätt tid. I svensk rätt är anbud och accept bindande för den som angett det, se 1 § AvtL. Detta innebär att så fort man givit ett anbud så är man skyldig att stå fast vid det, inom en viss tid. Att man har en viss tid på sig att svara på anbudet brukar kallas acceptfrist.

Om den som ger anbudet har satt ut en viss tid för svaret, innebär det att svaret ska vara anbudsgivaren till handa inom den utsatta tiden, se 2 § 1 st AvtL. Om anbudet givits i brev börjar acceptfristen räknas från den dag brevet är dagtecknat, se 2 § 2 st AvtL. Om det i brevhuvudet stod 5 mars är det troligt att detta anses vara "start-datumet" för när dessa 10 dagar börjar löpa, vilket innebär att svaret ska vara bokklubben till handa senast den 15:e mars för att avtal ska uppkomma mellan er. Om brevet inte skulle anses vara dagtecknat 5 mars, skulle fristen börja löpa från den dag du tog del av erbjudandet, dvs. den 10 mars. Det bör dock observeras att accepten (svaret) måste vara mottagaren "till handa" innan acceptsfristen löpt ut. Att accepten kommit anbudsgivaren till handa innebär, i detta fall, att svaret ska ha kommit fram till anbudsgivaren så att denna kunnat ta del av svaret innan acceptfristen löpt ut. Att du skickar svaret innan den 10 mars spelar alltså ingen roll om detta inte kommit fram till anbudsgivaren, så att anbudsgivaren (bokklubben) kunnat ta del av svaret innan den 10 mars.

En accept som kommit in försent till anbudsgivaren ska gälla som ett nytt anbud, se 4 § AvtL. I så fall är det du som är ny anbudsgivare och din motpart (bokklubben) kan välja om denne vill acceptera villkoren eller inte.

Mvh

Amanda Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (305)
2020-11-30 Vad innebär anbud?
2020-11-30 Vad innebär en accept?
2020-11-20 Kan en säljare ändra priset på en vara innan köp?
2020-11-01 Innebar mitt telefonsamtal med en blocket-spekulant ett bindande avtal?

Alla besvarade frågor (86821)