Har ett bindande avtal uppstått då handpenning ej betalats?

2020-02-13 i Anbud och accept
FRÅGA
Hej, vad gäller för handpenning mellan privatpersoner?jag har skrivit ett avtal med en person om att sälja min båt och där står att handpenning ska betalas vid tecknande, men efter 3 dagar har inga pengar kommit in, och vill jag häva avtalet. Hur länge måste jag vänta på handpenningen?har jag rätt att göra det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar omständigheterna i din fråga som att handpenning var en förutsättning för att köpeavtalet skulle börja gälla och att din fråga då är vad som gäller när detta inte har uppfyllts.

Då det rör sig om en båtförsäljning så kan Köplagen (KöpL) tillämpas i och med att det rör sig om försäljning av lös egendom (1 § KöpL). Köplagen används bara som utfyllnad om det finns omständigheter som inte är reglerade i det enskilda avtalet (3 § KöpL). I övrigt gäller alltså avtalsfrihet såvida formkrav för affären inte finns i lag, som vid exempelvis fastighetsaffärer. Detta är dock inte fallet vad gäller båtar.

Avtal är bindande för parterna om anbudet och accepten överensstämmer, såväl muntliga som skriftliga (1 § Avtalslagen). Som jag förstår det så skulle handpenning alltså erläggas vid tecknandet av avtalet för att det skulle bli gällande. Då avtalsfrihet råder bör alltså inte ett bindande avtal ha uppstått genom signaturen i och med att avtalsvillkoret om erläggande av handpenning inte har respekterats och på så vis inte "aktiverat" avtalet.

Detta innebär i sådana fall att du inte behöver häva avtalet, i och med att avtalet inte är giltigt på grund av köparens bristande i att uppfylla kraven som ni kom överens om för att köp skulle komma till stånd. Du bör dock meddela köparen detta för att undvika framtida konflikter.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Carl Jansson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (298)
2020-09-30 Vilket belopp gäller? Bör beloppet avrundas?
2020-09-23 Måste jag betala tillbaka handpenning om köparen ångrar sig?
2020-09-22 Går det att ändra ett anbud muntligt?
2020-09-14 Vilka är de avtalsrättsliga konsekvenserna av att ett anbud accepteras för sent?

Alla besvarade frågor (84723)