Har ett bindande avtal uppstått då handpenning ej betalats?

2020-02-13 i Anbud och accept
FRÅGA
Hej, vad gäller för handpenning mellan privatpersoner?jag har skrivit ett avtal med en person om att sälja min båt och där står att handpenning ska betalas vid tecknande, men efter 3 dagar har inga pengar kommit in, och vill jag häva avtalet. Hur länge måste jag vänta på handpenningen?har jag rätt att göra det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar omständigheterna i din fråga som att handpenning var en förutsättning för att köpeavtalet skulle börja gälla och att din fråga då är vad som gäller när detta inte har uppfyllts.

Då det rör sig om en båtförsäljning så kan Köplagen (KöpL) tillämpas i och med att det rör sig om försäljning av lös egendom (1 § KöpL). Köplagen används bara som utfyllnad om det finns omständigheter som inte är reglerade i det enskilda avtalet (3 § KöpL). I övrigt gäller alltså avtalsfrihet såvida formkrav för affären inte finns i lag, som vid exempelvis fastighetsaffärer. Detta är dock inte fallet vad gäller båtar.

Avtal är bindande för parterna om anbudet och accepten överensstämmer, såväl muntliga som skriftliga (1 § Avtalslagen). Som jag förstår det så skulle handpenning alltså erläggas vid tecknandet av avtalet för att det skulle bli gällande. Då avtalsfrihet råder bör alltså inte ett bindande avtal ha uppstått genom signaturen i och med att avtalsvillkoret om erläggande av handpenning inte har respekterats och på så vis inte "aktiverat" avtalet.

Detta innebär i sådana fall att du inte behöver häva avtalet, i och med att avtalet inte är giltigt på grund av köparens bristande i att uppfylla kraven som ni kom överens om för att köp skulle komma till stånd. Du bör dock meddela köparen detta för att undvika framtida konflikter.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Carl Jansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (353)
2022-01-19 Meddelanderisken vid reklamation vid sen accept
2021-12-23 Ramavtal med SOW
2021-12-03 Kan man ingå avtal med en kund genom SMS?
2021-11-30 Finns bindande avtal fastän man inte uttryckligen sagt "ja"?

Alla besvarade frågor (98671)