Kan man dra sig ur ett avtal efter att man accepterat anbudet?

2020-02-06 i Anbud och accept
FRÅGA
Om man exempelvis vill köpa bondekatter och skakar hand på det med säljaren är man juridisk bunden att fullfölja köpet? Eller kan man dra sig ur köpet?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Som jag tolkar din fråga så har du ingått ett muntligt avtal om köp av en katt, och du vill nu dra dig ur avtalet. Detta är en avtalsrättslig fråga, och regler om avtal finns i avtalslagen (AvtL).

Vad krävs för att ett avtal ska vara bindande?

För att ett avtal ska få rättsligt bindande verkan krävs att det finns ett anbud och en accept (1 kap. 1 § första stycket AvtL). Ett anbud kan exempelvis vara ett erbjudande eller förslag. En accept är ett bekräftande svar på ett anbud.

Både anbud och accept kan ges skriftligen, muntligen eller genom konkludent handlande. Konkludent handlande innebär att man agerar på ett sådant sätt som ger motparten god anledning att anta att man ger ett anbud eller en accept. Några exempel på avtal som ingås genom konkludent handlande är när man handlar i en matvarubutik eller tar ut pengar från en bankomat.

Vem har bevisbördan för att ett rättsligt bindande avtal finns?

Ett muntligt avtal är som utgångspunkt rättsligt bindande på samma sätt som ett skriftligt avtal. Problemet med muntliga avtal är att dess existens kan vara svår att bevisa. Det är den som påstår att ett muntligt avtal finns som har bevisbördan för att avtalet existerar, vilket kan vara svårt att bevisa om motparten förnekar avtalets existens. Om säljaren däremot kan bevisa att ett muntligt avtal finns, exempelvis genom en vittnesutsaga, flyttas bevisbördan över på motparten, som i sin tur måste motbevisa avtalets existens.

Sammanfattning

Som jag tolkar din fråga så har avtalet ingåtts muntligen. Ur ett rättsligt perspektiv är avtalet bindande under förutsättning att det finns ett anbud och en accept. Om så är fallet är du juridiskt sett bunden av din accept, vilket gör att du skulle begå ett avtalsbrott genom att dra dig ur avtalet. Något som däremot talar till din fördel är att muntliga avtal kan vara svåra att bevisa, eftersom det är den som påstår att ett avtal finns som måste kunna bevisa det.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Oscar Friedrich
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (353)
2022-01-19 Meddelanderisken vid reklamation vid sen accept
2021-12-23 Ramavtal med SOW
2021-12-03 Kan man ingå avtal med en kund genom SMS?
2021-11-30 Finns bindande avtal fastän man inte uttryckligen sagt "ja"?

Alla besvarade frågor (98671)