Går det få tillbaka ett lån som man givit till någon annan?

2021-01-18 i Avtal
FRÅGA |Hej! För snart ett år sedan tog jag ett lån åt min expojkvän, vid tiden hade han ett fast jobb men MYCKET strul med att hålla i pengarna, och strul överlag i sitt liv med alkohol och droger. Jag skulle först stå som borgenman åt hans lån, men då gränsen var 25 år (jag var 18, 19 år nu) så tog jag ett lån åt honom för att jag tyckte synd om honom. Problemet är att han sedan dess varken hört av sig eller betalat skulden till mig. Ingen närstående till honom har hört av honom heller. Hur dumt det än låter så förstår jag att det är mitt eget fel. Men jag undrar ändå om det på något sätt eller vis går att ta sig ur detta utan att få tag på honom, eller om jag går miste om något.Tack på förhand!
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utan ett avtal eller t.ex. ett skuldebrev är tyvärr dina möjligheter att få tillbaka pengarna små. Som jag tolkar din fråga så har du och din ex-pojkvän inte ingått något avtal gällande att han skulle betala tillbaka pengarna från lånet som du gav till honom. Utan ett avtal eller skuldebrev borde lånet som du gav till din ex-pojkvän troligen ses som en gåva från dig till honom, och om lånet helt och hållet står på dig så blir du själv helt och hållet betalningsskyldig för lånet, även om du givit bort pengarna du fått från lånet. Om det finns mer information gällande ditt fall kan det förändra vad du har möjlighet att göra. Om du vill ge en utförligare förklaring av din situation kan du få en chans till mer hjälp med ditt fall.Om du behöver ytterligare hjälp kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

När ska barn börja betala för sin barnförsäkring?

2021-01-16 i Avtal
FRÅGA |Hej har två söner födda 98 och 01 .Dom har varsin barnförsäkring .Vid vilken ålder övergår betalning till dom. Båda har arbete .Tacksam för svar
Ellinor Bäckström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ska barn börja betala för sin barnförsäkring?Det finns inte några regler om när ett myndigt barn ska börja betala. Istället är det upp till var och en att bestämma hur betalningen ska göras. Antingen fortsätter du att betala eller så börjar dina söner att göra det. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Är det brottsligt att sälja något dyrare än vad man köpt det för?

2021-01-12 i Avtal
FRÅGA |Såg någon på Facbook som sålde nya 3000-serien grafikkort. dessa är slut på nästan alla ställen och han sålde de för 1000kr extra. helt oöppnad förpackning och han hade tydligen sålt flera grafikkort till orimliga priser bara för att han ville ha lite extra pengar. finns det något som gör att han kan få straff för sånt? finns personer över hela världen som köper populära nya grejer och sedan säljer dyrt när de är slutsålda, kan han få straff för någonting?
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Svaret på din fråga är avtalsrättslig, innebärande att Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (förkortat AvtL) är tillämplig. Vad beträffar den straffrättsliga delen finns det inga bestämmelser som innebär att en person som gör såsom du beskrivit kan hållas straffrättsligt ansvarig. Får man sälja ett grafikkort för 1 000:- mer än vad det annars kostar i butik?Kort sagt är svaret på den frågan ja. Huvudregeln i den svenska avtalsrätten är att det står parterna fritt att sluta avtal och utforma dess innehåll. Om X säljer ett grafikkort för dubbla inköpspriset så är det upp till Y att avgöra om den är värd den prislappen X har satt på grafikkortet. Därefter gäller att parterna ska hålla sig vid sina ord enligt principen om att avtal ska hållas (Pacta sunt servanda), se 1 § AvtL. Jag hoppas att det här besvarar din fråga, även om du kanske hoppats på ett annat svar. Tveka inte på att höra av dig till oss om du kommer på fler frågor.

Skyldiga att betala hyra trots uppsagt avtal innan inflytt

2021-01-01 i Avtal
FRÅGA |Jag har skrivit kontrakt med nya hyresgäster som enligt avtal ska flytta in i min bostadsrätt den 1/1-2021. De har pga oförutsedda omständigheter blivit tvungna att avsluta kontraktet. De har inte fått nycklar de har inte heller hunnit betala deposition. Uppsägningstiden är enligt kontraktet en månad och jag behöver verkligen att de betalar den månadens hyra för att det ska gå runt för mig. Vad händer om de vill säga upp kontraktet men inte betala första månadshyran? Vad gäller rent juridiskt? Är de skyldiga att betala en hyra?
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du har ett påskrivet avtal, men som innan inflyttning har blivit uppsagt. Om avtalet föreskriver en månads uppsägningstid så är det vad som gäller, eftersom huvudregeln är att avtal ska hållas. Detta innebär i ditt fall att de är skyldiga att betala en månadshyra. Skulle de inte göra det kan du väcka en fullgörelsetalan i rätten för att få en exekutionstitel, vilket gör att du sedan kan få hjälp från Kronofogdemyndigheten för att driva in skulden. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till! Med vänlig hälsning,

Vad avgör om ett avtal är legitimt och juridiskt bindande?

2021-01-17 i Avtal
FRÅGA |Hej hej. Jag har en fråga gällande kontrakträtt i allmänhet. Hur mycket kan man teckna kontrakt gällande? Vad avgör om ett kontrakt är legitimt och juridiskt bindande eller inte? Jag har massor av tänkbara exempel. Men här kommer ett konkret: Kan jag köpa silikontuttar till min flickvän och dessutom låta henne skriva på ett kontrakt där det står ungefär "om vi gör slut ska dessa betalas tillbaka". Uppskattar all hjälp.
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I svensk rätt finns en grundläggande princip om avtalsfrihet. Det innebär att man får avtala med vem man vill om vad som helst. Men det innebär också att man inte behöver avtala om man inte vill. Det finns dock många undantag från principen om avtalsfrihet. Det är till exempel inte möjligt att avtala bort tvingande lagstiftning.Avtal som inte avser överenskommelser vilka medför åtskilliga rättigheter eller skyldigheter för parterna kan inte anses som avtal i juridisk mening. Att två parter har avtalat om att gå på bio kan till exempel inte anses som en juridisk överenskommelse.Ett avtal kan helt eller delvis ogiltighetsförklaras på grund av att det anses oskäligt (36 § avtalslagen). Bestämmelsen tar sikte på situationer som anses oacceptabla. Vid bedömningen om ett avtal anses oskäligt ska hänsyn tas till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalet tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheter i övrigt.Vidare är det inte tillåtet att ingå avtal som innebär att en part ska begå ett brott. Avtal som anses ha ett oetiskt innehåll kan också vara otillåtna. Till exempel hade en man erbjudit en kvinna, som var gravid, en stor summa pengar om hon gjorde abort. Kvinnan gjorde abort men fick aldrig pengarna. Domstolen ansåg att en fråga om abort är oetisk att avtala om. Avtalet var ogiltigt på grund av att det stred mot goda seder. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Felstavat namn på anställningsavtal

2021-01-14 i Avtal
FRÅGA |Hej, mitt namn på min anställningsavtal är felstavat. Är avtalet fortfarande giltigt? Kan det bli något problem med försäkringar sen om man skadar sig på jobbet?
Fawzia Hassoun |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inom svensk rätt så tolkar man avtalet efter vad som var avsikten mellan parterna när avtalet ingicks. Detta innebär att om namnet är felstavat bör inte få någon konsekvens, utan avtalet är giltigt i enlighet med vad parterna avsåg vid ingåendet av avtalet. Av vad som framgår i din fråga så bör avtal ha anses ingått, och bör därför var giltigt,1 § Avtalslagen. Hoppas du känner att du fått svar på din fråga, annars är du alltid välkommen åter med ytterligare frågor. Med vänliga hälsningar

Kan restaurangpersonal vägra en kund en rätt om de misstänker allergi?

2021-01-03 i Avtal
FRÅGA |Hej! Kan personal som jobbar på restaurang vägra servera en viss rätt till en gäst om de har skälig grund att tro att gästen är allergisk mot ingredienserna i rätten, men gästen vill ändå beställa den rätten?
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som utgångspunkt råder stor avtalsfrihet i svensk rätt, vilket innebär att man är fri att välja vilka kunder man vill erbjuda sina varor/tjänster till. Det gäller även restauranger och deras personal. Det viktiga undantaget mot denna valfrihet är att det inte får utgöra diskriminering (2 kap. 12 § första stycket, första punkten diskrimineringslagen). Det som förbjuds är diskriminering på grund av vissa uttryckligen angivna diskrimineringsgrunder, såsom kön, etnicitet eller religion, för att nämna några (1 kap. 1 och 5 §). Om den enda anledningen till att de nekar en kund en viss rätt är att de befarar att kunden annars skulle få en allergisk reaktion, och de inte baserar detta på exempelvis fördomar om etnicitet eller någon annan diskrimineringsgrund får de alltså fritt välja att neka kunden. Det kan vara en försiktighetsåtgärd från restaurangens sida för att inte riskera att belastas med skadeståndsanspråk mot restaurangen, även om det torde vara överdrivet försiktigt eftersom de knappast kan anses ha agerat vårdslöst om de diskuterat saken med kunden och kunden själv fortfarande vill beställa rätten. Med vänlig hälsning,

Kan man begära ett friskrivningsavtal för att kunna trygga ålderdom i samband med en tvist?

2020-12-31 i Avtal
FRÅGA |Kan man begära ett friskrivningsavtal för att kunna trygga ålderdom i samband med en tvist?
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det framgår inte riktigt av din fråga vad tvisten gäller, och vad ett eventuellt friskrivningsavtal skulle innehålla. Jag skulle rekommendera att du bokar tid med en av Lawlines jurister för att se om Lawlines juristbyrå kan hjälpa dig att formulera ett avtal. Länk till formulär för att boka tid med en jurist finns här. Lawlines juristbyrå debiterar 2 000 kronor per timme. Via Lawlines hemsida kan man även skapa avtal till fasta priser, länk till Avtalet finns här. Om du har fler frågor kan du ringa till Lawline. Receptionen är öppen 9:00-16:00 på vardagar, och telefonnumret är 08-533 300 04. Vänligen,