FrågaAVTALSRÄTTAvtal20/06/2022

Anonym avtalspart

Om jag anlitar en advokat för att framföra ett affärsförslag - är advokaten tvingad att meddela vem hans/hennes klient är? Tanken är att jag kommer fram endast om mitt förslag accepteras eller kan vara underlag för en förhandling.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du helt enkelt undrar om det arrangemang du tänker dig där din advokat representerar dig i relation till en affärsmotpart men där din identitet förblir anonym till en viss punkt i processen är godtagbar rättsligt och om du får förbli anonym.

Jag ska besvara din fråga genom att kort beskriva vad en advokats tystnadsplikt omfattar, för att sedan beskriva vad affärsparter får avtala om, och till sist tillämpa det på din situation.

Advokats tystnadsplikt

Enligt 8 kapitlet 4 § rättegångsbalken (1942:740) gäller att en advokat inte får tala vad han får kännedom om i sin yrkesutövning som advokat när god advokatsed kräver detta. Det inkluderar även klientens identitet. Det innebär att om man vill att ens identitet är okänd för andra parter så är det något advokaten måste följa.

Det finns vissa tillfällen då en advokat har en plikt att röja sin klients identitet, men de har ingenting att göra med en vanlig avtalssituation. De situationerna har främst att göra med penningtvätt och diverse skattefrågor, och då ska informationen huvudsakligen lämnas till myndigheter och banker.

Avtalsfrihet

I Sverige gäller avtalsfrihet, med vilket ska förstås att två parter har rätt att fritt utforma avtal mellan sig själva. Detta innebär att om en part villkorar en affär med att få vara anonym till och med ett visst steg i processen och den andra parten går med på det finns det ingenting som hindrar det. Dock brukar diverse advokatbyråer och branschorganisationer att avråda från att gå med på ett sådant arrangemang, med hänvisning till risken att den andra parten kan ha diverse kriminella motiv bakom att vara anonyma.

Ditt fall

Min bedömning utifrån den lilla information jag har är att din advokat inte har någon plikt att avslöja din identitet för motparten. Som framgått ovan borde hela ditt arrangemang vara okej så länge en motpart går med på arrangemanget i ett avtal. Som sagt finns dock vissa situationer då advokaten måste röja din identitet, men det görs inte för motparten, och det handlar främst om advokaten misstänker diverse brott som har att göra med penningtvätt och skatteuppgifter.

Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga. Tveka inte på att vända dig till Lawline igen ifall du har ytterligare frågor!

Med vänlig hälsning,

Kevin TorssellRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”