FrågaAVTALSRÄTTAvtal31/07/2022

Vad gäller beträffande muntliga avtal?

Hejsan jag har en fråga om muntligt avtal, men fick inte med hela texten tydligen! Så skriver om min fråga, bortse gärna från min förra. Jo, jag och en kompis ska arbeta på en festival tillsammans som jag anordnar och det finns lite olika krav på hur vi kommer arbeta med musiken som vi ska spela, då vi är i ett band och vi har en överrenskommelse på hur vi ska ha med upplägget under festivalen och eftersom vårat samarbete tidigare har brustit ville ja va säker på att vi denna gång ändå får ett bra upplägg, som hon också lovat, eftersom hon inte vill skriva ett papper på upplägget så vill jag inte heller förstöra vår vibe så jag valde att ringa henne några dagar innan festivalen!! Det gäller ett mobilsamtal helt enkelt, som jag spelat in som bevis på att ett muntligt avtal ingåtts. Är det giltigt som muntligt avtal när man spelat in mobilsamtalet? Hihi tack om ni svarar! lite brådska! Make love not war!!

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln för alla avtal är att avtal ska hållas, det vill säga att avtal är bindande för alla parter som ingått det. Det finns vanligtvis inga formkrav på avtal, ett muntligt avtal är med andra ord lika bindande som ett skriftligt avtal. Jag vill dock upplysa dig om att alla muntliga avtal inte alltid är bindande. Vissa avtal har formkrav, så som exempelvis avtal om köp, byte eller gåva av fastighet (se 4 kap. jordabalken).

Beträffande om du kan använda inspelningen som ett bevis framgår det av 35 kap. 1 § rättegångsbalken (RB) : ”rätten skall efter samvetsgrann prövning av allt, som förekommit, avgöra, vad i målet är bevisat”. Detta ger uttryck för principen om fri bevisprövning, vilket innebär att parterna i en tvist får åberopa all bevisning som de kan få fram, dvs även inspelade samtal, oavsett hur bevisningen har kommit fram. Dock är det upp till rätten att värdera bevis, vilket innebär att bevisning kan avvisas i vissa fall (35 kap. 7 § RB).

I ert fall rör det sig om ett upplägg, vilket alltså innebär att detta muntliga avtal är giltigt då det inte är ett avtal som har formkrav. Det problematiska med detta muntliga avtal är att dock att det oftast är svårt att bevisa vad som har avtalats då det i en tvist blir ord mot ord. Finns det en inspelning på när avtalet ingås är detta ett bevis på att det faktiskt har ingåtts! 

Vänliga hälsningar,

Siva ArifRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”