FrågaAVTALSRÄTTAvtal24/07/2022

Täcker hemförsäkringen skador på min hund?

Vi har Villaförsäkring Stor hos IF, den innefattar en otursförsäkring som ska täcka skador på personliga saker som orsakats av en plötslig och oförutsedd yttre händelse - kan detta gälla en hund som halkat på trappen utanför ytterrdörren och skadat korsbandet till följd av olyckan?

Lawline svarar

Hej,

Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att bedöma vad en försäkring täcker behöver man kika i försäkringsvillkoren för den aktuella försäkringen. På IF:s hemsida hittade jag dessa försäkringsvillkor. Jag utgår från att det är de här försäkringsvillkoren du har - om det skulle vara några andra får du gärna återkomma. Du kan kika i det försäkringsbrev du fick när du tecknade försäkringen och jämföra mot de villkor jag länkat. 

Under punkten 3.1.3 anges att djur utgör sådan egendom som inte är försäkrad. Detta innebär att trots att en hund juridiskt definieras som egendom/sak täcks inte en skada på hunden av den aktuella försäkringen. 


Det här är en vanlig friskrivning i hemförsäkringar och liknande försäkringar. I vissa fall täcks skador som orsakats av husdjur (t.ex. om din hund skulle skada en människa eller en annan hund) men i många fall täcks inte skador själva husdjuret och därför är det vanligt att man erbjuds teckna kompletterande husdjursförsäkringar. Men som sagt så ber jag dig att kika igenom försäkringsbrevet för att se exakt vilka villkor som gäller för dig samt att kolla med ditt försäkringsbolag för att få en så tillförlitlig bedömning som möjligt.


Jag hoppas du fått svar på din fråga!
Med vänliga hälsningar, 

Evelina OlssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning