Avtalsvillkor

2013-07-25 i Avtal
FRÅGA |Hej, ställer en fråga på min mammas vägnar. i April så tecknade hon ett avtal med mobiloperatören 3. I avtalet står det att mamma ska betala 245kr - 100 kr i månaden i 24 månader. Alltså 145 kr i månaden. Efter cirka 3 månader så har 3 bestämt att detta är en vara som inte finns listad att köpa och fakturerar mamma 245 kr istället. Men erbjuder sig att avsluta abonnemanget om hon vill. Behöver nu tips och råd om vad lagen säger och vem som har rätten på sin sida. // Jonatan
Filip Henriksen |Hej,Tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor. Den summa som din mamma skall betala är ett helt vanligt avtalsvillkor. Om din mor har avtalat med teleoperatören 3 om just 145 kronor i månaden så är det 145 kronor i månaden som gäller. Hon behöver inte säga upp sitt avtal utan har rätten på sin sida. Hon kan alltså kräva att betala kronor i månaden på samma avtal som hon har nu.  

Vitesklausul i avtal om köp av hund

2013-07-21 i Avtal
FRÅGA |Hej! Jag har köpt en importerad hund, men fick ej stamtavlan när jag hämtade hunden. I kontraktet skrev vi att säljaren skulle betala ett vite till köparen på valpens pris om köparen inte fick stamtavlan innan ett visst datum. Nu har datumet passerat och jag har ännu inte fått någon stamtavla. När jag ringde och begärde mina pengar tillbaka fick jag svaret att jag skulle få pengarna om hon fick tillbaka valpen. Vad gör jag nu? Måste jag lämna tillbaka hunden för att få mina pengar? Vem kan jag vända mig till för att få hjälp?
Mats Carlasjö |Hej och tack för din fråga!Så som du presenterar avtalets innehåll så kan det inte uttydas att det skulle föreligga någon skyldighet för dig att lämna tillbaka hunden för att erhålla det vite som omnämns i avtalet. Enligt avtalet skall säljaren betala ett vite till dig som köpare om det är så att du inte erhållit stamtavlan inom en viss tid. Eftersom du säger att den i avtalet stipulerade tiden har passerat är säljaren alltså skyldig att betala vitet. Något stöd för att du skulle vara skyldig att återlämna hunden kan jag inte finna.Du kan vända till Kronofogden och ansöka om betalningsföreläggande. Se:  www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.htmlMed vänlig hälsning,

Rimligt av säljaren att behålla handpenning vid hävning?

2013-07-20 i Avtal
FRÅGA |Hej, Jag är på väg att köpa en enskild firma (ett snickeri), med inventarier, visst lager och kundregister (inkråm). I samband med avtalsskrivning ska handpenning om 160 000 kr betalas (total köpesumma 780 000 kr). Vi är överens om samtliga punkter i avtalet utom den som heter "Hävning av avtalet". I denna punkt står det att vid eventuell hävning av avtalet återbetalas inte handpenningen. Jag tycker att det sätter mig i en konstig sits; säg att vi skriver avtal och det sedan visar sig att säljaren inte uppfyller sina förpliktelser (dessa är också reglerade i avtalet), då måste jag "svälja" detta eftersom alternativet att säga upp avtalet kostar det mig 160 000 kr. Vilka är era synpunkter på ett avtal som skrivs på det sättet? Är det fel/ovanligt att man skriver "vid hävning som beror på brist hos köparen återbetalas inte erlagd handpenning, vid hävning som beror på brist hos säljaren återbetalas erlagd handpenning"? Tacksam för svar.
| Hej, och tack för din fråga! Det centrala med avtalet ska vara att det representerar er gemensamma partsvilja och att ni båda känner er nöjda med avtalsinnehållet innan ni slutligt ingår avtal. Klausulen om hävning ger säljaren en riskminimering genom att handpenning inte utges vid en eventuell hävning. Om det är orimligt eller inte beror enligt mig på hur avtalet ser ut i övrigt. Syftet med klausulen tycks vara att säljaren får handpenningen om säljaren/köparen har rätt att häva avtalet. Krävs det ett VÄSENTLIGT avtalsbrott (likt i köplagen) eller räcker det med avtalsbrott för att hävning ska aktualiseras? Det påverkar risken för att någon av parterna faktiskt ska kunna häva. Det finns säkerligen andra alternativ än hävning vid säljarens avtalsbrott (jämför med köplagen). Alternativ till att häva avtalet är att begära fullgörelse, prisavdrag eller skadestånd om säljaren inte uppfyllt sina skyldigheter enligt avtalet. Det innebär att du inte står i valet och kvalet mellan att acceptera ett avtalsbrott eller att häva. Det finns ett flertal åtgärder du kan ta till. Ytterligare alternativ till hävning är kapitel 3 i avtalslagen om avtals ogiltighet, men dessa aktualiseras vid allvarligare, ohederligare beteenden än vid dröjsmål och fel.Du har som köpare en undersökningsplikt, och att grundligt undersöka företaget minskar även riskerna för oväntade överraskningar. Viktigt efter avtals ingående är även att undersöka så att felaktigheter så snabbt som möjligt kan reklameras till säljaren. Jag har enbart teoretisk kunskap innebärande att jag har liten uppfattning om hur avtalen ser ut och fungerar i praktiken. En verksam jurist är till betydligt mycket mer hjälp när det kommer till både teoretisk och praktisk kunskap på området. Med vänliga hälsningar

Upprättande av avtal på egen hand

2013-06-30 i Avtal
FRÅGA |Hej! Jag och min man har separerat sedan 6 månader tillbaka. En ansökan om äktenskapskillnad har lämnats in i maj och det är betänketid just nu. Vi har kommit överens om att jag ska bo kvar i vår bostadsrätt under förutsättning att jag tar över alla bolånen samt att jag betalar honom cirka 100 000 kronor. Kan vi upprätta gåvobrev och bodelningsavtal som är enkelt skrivet själva utan jurister?
Lovisa Falkman |Hej och tack för din fråga.Ni kan upprätta gåvobrev och bodelningsavtal på egen hand. Se till att båda har ett ex av avtalen ifall det i framtiden skulle uppstå någon konflikt. Kom också ihåg att underrätta er bostadsrättsförening om att du nu är ensam ägare till den.Lycka till,

Avtalsfrihet

2013-07-24 i Avtal
FRÅGA |Hej Jag har nyss avslutat mitt avtal med min mäklare för försäljning av min bostad. Hur länge efter avslutat avtal har de rätt till ersättning om jag senare säljer huset till någon som de visat huset för? behöver jag betala provision om säljer huset ett år senare till en av spekulanterna som mäklaren visat huset för?
Filip Henriksen |Hej,Tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor.Allt regleras inte i lagboken - mycket av de juridiskt bindande relationer som finns i vårt samhälle uppkommer genom avtal. I ditt fall är det just så. Du måste se vad du och din mäklare har avtalat om i just denna fråga - det finns alltså ingen lag som reglerar just denna fråga. Vi jurister brukar kalla detta för "avtalsfrihet"

Avtal om skötsel av häst

2013-07-21 i Avtal
FRÅGA |Hej Jag har min häst uppstallad på ridskolan här i stan. I kontraktet står det "Spån, plats i hagen och ut & insläpp måndag-fredag ingår. Personal anställd av ridskolan ansvarar för att privathäst blir utfodrad enligt foderstat under veckodagarna. Utfodringen omfattar måndag morgon till fredag middag" Under Juli månad är dock personalen på semester och vi måste sköta allt sådant själva, men ändå kräver de att vi skall betala full hyra (2400 kr) vilket jag anser är fel eftersom vi inte har "full service" som enligt kontraktet skall ingå i hyran. Det finns ett styrelsebeslut om att vi skall betala fullt pris under Juli. Men min fråga är då, har de verkligen rätt att kräva full stallhyra av mig under den månaden? I mitt kontrakt står det inget undantag och det nämns inget styrelsebeslut, jag blev inte heller informerad om detta när jag flyttade in i December.
Mats Carlasjö |Hej och tack för din fråga!Av de uppgifter du gett i din fråga till oss så kan inte finna något stöd för att ridskolan inte skulle ha någon skyldighet att fullgöra den aktuella servicen under juli. Om det inte på något sätt, muntligen eller skriftligen, finns någon senare överenskommelse om att det är Ni som är ansvariga för utfodring under juli så torde det alltså stå klart att ridskolan är skyldig att erbjuda utfodring även under denna tid. Om ridskolan inte erbjudit den service Ni har rätt till enligt avtalet så kan Ni rimligen inte heller vara skyldiga att betala full hyra för denna tid.Med vänlig hälsning,

Materiell editionsplikt

2013-06-30 i Avtal
FRÅGA |Min syster har åkt på semester tillsammans med en anhörig och dennes barn, och då givetvis betalt en del av kostnaden. Den anhöriga, som bokade resan, vägrar dock att låta min syster se kvitto över hur mycket det kostade. Kan min syster kräva att få se kvittot, då hon själv erlagt en summa till hennes anhörige för resan?
Lars Bålman |Det vill jag påstå att hon kan. Visserligen kanske det inte var något uttryckligt avtalsvillkor att systern, i utbyte mot att betala denna summa, skulle få se kvittot. Avtalsparterna har emellertid en lojalitetsplikt gentemot varandra. Den anhörige har en så kallad materiell editionsplikt, jämför 38 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740), och din syster kan följaktligen kräva detta. Om den anhörige inte vill utge själva kvittot, är denne i vart fall skyldig att uppvisa en kopia eller ett foto av kvittot, eller annars redogöra för dess innehåll. (Däremot skulle man med visst fog kunna hävda att din syster borde vara insatt i utgifterna för resan, då hon varit med under hela resan.) 

Avtal om tillgodokonto hos körskola

2013-06-30 i Avtal
FRÅGA |Hej! Jag var inskriven på en körskola i den stad jag tidigare bodde i. På grund av flytt till annan ort kunde jag ej gå kvar där och bad då att få tillbaka de pengar jag hade på mitt "konto" hos dem (dvs. pengar som jag frivilligt avsatt och placerad på mitt elevkonto hos körskolan). De svarade mig följande: (1) De kommer att ta 10% av min insättning (dvs 500 kr, då jag har 5000kr hos dem.) (2) Jag måste vänta med att få pengarna tills dess att de fått dem i kontanter. (Då jag frågade när detta kunde tänkas vara svarade de med att de inte visste - det har snart gått två veckor.) Får de verkligen göra som i (1) och (2) ovan? Tack! 
Kim Dohm-Hansen |Hej och tack för din fråga,I Sverige har vi till stor del avtalsfrihet. Det innebär alltså att svaret på den här frågan helt och hållet beror på vad du och körskolan avtalat muntligt eller skriftligt. Har du till exempel fått någon form av informationspapper när du gjorde eller fick reda på att man kunde göra insättningar? Har du fått någon information om körskolans villkor när du skrev upp dig där? Läs i så fall igenom sådana papper. Har någon sagt åt dig att de har rätt att behålla 10% om du inte använder upp alla pengar eller att de bara betalar ut när de fått pengarna i kontanter? Om du på något sätt fått information om detta tidigare och ändå satt in pengar, så har du konkludent ingått ett sådant avtal. Med konkludent menas att du genom ditt handlande visat att du gått på avtalet utan att ha skrivit på något eller sagt det muntligen. Om det däremot är så att du aldrig fått någon information om detta, så kan du inte heller konkludent ha ingått ett avtal som sträcker sig till mer än att du tillfälligt har pengar på ett konto hos dem som de kan dra pengar ifrån när du har kört en lektion. Då kan de heller inte kräva 10% eller vänta för länge med att ge dig dina pengar. I så fall är det heller inte rimligt att du ska vänta med att få kontanter. Det är ju inte omöjligt eller oskäligt svårt för skolan att betala tillbaka pengarna genom en elektronisk överföring till ditt konto.Ett avtalsvillkor kan också anses ogiltigt om det är oskäligt. Tyvärr tror jag inte att de här villkoren är så pass oskäliga att de skulle kunna ogiltigförklaras. Villkor (2) skulle eventuellt kunna vara ogiltigt om det är så att de i princip aldrig får in kontanter, vilket i så fall gör att du inte kan få ut dem. Vänligen,