FrågaAVTALSRÄTTAvtal27/05/2015

"Pantsättning" av egendom för att få använda toalett – är det tillåtet?

Lite förvånad av att behöva lämna ,körkort, leg, nycklar, plånbok, eller sedlar som pant för att få låna nyckeln till toaletten på Willys i Norrtälje.

Är detta tillåtet ? Vad händer om ngt försvinner ?Min pant förvarades olåst bredvid kassörskan på en bänk.

Dom hade tydligen haft problem med vandalisering, så därför.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns inga hinder mot att avtala om att man måste lämna egendom i någon annans besittning för att exempelvis få använda en toalett eller liknande.

Jag är osäker på om man bör betrakta detta som en pantsättning i juridisk mening eller om man ska se det som något annat (t.ex. ett lån eller liknande), dock gäller oavsett hur man definierar rättshandlingen att den som har annans egendom i sin besittning har en vårdplikt, d.v.s. en plikt att se till så att egendomen inte kommer till skada eller försvinner. Denna skyldighet kommer bl.a. till uttryck i den numera något ålderdomligt skrivna handelsbalken, se 10 kap. 4 § handelsbalken (beträffande pant) och 11 kap. 1 § (beträffande lån). Av 10 kap. 3 § handelsbalken framgår dessutom att ”pant bör väl gömmas och vårdas”. Om den som har egendomen i sin besittning skadar denna bör han eller hon alltså kunna bli skadeståndsskyldig gentemot ägaren.

Jag hoppas att det var svar på din fråga! Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta oss igen. Du kan även ringa oss på 08-533 300 04 (öppet mån-ons 10-16).

Med vänlig hälsning

Benjamin BergströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning