FrågaAVTALSRÄTTAvtal24/06/2015

Fel lön i anställningsavtal

Jag har skrivit på ett anställningsavtal som timanställd där jag anar att timlönen är högre än vad arbetsgivaren tänkt, dvs att de har gjort ett misstag och det står att de ska ge mig för hög lön. Min fråga är då, är de skyldiga att ge mig den lön som står på avtalet även om den skulle vara "felaktig" eller kan de säga att det står fel på avtalet och ge mig en lägre lön?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Inom avtalsrätten är grundsatsen att ett ingånget avtal ska hållas och att de villkor som står skrivna i avtalet ska respekteras. Dock kan denna grundsats brytas av åtskilliga anledningar. En anledning är när ett så kallat förklaringsmisstag skett och motparten rimligen borde insett detta (32 § avtalslagen). Ett förklaringsmisstag är när någon till exempel skriver att timlönen är 1 000 kr, men avsåg att skriva att timlönen är 100 kr. Nu vet jag inte exakt hur mycket högre lönen tillskrevs i ditt fall och om detta var anmärkningsvärt nog. Dock skriver du själv att du misstänker att timlönen, av misstag, har satts för hög. Därigenom är arbetsgivaren inte bunden av sitt misstag. Skulle timlönen enbart vara obetydligt högre än förväntat, bör arbetsgivaren vara bunden av detta misstag, eftersom du rimligen inte borde misstänka att något blivit fel.

Vänliga hälsningar,

Katarina AnderssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”