FrågaAVTALSRÄTTAvtal07/06/2015

Hur kan jag bli delägare i sambons hus?

Om jag flyttar ihop med min kille som äger ett hus och vi båda vill att jag ska vara delägare till femtio procent , vilka vägar finns då att gå?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Din kille kan endera ge dig 50% av fastigheten i gåva, eller så kan han sälja 50% av fastigheten till dig. Vid en försäljning så kan du endera betala honom 50% av värdet direkt, eller så kan ni skriva en revers (skuldbrev) på att du är skyldig honom 50% av värdet. Det senare används ofta där den som äger fastigheten vill ge den andra ägande men skydda sig emot att personen vid en ev separation måste köpas ut med halva värdet.

Var uppmärksam på att både försäljning och gåva av fastighet innebär strikta formkrav vad gäller köpeavtalet/gåvobrevet för att vara giltigt. Det är bra ide att ta hjälp av en jurist dels för att hitta bästa lösningen för er utefter omständigheter och önskemål, och att upprätta de dokument som krävs (ev köpeavtal, ev gåvoavtal, ev revers etc). En annan sak att tänka på är om ni är sambos ärver ni inte varandra, och om ni vill att den andra ska kunna bo kvar i huset vid den enes död så behöver ni upprätta ett inbördes testamente. Även det kan jurist vara behjälplig med. Här kan ni hitta ert närmsta Familjens Jurist-kontor och boka en tid.

Lycka till!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”