Hur kan jag bli delägare i sambons hus?

2015-06-07 i Avtal
FRÅGA
Om jag flyttar ihop med min kille som äger ett hus och vi båda vill att jag ska vara delägare till femtio procent , vilka vägar finns då att gå?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Din kille kan endera ge dig 50% av fastigheten i gåva, eller så kan han sälja 50% av fastigheten till dig. Vid en försäljning så kan du endera betala honom 50% av värdet direkt, eller så kan ni skriva en revers (skuldbrev) på att du är skyldig honom 50% av värdet. Det senare används ofta där den som äger fastigheten vill ge den andra ägande men skydda sig emot att personen vid en ev separation måste köpas ut med halva värdet.

Var uppmärksam på att både försäljning och gåva av fastighet innebär strikta formkrav vad gäller köpeavtalet/gåvobrevet för att vara giltigt. Det är bra ide att ta hjälp av en jurist dels för att hitta bästa lösningen för er utefter omständigheter och önskemål, och att upprätta de dokument som krävs (ev köpeavtal, ev gåvoavtal, ev revers etc). En annan sak att tänka på är om ni är sambos ärver ni inte varandra, och om ni vill att den andra ska kunna bo kvar i huset vid den enes död så behöver ni upprätta ett inbördes testamente. Även det kan jurist vara behjälplig med. Här kan ni hitta ert närmsta Familjens Jurist-kontor och boka en tid.

Lycka till!

Vänligen,

Alexandra Wikner
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1331)
2020-08-05 Måste fullmäktige inneha en framtidsfullmakt i originalform? Måste en framtidsfullmakt registreras för att träda i kraft?
2020-08-03 hur ska man skriva ett kontrakt om lån mellan två privatpersoner?
2020-08-03 Kan man avtala om en framtida anställning?
2020-07-31 Svarsblankett juridiskt bindande?

Alla besvarade frågor (82646)